Myint Shwe took a journalism program from Ryerson University 2004

Loading...

Tuesday, June 19, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြြက္ Border Guard Forces ဖြဲ ့စည္းေပးသင့္


Photo credit - FB 598783- 488 ---

အစိုးရသည္ရခိုင့္အေရးကို - လက္ရိွအျမင္ေျပာရလွ်င္ - အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (administrative/ law and order issue) ျပႆနာအဆင့္ထားကာျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ့ကသာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနဟန္ရိွသည္။

သို ့ေသာ္ျပည္သူလူထုကမူ အမ်ိဳးသားအေရး (a national concern) အျဖစ္ ျမင္ေနၾကသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ 7 Day News ဂ်ာနယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုမတင္ ဘူးလားဟုအစိုးရအာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူဦး ေဌးဦးကိုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ဦးသိန္းညြန္ ့စေသာျပည္သူ ့

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို ့ကလည္းလႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္းရန္အသံျမည္လာၾကၿပီ။

အမ်ိဳးသားအေရးဟုသတ္မွတ္သူမ်ားအနက္တတ္ႏိုင္သူမ်ားကအလႈေငြသိန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍အၿပိဳင္အဆိုင္
လႈဒါန္းၾကယံုမကဒုကၡသည္မ်ားထံသို ့ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ [ဧရာ၀တီတို္င္း၌နာဂစ္မုန္တိုင္းဖ်က္ဆီးၿပီးခ်ိန္ကာလကိုျပန္သတိရစရာပင္။] 


ရခိုင္အေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍တစ္ဦးခ်င္းခံစားခ်က္(emotions) မ်ားကိုအခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ေရွ ့ခရီးအတြက္အလံုးစံုပါ၀င္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္း (comprehensive approach) ျဖင့္အေကာင္းဆံုးဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္းလက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖၚယူႏိုင္မည့္
(realistic and feasible solution) အေျဖကိုစဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတင္ျပခ်က္တြင္ရိုဟင္ဂ်ာေတြအယ္ခိုက္ဒါႏွင့္အဆက္အသြယ္ရိွ္ေၾကာင္း
ျမန္မာ့နယ္ေျမတစ္စိပ္တစ္ပိုင္းကိုအရယူ၍ႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္စီမံကိန္းရိွတာေတြ
ကိုထည့္မေျပာေတာ့ပါ။ ေျပာေနစရာမလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ဘဂၤလားဒက္ရွၤမီဒီယာတို ့ကယခုကိစၥ
၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းသည္ Jamaat -e- Islam လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကသျဖင့္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္မႈေတြပါေၾကာင္းခိုင္လံုေသာလက္ဆုပ္လက္ကိုင္ေတြရိွေနၿပီ။

ၿပီးခဲ့ေသာအဓိကရုဏ္းတြင္ဘဂၤလီေခၚေတာမ်ားကတေနရာတြင္ေလာင္ခ်ာႏွင့္ပစ္သည္ဟုခိုင္မာေသာ
သတင္းထြက္လာသည္။၀ွက္ထားေသာေသနတ္တလက္စ၊ႏွစ္လက္စႏွင့္ပစ္ျခင္းသည္
လက္နက္ပုန္း ျပႆနာေလာက္သာျဖစ္သည္။ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေသတၱာလိုက္ဖမ္းမိျခင္း၊
RPG အသံုးျပဳျခင္းတို ့ပါ၀င္လာေသာအခါမူလ immigration issue သည္ national security issue အျဖစ္ေနာက္တဆင့္တက္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ယခုတဖန္ national security issue သည္လူဦးေရဆက္တိုးေနသည္ႏွင့္အမွ်လူသားခ်င္းစာနာရမည့္
မ်က္ႏွာစာဘက္ (humanitarian dimension) ပါႀကီးထြားလာၿပီးပို၍ေျဖရွင္းရခက္လာေတာ့မည္။ 

ယၡဳပင္ေလွမ်ားျဖင့္ထြက္ေျပးသြားၾကေသာအမ်ိ္ဳးသမီးႏွင့္ခေလးမ်ားကိုဘဂၤလားဒက္ရွ္ဘက္က
လက္မခံဟူသည့္သတင္းေၾကာင့္ျပႆနာကိုဘယ္ဘက္ကစလိုက္သည္ဆိုသည့္အခ်က္အား
သတင္းဖတ္ပရိႆတ္ကေလွ်ာ့တြက္ (discount) တာခံရလာႏိုင္သည္။

ဤျပႆနာသည္သက္တမ္းရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ‘တရား၀င္ေသာအေရးဆိုမႈတစ္ခု’
(a legitimate cause) ျဖစ္ေနသလိုလုိ၊ ‘အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးက်ိဳးပမ္းမႈ’တစ္ခု

(a national liberation movement) လိုလုိကမၻာ့ပရိႆတ္၏အေ၀းျမင္တြင္
ထင္ျမင္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခါပို၍ရွင္းရခက္လာလိမ့္မည္။

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္မေ၀းကြာလွေသးေသာမိမိ၏စစ္အာဏာရွင္
အရိပ္မည္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာကသံသယမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္
အကဲခပ္ေနၾကမည္ကိုအေလးအနက္ထည့္တြက္ေနရပံုရသည္။

၄င္းအျပင္စီးပြားေရးဆန္ရွင္အၿပီးတိုင္ရုပ္သိမ္းေပးေရး၊ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြရေရး၊ E Visa စသည္ျဖင့္အစြမ္းကုန္ျပင္ဆင္ထားေသာေသာကမၻာ လွည့္ဧည့္သည္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး တို ့သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္တည္ခါစ ျပရုပ္ေကာင္း (positive image) ေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကလည္းဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုတုပ္ေႏွာင္ထားသလိုျဖစ္ေနပံုရသည္။

သို ့ေသာ္ရခိုင္ျပည္သူေတြကမိမိတို ့ကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရကလံုေလာက္ေသာ
အကာအကြယ္မေပးႏိုင္၊ ေပးခ်င္စိတ္မရိွဟုခံစားမိသြားၾကလွ်င္ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲေရးကို
ေရွးရႈသြားမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ကိုလည္းဤ cost-benefit analysis ထည္းတြင္ထည့္တြက္ သင့္သည္ဟုယူဆသည္။

အေျခအေနမွာေလာေလာဆယ္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္ဆိုေစကာမူအခ်ိန္မေရြးျပန္ေပါက္ကြဲမည့္အေန
အထားျဖစ္ေၾကာင္းယခုရေသ့ေတာင္တြင္ရခိုင္ ၁၁ ဦး ထပ္၍အသတ္ခံရသည္အျဖစ္ကလွစ္ျပေနသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၄င္း၏မူလအေၾကာင္းတရားကအပြန္းအပဲ့မရိွနဂိုအတိုင္းရိွေန၍ျဖစ္သည္။ 

ခိုး၀င္လာသူမ်ားကသူတို ့သည္တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ဟုႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ
တြင္ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္ lobby လုပ္ထားသည္။ လက္ေတြ ့အရလည္းဒီလူေတြျမန္မာ့ေျမေပၚ
မွာေနလာတာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနခဲ့သည့္အတြက္ႏွစ္ေတြၾကာေလသူတို ့၏ claim
ကိုကမၻာ့ပရိႆတ္ကဟုတ္သေယာင္ေယာင္ထင္လာႏိုင္ေလေလျဖစ္မည္။

၄င္းအထင္ကိုျမန္မာအစိုးရကထိထိေရာက္ေရာက္မေခ်ဖ်က္ႏိုင္ပါ။
[လ၀က၀န္ႀကီးဦးခင္ရီကျပည္တြင္းမီဒီယာကိုခရီးသြားဟန္လႊဲတစ္ခြန္းမွ်ေျဖယံုမွ်ျဖင့္မလံုေလာက္ပါ။]

ရခိုင္ျပည္တြင္ေဒသခံမ်ား(အထူးသျဖင့္သံဃာေတာ္မ်ားကို)အလစ္ေခ်ာင္း၍တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မိန္းခေလးမ်ားကိုေစာ္ကားၿပီးအလြန္လူမဆန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္သတ္ျဖတ္ျခင္းတို ့သည္ယခုမွျဖစ္သည္မဟုတ္။

အဓိကရုဏ္းကာလအတြင္းေရတြင္းေရကန္တို ့ကိုအဆိပ္ခပ္သည္ဟူေသာသတင္းမ်ားၾကားရသည္။ [ဤအလုပ္မ်ိဳးလုပ္သူမ်ားသည္မိမိအလိုကိုမလိုက္ေသာမိန္းခေလးမ်ား၏မ်က္ႏွာကိုအက္ဆစ္ႏွင့္ပက္ေသာ
ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းမွျဖစ္ၾကသည္။ မ်က္ႏွာကိုအက္ဆစ္ႏွင့္ပက္ခံရေသာဘဂၤလားဒက္ရွ္မွ မိန္းခေလးမ်ားအားကေနဒါ၌ပလပ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္အခမဲ့ေဆးကုျပဳျပင္ေပးေနပံုကေနဒီယံ TV Program မ်ားတြင္ၾကည့္ရဘူးသည္။ အမ်ိဳးတူဘာသာတူမ်ားအေပၚ၌ပင္ကမ္းကုန္ေအာင္ရက္စက္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုသို ့ဆိုသျဖင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ထိုသူမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရာ၌တန္းတူရည္တူလူမဆန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္
လက္တုန္ ့ျပန္ရမည္ဟုမဆိုလိုပါ။

မေကာင္းဆိုး၀ါးကိုႏွိမ္နင္းရင္းကြ်ႏု္ပ္တို ့ကုိယ္တိုင္မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားျဖစ္မသြားသင့္။
(In fighting monsters, we ourselves should not become monsters.) 

သို ့ေသာ္ေရွ ့ဆက္၍ေျပာ့စိစိလုပ္ေနလို ့လည္းမျဖစ္ပါ။ 

ျမန္မာျပည္တြင္း၌ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ၂ သန္းခန္ ့အထိရိွႏိုင္သည္ဟုအိႏိၵယႏွင့္ဘဂၤလားဒက္ရွ္ 
၂ႏိုင္ငံစလံုးကခန္ ့ မွန္းသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကမူ ရွစ္သိန္းဟုခန္ ့မွန္းသည္။ 

သူတို ့ႏွင့္ေဒသခံမ်ားပဋိပကၡျဖစ္တိုင္းတိုင္းျပည္၏အျခားအစိပ္အပိုင္းမ်ားေနႏွစ္ဘက္ဘာသာတူ
အျခားလူမ်ားအၾကားမအီမလည္ျဖစ္ရသည္မွာဒီတႀကိမ္သာမဟုတ္ေတာ့။ 

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာခ်င္းတူေပမင့္“ရိုဟင္ဂ်ာ”ဆိုသူေတြႏွင့္ျမန္မာမူဆလင္ေတြယဥ္ေက်းမႈအဆင့္
အတန္းခ်င္းကြာျခားသည္။ ျမန္မာမူဆလင္မ်ားႏွင့္သာမက၊မေလးရွား၊အင္ဒိုနီးရွားတို ့ကဘာသာတူ
သူမ်ားႏွင့္အမ်ားႀကီးကြာျခားသည္။ ခ်မ္းသာေသာဘရူႏိုင္း၊ ဘာရိမ္း၊ ကာတာ၊ ယူေအအီး၊ ေဆာ္ဒီ၊ တူရကီတို ့ကိုထည့္ေျပာစရာပင္မလို။

[မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ေဘာ့စနီးယား၊ ကိုဆိုဗို စသည့္အေရွ ့ဥေရာပမွမူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကိုေလ်ာေလ်ာရႈရႈလက္ခံသည္။ ဘဂၤလီမ်ားကိုလက္မခံလို။]

ပထမဆံုးလုပ္သင့္သည္မွာလူေတြထပ္ခိုး၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ထိထိေရာက္ေရာက္တားေရးျဖစ္မည္။ 
လာဘ္စားေသာျပည္ေထာင္စုအစိုးရအရာရိွမ်ားထက္ပို၍၀ံသာႏုရကၡိတျဖစ္မည့္ျပည္နယ္အစိုးရကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံကမူခိုး၀င္လာေသာဘဂၤလီမ်ားကိုတံတိုင္းခတ္၍ဆီးတားယံုမကေသနတ္ႏွင့္
အေသပစ္ခတ္၍တားဆီး (shoot at sight policy) ရာအေတာ္အတန္ခရီးေရာက္သည္။
အိႏၵိယႏွင့္စာလွ်င္ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာနယ္နမိတ္သည္ ၁၇၅ မိုင္သာရိွရာထိုျခံစည္းရိုးကာ ထား၍ျဖတ္ေက်ာ္လာသူကိုပစ္ခတ္နည္းကိုအတုယူသင့္ကယူရမည္။
  
တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူမ်ားကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာပင္ထိုနည္းကိုသံုး၍
တစိပ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ေျဖရွင္းေနသည္။ Texas, Arizona ႏွင့္ New Mexico
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ေဒသခံ အေမရိကန္လူထုထည္းမွတက္ၾကြသူမ်ားက Heavy Duty Truck
မ်ား high power rifle မ်ားသံုး၍ခိုး၀င္လာသူမကၠဆီကန္မ်ားကိုိုယ္တိုင္ေစာင့္ၾကပ္ဖမ္းဆီးေပးေနသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္လည္းေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ က်မၼာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆြမ္းခံၾကြေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုေခ်ာင္းေျမာင္းသတ္ျဖတ္ေနေသာမူဆလင္သူပုန္မ်ားအႏၱရယ္မွကာကြယ္ရန္
ထို၀န္ထမ္းမ်ားကိုလက္နက္တပ္ဆင္ ေပးထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ျပည္ေထာင္စု၏အျခားအစိပ္အပိုင္းမ်ားရိွလူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့
အစည္းမ်ားကိုနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့မ်ား (Border Guard Forces) ဖြဲ ့ေပး၍လခရိကၡာ
မ်ားေပးျခင္းေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ယခုထိုတပ္ဖြဲ ့မ်ိဳးမ်ားအမွန္တကယ္အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္မွာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရထားေသာရခိုင္အဖြဲ ့အစည္းရိွလွ်င္လည္းတျခားျပည္နယ္
ေတြမွာလိုသူတို ့ကိုဦးစားေပး၍ BGF ဖြဲ ့ေပး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး၊စည္းကမ္းသတ္မွတ္၍တာ၀န္ေပးပါ။
၄င္းအဖြဲ ့မ်ားကိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရကအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္လည္းျပည္နယ္အစိုးရကလိုအပ္သလို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္တာ၀န္ေပးခြင့္ျပဳပါ။

အေၾကာင္းမွာယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာပင္ျပည္မကလာေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားသည္တဘက္မွ
တန္စိုးလက္ေဆာင္မ်ားယူေနသည္ဟုေဒသခံရခိုင္မ်ားကစြပ္စြဲေနၾကသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္တြင္ BGF ဖြဲ ့ေပးလွ်င္ "ရခိုင္ေတြလက္ထဲေသနတ္ေရာက္သြားၿပီးကုလားေတြပစ္သတ္မွာေပါ့"
ဟုအေပၚယံမေတြးေစလိုပါ။ဤအခ်က္ကိုေကာင္းစြာသတိျပဳ၍ပင္လူခိုး၀င္မႈတစ္ခုတည္းကိုတားဆီးရန္ ကန္ ့သတ္တာ၀န္ျဖင့္ဖြဲ ့စည္းရန္ကိုဆိုလုိပါသည္။ BGFရခိုင္ျပည္နယ္ေန လူမ်ိဳးမေရြး၊ဘာသာမခြဲျခား အလုပ္ႏွင့္ "သင့္ေတာ္သူ-ႏိုင္ငံသား" မ်ားထည္းမွေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ BGF အဖြဲ ့မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းမဖြဲ ့ႏိုင္ေသးဘူးဆိုလွ်င္လည္း လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္ကိုေျဖရွင္းရန္ျပည္ေထာင္စု၏အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ဖြဲ ့စည္းၿပီးသား
BGF အဖြဲ ့မ်ားကိုတႏွစ္တန္သည္ ၂ႏွစ္တန္သည္အကူအညီေတာင္း၍ပို ့လႊတ္သင့္သည္။ ဥပမာကရင္ျပည္နယ္က DKBA ႏွင့္ရွမ္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားက BGF မ်ား။

အေကာင္းဆံုးမွာရိွၿပီးသားအျခားျပည္နယ္မ်ား၏ BGF တပ္ဖြဲ ့မ်ားမွတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ - တပ္ဖြဲ ့
အလိုက္ျဖစ္ေစ-စာရင္းေပး/ပူးေပါင္း၍-အေရးေပၚသေဘာဖြဲ ့စည္းကာအခ်ိန္အတိုင္းအတာႏွင့္တာ၀န္ ကိုကန္ ့သတ္ထားမည့္ျပည္ေထာင္စုနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့Union Border Guard Forces (UBGF) ႀကီးတစ္ခုဖြဲ ့စည္းယူျခင္းျဖစ္မည္။ UBGF သည္နယ္စပ္လံုျခံဳေရးကိုသာတာ၀န္ယူရန္ျဖစ္သည္။

ဤသို ့ဆိုလွ်င္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ေဘးရန္အသြယ္သြယ္ကိုကာကြယ္ရန္တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား
က၀ိုင္း၀န္း၍တာ၀န္ယူၾကသည္ဆိုေသာႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရကို highlight လုပ္ေပးရာလည္းေရာက္မည္။

လူေျပာမ်ားေနေသာလ-၀-က၊ န-စ-ကထည္းမွအမ်ိဳးသားေရးကိုသစၥာေဖါက္၍ကိုယ္က်ိဳးရွာေနေသာ သူမ်ားကိုရွင္းလင္းေပးပါ။ခႏၶာကိုယ္မွမေကာင္းေသာေျခမလက္မမ်ားကိုျဖတ္ထုတ္ရန္အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊က်မၼာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွာလိုအေျခခံစစ္ပညာသင္ေပးၿပီးလက္ နက္မ်ားထုတ္ေပးထားဖို ့၊သံဃာေတာ္မ်ားခရီးသြားလွ်င္လိုက္လံေစာင့္ေရွာက္ဖို ့လိုအပ္ေနၿပီ။  

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ cellphones ႏွင့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လူတိုင္းမွာရိွၾကၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အစိုးရကထိုအရာမ်ားကိုပါတပ္ဆင္ေပးသင့္ကေပးရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို ့ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာကပင္ေရာက္ေနၿပီး
အေျခတက်ျဖစ္ေနၿပီးသားသူမ်ားအတြက္ကားေနာက္တမ်ိဳးစီစဥ္ရန္ျဖစ္သည္။
ပထမအခ်က္အျဖစ္တည္ဆဲရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤလီလူဦးေရအခ်ိဳးအဆလက္ရိွထက္ပို၍
တဘက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္ရန္အစိုးရကထိမ္းညႇိေပးပါ။တလင္တမယားစံနစ္မက်င့္
သံုးေသာဘဂၤလီတို ့၏လူဦးေရတိုးႏႈံးကရခိုင္ထက္မ်ားေနသည္။ ထို ့ေၾကာင့္
UN ႏွင့္ညႇိႏိႈင္း၍ ယခုတနည္းတဖံုအားျဖင့္စမ္းသပ္ေနသည့္Two children ေပၚလစီကိုထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေပးပါ။ 
(တရုပ္ျပည္တြင္ One Child Policyေအာင္ျမင္ေနသည္။)
ျမန္မာျပည္တြင္လူဦးေရတိုးႏႈံးျမင့္အုပ္စုမ်ားကိုTwo Children Policy နည္းျဖင့္ထိမ္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္လကၡံႏိုင္ရေပမည္။)

လက္ေတြ ့ႏိုင္ငံတကာစံျဖစ္ေသာတလင္တမယားစံနစ္ကိုမလိုက္နာေသာမိသားစုျဖစ္ေနလွွ်င္
Two children ေပၚလစီသည္ပင္မလံုေလာက္ ပါ။ ထိုမိသားစုမ်ိဳး (polygamous families)
တြင္သားသမီးႏွစ္ေယာက္ရိွျပီးဖခင္တိုင္းကို bio-engineering (voluntary or enforced neutering) လုပ္ေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္လက္ရိွခရီးသြားလာခြင့္၊ေနရာေရႊ ့ေျပာင္းခြင့္္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပံုစံကိုေျပာင္းလဲ သင့္သည္။ လက္ရိွပံုစံသည္လာဘ္စားေသာအစိုးရ၀န္ထမ္းယႏၱယားေၾကာင့္အဓိပၸါယ္မရိွေတာ့ပါ။ ၄င္းအစားရခိုင္ရိွဘဂၤလီမိသားစုမ်ားမွမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား (ခေလး/လူငယ္မ်ား) ကိုျပည္ေထာင္စု၏ အျခားေဒသမ်ားရိွဘာသာတူမည္သူမဆိုကေမြးစား၍ပညာသင္ေပးမည္၊ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည္၊ အစစတာ၀န္ယူမည္ (sponsorship) ဆိုလွ်င္မိဘ/အုပ္ထိမ္းသူသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ေရႊ  ့ေျပာင္းေန ထိုင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။

သို ့မွသာ၄င္းတို ့၏ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းသည္ျပည္ေထာင္စုတြင္းရိွျမန္
မာမူဆလင္မ်ား၏အဆင့္အတန္းႏွင့္ညီမွ်လာမည္။ အျခားသူမ်ားကိုအႏၱရယ္ျပဳမည့္လူဆိုး မ်ားျဖစ္လာၾကမည့္ဘ၀မ်ိဳးမွလမ္းလႊဲယူႏိုင္မည္၊အၾကမ္းဖက္သမားတို ့၏စည္းရံုးေရး ၾသဇာေအာက္မွဆြဲထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဤနည္းမ်ားျဖင့္တဖက္တလမ္းကရခိုင္အေပၚဘဂၤလီလူဦးေရဖိအားေလွ်ာ့ေပးရာက်မည္။

တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားကဒုကၡသည္မ်ား (refugees) အျဖစ္ႏွင့္မွ်ေ၀ယူလာၾကေစရန္ လည္းျမန္မာအစိုးရက UNHCR ႏွင့္ယခုထက္ပို၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ရခိုင္ရိွဘဂၤလီေတြကိုအကုန္လံုးျပန္ေမာင္းထုတ္ပစ္ရန္သို ့မဟုတ္လက္စတံုး (ethnic cleansing) ပစ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္။ (immoral) ဤသို ့ဆိုလွ်င္၄င္းတို ့ကိုတနည္းနည္းျဖင့္ေနရာခ်(accommodate) ထားမွလက္ေတြ ့က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ  ့က်ေသာအရာတိုင္းသည္အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ေရြးစရာသိပ္မ်ားမ်ားမရိွေပ (options are few)။ တစ္ခ်ိဳ  ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ ့က်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းလူႀကိဳက္နည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာလူဦးေရကိုအတင္းကန္ ့ သတ္ရတာမ်ိဳးသည္လူ ့အခြင့္အေရးအသံေကာင္းဟစ္သူမ်ား (Human rights rhetoricians) အတြက္အလုပ္တစ္ခုရေစလိမ့္မည္။

မည္သည့္ေျခလွမ္းကိုမွ်မလွမ္းမီဤသန္းခ်ီ၍ရိွေသာလူအုပ္ႀကီးကိုတစ္ဦးခ်င္းစာရင္းေကာက္၍ သိုးႏွင့္ဆိပ္ခြဲျခား(လူေကာင္းႏွင့္လူဆိုး)သည့္အလုုပ္ကိုႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းႀကိဳတင္လုပ္ထားရလိမ့္မည္။ 

[ယခုလက္ရိွလူရွစ္သိန္းအနက္ေလးသိန္းကိုႏို္င္ငံသားစီစစ္ေရးကပ္ျပား
ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ က်န္လူမ်ားကိုယာယီကပ္ျပား (အျဖဴေရာင္ကဒ္)ေပးထားၿပီးခရီးသြားလာခြင့္ကန္ ့သတ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။]

လြန္ခဲ့သည့္အပါတ္ကအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ - အိုဘားမားအစိုးရက - မိဘမ်ားႏွင့္အတူ (ခိုး၀င္၍) ေရာက္လာေစကာမူ-အသက္၁၆ႏွစ္မတိုင္မီကေရာက္တာျဖစ္ၿပီး-တဆက္တည္းေနသက္ ငါးႏွစ္ထက္မနည္းရိွေနသူ-လက္ရိွအသက္သံုးဆယ္ေအာက္ျဖစ္ကာေက်ာင္း၊ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွာ ပညာသင္ၾကားေနသူ-ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈကင္းရွင္းေသာ-မကၠဆီကန္လူငယ္မ်ား ကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ယာယီတရား၀င္ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္အစီအမံတစ္ခုကိုတီထြင္ခဲ့သည္။
ထိုမွတဆင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာႏိုင္မည့္အစီအစဥ္တစ္ခုဆက္လက္ဖန္တီးေပးရန္လည္းအလားအလာရိွသည္။ 

(အိုဘားမားသည္ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသျဖင့္ဦးႏုလုပ္ခဲ့သလို election politics လုပ္တာလဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။) 

ရခိုင္ေရာက္ဘဂၤလီမ်ားကိစၥတြင္ေနာက္ဆံုးေပၚအေမရိကန္နည္းကို carbon copy ကူးရန္
မတိုက္တြန္းပါ။ အေမရိကန္မ်ားႏွင့္မကၠဆီကန္မ်ားအၾကားမွာဘာသာေရးတံတိုင္းမရိွေခ်။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြထိုင္းႏိုင္ငံမွာေနသလိုမ်ိဳးျဖစ္သည္။သို ့ေသာ္ရခိုင္ရိွဘဂၤလီတစ္သန္းေလာက္က
ထိုကဲ့သို ့မဟုတ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္လက္ေတြ ့က်က်ေျဖရွင္းပစ္သည့္စိတ္ထားကိုအတုယူယူသင့္သည္။

တတိယတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာရခိုင္လူငယ္မ်ားရခိုင္ျပည္မွာေနၾကရန္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတိုင္တပါးသို ့ထြက္ခြာရာတြင္ရခိုင္လူငယ္မ်ား လည္းအမ်ားအျပားပါ၀င္သည္။ တျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ျပႆနာမႀကီးလွေသာ္လည္းရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္မိမိထက္ပုိ၍ဆင္းရဲေသာတဘက္ႏိုင္ငံမွခိုး၀င္လာသူမ်ားကိုေနရာဖယ္ေပးသလိုျဖစ္ေနသည္။

[ျပည္တြင္း၌အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းသည္စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈဆန္ရွင္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ရာ ‘ဆန္ရွင္ႏိုင္ငံေရး’သည္ျပႆနာ၏တစိပ္တစ္ပိုင္း (part of the problem)ျဖစ္သည္ကိုေျပာ
မေနေတာ့ပါ။ ယၡဳလည္းဆန္ရွင္ေနာက္တႏွစ္ဆက္ရိွေနဦးမည္။]

လူကိုလူတံတိုင္းျဖင့္ကာကြယ္ထားျခင္းထက္အျခားဘာအစီအမံကမွပို၍မထိေရာက္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္မဟာဗ်ဴဟာသေဘာ (strategic reasons) အရတိုင္းျပည္၏အခ်ိဳ ့ေသာ အစိပ္အပိုင္း၌ေနထိုင္သူမ်ားကိုအစိုးရကေထာက္ ပံ့မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးသည္(subsidies)။ ဥပမာအစၥေရးတြင္သိမ္းပိုက္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၊
ကေနဒါတြင္ေျမာက္ဘက္၀င္ရိုးစြန္းနားနီးေဒသမ်ားတြင္ေနထို္င္သူမ်ား။
[ဤေရခဲျပင္ႀကီးေအာက္တြင္ေရနံသိုက္ႀကီးမ်ားရိွသည္။]

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဤအခ်က္ကိုမသိ၊ ဘာမွလုပ္ကိုင္မထားေသးဟုမေျပာပါ။ အစိုးရတြင္ဘ႑ာေရးမလံုေလာက္သည္ကိုလည္းသိပါသည္။သို ့ေသာ္အခ်ိဳ ့ေသာကိစၥမ်ား သည္စားစရာမရိွေသာ္လည္းေလ်ာ္စရာရိွရမည္။ရခိုင္သည္ျပည္ေထာင္စု၏အေနာက္ တံခါးေပါက္ျဖစ္သည္။ ယခုထိုတံခါးေပါက္ကိုယခင္ကထက္ပိုဂရုစိုက္မွျဖစ္ေတာ့မည္။
 
ရိုဟင္ဂ်ာေတြကလႊတ္ေတာ္ထည္းအထိေရာက္ေနၿပီဟုအခ်ိဳ  ့ကသတိေပးသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွအေရြးခံၾကရသည့္ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ
နယ္စပ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုဆိုလိုသည္။ (သူတို ့အထည္းကတစ္ခ်ိဳ ့
သည္ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron လာတံုးကသံအမတ္ႀကီးအိမ္တြင္ေတြ ့
ဆံုကာ၊မိမိတို ့ကိုကိုယ္ “ရိုဟင္ဂ်ာ”မ်ားအျဖစ္မိတ္ဆက္၍ျမန္မာအစိုးရကဖိႏွိပ္ေနေၾကာင္း
တိုင္တန္းသူမ်ားလည္းပါေနသည္ကိုသတိျပဳမိသည္။)

ဤေနရာတြင္အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူေသာမိမိ၏အျမင္ကိုတင္ျပလိုပါသည္။ ယခုျမန္မာကလက္ခံထားရေသာသူတို ့ကုိယ္သူတို ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္သည္ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးပါဟုေျပာၿပီးသီးသန္ ့နယ္ေျမတစ္ခု (၀လူမ်ိဳးစုအလားတူ)
ေတာင္းေနတာထက္ - သူတို ့တစ္ဦးခ်င္းစီကျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလိုက္နာပါမည္၊ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု က်မ္းသစၥာက်ိမ္ဆိုၾကေစျခင္းကပို၍ေကာင္းပါသည္။

လူမ်ိဳး၊ဘာသာမေရြး “ဒီႏိုင္ငံမွာေမြးလွ်င္” ႏိုင္ငံသားျပဳ၍ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္သည္မွာကေန ့ေခတ္အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ကက်င့္
သံုးေနေသာႏိုင္ငံတကာထံုးစံျဖစ္သည္။

ဤနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာတဘက္ႏိုင္ငံ၏ပိုင္နက္ကိုနတ္ျမစ္၏ဒီဘက္ကမ္းသို ့ တဘက္ႏိုင္ငံသားေတြကနယ္ခ်ဲ ့လာျခင္းကိုကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
“ေျမကိုတလကၼမွ်မေပးဘဲ(ေရာက္ေနသည့္)လူကိုေမြးစား”လိုက္ျခင္းဟုေခၚ
လိုကေခၚႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။(adoption and assimilation) သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ -
          
လူသစ္မ်ားထပ္၀င္မလာႏိုင္ေအာင္ BGF တပ္ဖြဲ ့မ်ားသံုး၍တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္
 ထိထိေရာက္ေရာက္တားဆီးျခင္း -
 ရိွၿပီးသားလူမ်ား၏လူဦးေရတိုးႏႈံးကို bio-engineering နည္းျဖင့္ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း-
-       
 ခေလးသူငယ္မ်ား/အထူးသျဖင့္ဤတို္င္းျပည္မွာေမြးဖြားေသာခေလးမ်ားကိုရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပ
မွေစတနာရွင္မ်ား (sponsor) အကူအညီျဖင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပသို  ့ေျပာင္းေရႊ  ့၍ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေစကာပညာေရး/ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ျမႇင့္ေပးျခင္း။
(ရခိုင္မ်ားအေပၚလူဦးေရဖိအားေလွ်ာ့ေစရန္))
-         
“အစားထိုး" ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေပးျခင္း - (offering alternative political ambition) ဆိုလုိသည္မွာ“တိုင္းရင္းသားတစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး၊ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမရရိွေရး”အစား “ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါတာ၀န္ႏွင့္အခြင့္အေရး
မ်ားေဘာင္အတြင္းသိမ္းသြင္းျခင္း” (assimilating with Myanmar Muslim community) တို ့လုပ္ရမည္၏ယူဆပါသည္။

ခ်က္ခ်င္းအေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရန္၂ ခ်က္မွာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့
(Border Guard Forces)မ်ားဖြဲ ့စည္းေပးရန္၊ 
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ပညာေရး၊ က်မၼာေရး၀န္ထမ္းမ်ား
ကိုပါလက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။  

ကိုလိုနီဘ၀မွာအျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီးလြပ္လပ္ေရးေခတ္ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အ တြင္းႏိုင္နင္းေအာင္မေျဖရွင္းခဲ့သည့္ျပႆနာကိုယခုအခ်ိန္မွစ၍လက္စသပ္ သည္အထိေျဖရွင္းလွ်င္ပင္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူေကာင္းယူရလိမ့္မည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရထံမွယခုထက္ပိုေကာင္းေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ရေအာင္မိမိဘက္ကရိွသမွ်အားသာခ်က္တစ္ခုမက်န္အသံုးခ်ေစခ်င္သည္။

လက္ရိွတြင္သူတို ့အစိုးရပေယာဂမပါတာကိုသက္ေသျပေနသည့္ အဆင့္မွာဘဲရိွသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

[ဤသံုးသပ္ခ်က္ကိုေရးသားရာ၌၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးေသာကေနဒါ၊ ၾသစေတ်းလ် ႏွင့္ဥေရာပမွမိတ္ေဆြတို ့ကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္]

Sunday, June 10, 2012

“ လူနည္းစု - လူမ်ားစု ” ခြဲျခားျခင္း၏အႏၱရယ္
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍အနည္းငယ္မွအပ
အမ်ားစုကကိုယ့္စိတ္ထည္းမွာရိွသည္ကိုမေျပာဘဲေျပာသင့္ေျပာ
ထိုက္ေသာစကားမ်ားကိုသာေျပာခဲ့ၾကသည္ဟုယူဆသည္။
  
ခ်ီးက်ဴးသင့္သလား - ရံႈ  ့ခ်သင့္သလား။
ဤေမးခြန္းကိုမူ တစ္ဦးခ်င္းစီကိုယ္ႀကိဳက္သလိုေျဖၾကဘို ့ျဖစ္သည္။

‘ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး’ အတြက္ “လူလိမၼာမ်ား” လိုအပ္ပါသည္။

သို ့ေသာ္တခါတရံေတာ့  “လူမိုက္အလိုရိွသည္” ဆိုေသာဆိုင္းဘုတ္ေဟာင္း 
ကိုလည္းေခ်ာင္ထည္းမွဆြဲထုပ္၊ ဖုံသုတ္ကာအသံုးျပဳဖို ့လို္အပ္လာတတ္သည္။   

ရခိုင္အေရးအခင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏အတြင္းသေဘာႏွင့္ႏိုင္ငံေရး
အရည္အခ်င္းကိုစာေမးပြဲစစ္္လိုက္သလိုျဖစ္သည္။

အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးမွတပါးတျခားဘာမွမလုပ္တတ္
မလုပ္ခ်င္သူမ်ားက ‘ေထာင္ေခ်ာက္’ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဟူေသာ
conspiracy theory ေဟာင္းကိုဆြဲထုတ္လာေလသည္။

ဘာေထာင္ေခ်ာက္လဲ - ဘယ္သူကဆင္သလဲ - ဘာေၾကာင့္ဆင္သလဲ။
ဘာမွအက်ယ္တ၀င့္ရွင္းမျပႏိုင္ေခ်။

အစိုးရမွာတာ၀န္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ရိွပံုမွာျပသနာျဖစ္ရျခင္းအတြက္မဟုတ္
ျပသနာကိုေျဖရွင္းပံု၊ေျဖရွင္းနည္းေနရာ
မက်လွွ်င္တာ၀န္လာရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

မည္မွ်ခ်မ္းသာ၊ မည္မွ်ပညာတတ္၊ မည္မွ်ေခတ္မွီသည့္လံုျခံဳေရးစံနစ္ရိွ သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါေစလူယုတ္မာမ်ားကိုမတားဆီးႏိုင္ပါ၊ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ေတာ့အလစ္အငိုက္မိခံၾကရတာခ်ည္းျဖစ္သည္။
မႏွစ္ကေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦးတည္းက
လူ ၉၀ ေက်ာ္ကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ 
ထို ့အတြက္ေနာ္ေ၀အစိုးရကိုအျပစ္မဖို ့ႏိုင္ပါ။

ယခုသံုးသပ္ခ်က္္သည္ရခိုင္အေရးအခင္းအေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံေရးေလာကသားမ်ား၏တုန္ ့ျပန္ခ်က္ကိုနားေထာင္၍
caliber ေတြကို အကဲခပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

အလံုးအရပ္ခ်င္းယွဥ္လွ်င္က်န္(ႏိုင္ငံေရးသမား)အားလံုးသည္
‘လူပုကေလး’ ေတြျဖစ္ကာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က“မႏွင္းျဖဴ” ျဖစ္ေလသည္။ 
ရခိုင္ကိစၥတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္သူမ၏လက္သံုးစကား
တရားဥပေဒအုပ္စိုးေရး (Rule of law) ကိုပင္ထပ္ေျပာသြားသည္။

ထို ့ေနာက္သူမသည္ျမန္မာမူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုရာတြင္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအျပင္အျခား (ႏွစ္သိမ့္) စကားတစ္ခြန္းကိုလည္းေျပာခဲ့သည္။

“… ..လူမ်ားစုဆိုတာဟာလူနည္းစုအေပၚမွာဂ႐ုဏာထားတတ္ရမယ္။ …… … လူမ်ားစုဆိုတာဟာကိုယ့္ရဲ႕အင္အားကရွိၿပီးသား၊ ကိုယ့္ရဲ႕အမ်ားစုအင္အားကရွိၿပီးသားမို႔လို႔ ပိုၿပီးေတာ့သေဘာထားႀကီးႏုိင္ရမယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ဂ႐ုဏာတရားထားႏုိင္ရမယ္။
အဲဒီေတာ့က်မတို႔ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြးျပည္သူျပည္သားအားလံုး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနတာကိုက်မျမင္ခ်င္တယ္။”

သားႏွစ္ေယာက္၏မိခင္၊ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္၏ ‘ေရႊျပည္ေအး’ 
တရားျဖစ္ေလသည္။ ညီအစ္ကို ရန္ျဖစ္ၾကရာမိခင္ႀကီးကအစ္ကိုျဖစ္သူအား 
အငယ္ေကာင္ဘာဘဲလုပ္လုပ္-အႀကီးျဖစ္သူကအျမဲသီးခံရမည္ 
ဟုဆံုးမပံုမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသာမကကမၻာအဆင့္ရိွၾသဇာအရိွန္
အ၀ွာႀကီးေသာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေလသည္။ ဒီကေန ့သူမေျပာေသာ စကားတစ္ခြန္းကိုေနာက္ေန ့ကမၻာသတင္းစာႀကီးငယ္တို ့ကအေရးတယူ
ေဖၚျပတတ္ၾကသည္။သူမ၏စကားတစ္ခြန္းသည္အလြန္တာသြားေသာေၾကာင့္
ကြ်ႏု္ပ္တို ့အဖို ့လ်စ္လွ်ဴရႈမထားႏိုင္၊ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္။

သူမ၏အလိုအရျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူဆလင္မ်ားသည္လူနည္းစုျဖစ္၍
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္လူမ်ားစုျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုပံုရသည္။

ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ (population)ကိုလူနည္းစုမ်ားႏွင့္လူမ်ားစု
ဟူ၍ွႏွစ္ပိုင္းခြဲျခား၍ၾကည့္ျမင္ေလသည္။

ဤ "လူနည္းစု/လူမ်ားစု-ခြဲျခားမႈ"ကိုမစစ္ေဆးဘဲအမွတ္တမဲ့လက္ခံထားမိသူ 
လူၿပိန္းတစ္ဦး၏အျမင္တြင္ ‘လူမ်ားစု’ (ေတြ)ကအိမ္ရွင္ျဖစ္ေနၾကသလိုလို၊ 
‘လူနည္းစု’(ေတြ)က ဧည့္သည္ေတြ - အိမ္ငွားေတြလိုလိုျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္တစ္ခါတရံ “ဒို ့တိုင္းျပည္မွာေန-ဒို ့ထမင္းကိုစားၿပီး-ဒို ့ကိုေစာ္ကားသည္။” ဟူေသာအေျပာအဆိုမ်ိဳးသံုးစြဲတတ္ၾကားၾကရတတ္သည္။ ဤစကားတြင္ 
“ငါတို ့ကအိမ္ရွင္၊သူတို ့ကဧည့္သည္”ဟူေသာဓါတ္ခံပါေနသည္။
“သူတို ့”ဆိုသည့္ရည္ညႊန္းခံအုပ္စုသာအခ်ိန္အခါအလိုက္ေျပာင္းေနလိမ့္မည္။

ထို “သူတို ့”သည္အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္‘ကုလားေတြ’ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ ‘တရုပ္ေတြ’ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဆိုသူေတြျဖစ္ေနသည္။
[‘ကုလား’ဟူေသာအသံုးအႏံႈးကိုအရပ္သားေျပာ colloquial term အျဖစ္သံုးထားသည္။
Negative connotations မပါ-ပါ။ ]

မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမတႏိုင္ငံ(Republic)မ်ားတြင္တရား၀င္
မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာလူဦးေရတစ္ရပ္ကိုႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား
(state and citizens) ဟူ၍သာပိုင္းျခား၍သတ္မွတ္ရပါမည္။
ႏိုင္ငံသားထု (citizenry) ကိုထပ္၍မခြဲစိပ္သင့္ေတာ့ပါ
သို ့မွသာဥပေဒ၏ေရွ ့ေမွာက္တြင္အားလံုးတန္းတူၾကမွာျဖစ္ပါသည္။ (equal before the law)။
အားလံုးတတန္းတည္းထားမွသာဥပေဒကအုပ္စိုးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။(Rule of law)

ျမန္မာမူဆလင္မ်ားကိုေမးၾကည့္ပါ။ သူတို ့ကိုလူနည္းစုအျဖစ္သတ္မွတ္၍ (ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ)လူမ်ားစုထက္ပို၍အထူးအခြင့္အေရးေပးေစခ်င္သလား။ 
သို ့မဟုတ္ဗမာႏွင့္က်န္လူမ်ိဳးေတြအားလံုးနည္းတူႏိုင္ငံသားမ်ား (citizens) အျဖစ္တတန္းတည္းထားသတ္မွတ္၍အခြင့္အေရးတန္းတူပဲလိုခ်င္သလား။

ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္အားဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကျမန္မာမူဆလင္မ်ား
အတြက္ေကာျပည္နယ္လိုခ်င္သလားဟုေမးခဲ့သည္ဟုဖတ္ဘူးပါသည္။ 
ဦးရာဇတ္ကမလိုခ်င္ပါ။ ဗမာေတြနဲ ့တန္းတူရည္တူႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ႏွင့္
သာအမ်ားနည္းတူႏိုင္ငံအႏွံ ့ကိုယ္ႏွစ္သက္ၾကရာေနရာေတြမွာလြပ္လပ္စြာ
အေျခစိုက္ေနခ်င္ေၾကာင္းျပန္ေျဖသည္ဟုဖတ္ရဘူးပါသည္။

[ဦးရာဇတ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးပါေပသည္။ သူသာဂ်င္းနား (Ali Jinner) လို မူဆလင္ျပည္နယ္တစ္ခုသတ္သတ္ယူခဲ့လွွ်င္ျမန္မာမူဆလင္ေတြသည္ - အိႏိၵယလြပ္လပ္ေရးယူစဥ္တံုးကပါကစၥတန္ဘက္ေျပာင္းၾကရသလိုေျပာင္း
ေရႊ ့ေပးရၿပီးကေန ့ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာလိုေနရာမ်ိဳးေလာက္မွာ
ပင္ျပြတ္သိပ္၍က်ပ္တည္းစြာေနၾကရေပလိမ့္မည္။]

အပိုင္း (၂)

ျမန္မာမူဆလင္ေတြဟာလက္ေတြ ့မွာလူဦးေရအရဗမာ(ဗုဒၶဘာသာ)ေတြ ထက္လူဦးေရနည္းမေနဘူးလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတာမမွားဘူး
ဟုျငင္းခံုေကာင္းျငင္းခံုၾကလိမ့္မည္။

က်ေနာ့္အျမင္တြင္သူမ မမွားသလို မွန္လည္းမမွန္ဘူးဟုသာေျပာလိုသည္။

“လူနည္းစု” ဟူေသာသတ္မွတ္ခ်က္ကိုႏိႈင္းရသေဘာအရျဖစ္ေသာလူနည္းစု
(relative minority) ႏွင့္ ပကတိလူနည္းစု (absolute minority) ဟူ၍ထပ္
ခြဲျခားႏိုင္သည္။ လူဦးေရ ၅၆ သန္းခန္ ့(အစိုးရစာရင္း) ရိွေသာျမန္မာျပည္
တြင္ျမန္မာမူဆလင္ (ျမန္မာမူဆလင္မိတ္ေဆြရင္းတစ္ဦး၏ခန္ ့မွန္းခ်က္အရ
ရွစ္သန္းေလာက္ရိွပါသည္။) 

တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ ့က်န္လူမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာေန ေသာေၾကာင့္၊သီးသန္ ့
တေနရာတည္းမွာတစုတေ၀းတည္းမျမင္ရ၍သာနည္းသည္ဟုထင္ရသည္။
စင္စစ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွျမန္မာမူဆလင္ဦးေရသည္တစ္ႏိုင္ငံလံုးေန
ရခိုင္လူမ်ိဳးဦးေရထက္ပိုမ်ားပါသည္။

ထို ့နည္းတူဗမာမွအပက်န္အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုဳးစုမ်ား
(ဥပမာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ တရုပ္၊ ဟိႏၵဴ) တို ့ထက္လည္းလူဦးေရပိုမ်ားသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာမူဆလင္မ်ားသည္(ဗမာမ်ားႏွင့္သာ)ႏိႈင္းရသေဘာအရလူနည္းစုျဖစ္ၾကသည္။
တကယ့္ပကတိသေဘာ(in absolute term) အရေတာ့လူနည္းစုမဟုတ္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာမူဆလင္မ်ားကိုယ္တိုင္ထံမွသူတို ့ကိုယ္သူတို ့
လူနည္းစုေတြပါဟုေျပာၾကသံမၾကားရပါ။ ႏိႈင္းရသေဘာကိုဖယ္၍
တကယ့္အေနအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္သူတို ့သည္အေပၚယံၾကည့္
ယံုျဖင့္မျမင္ရေသာလူမ်ားစု (invisible majority)တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကမၻာ့သမိုင္းကိုေျခရာေကာက္ၾကည့္ေသာအခါ‘လူနည္းစု-လူမ်ားစု’
ခြဲျခားျခင္းသည္နယ္ခ်ဲ ့သမား၏အင္ပါယာစံနစ္ (imperialism)
တြင္ျမစ္ဖ်ားခံေနသည္ကိုေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။ (Ref: Wikipedia)

ေရာမအင္ပါယာရွင္ဆီဇာေခတ္္၊ ထို ့ေနာက္ျပင္သစ္ဧကရာဇ္နပိုလီယံ တို ့မွစ၍ေနာက္ပိုင္းၿဗိတိသွ်အင္ပါယာတည္ေဆာက္သူမ်ားအထိ
ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားတြင္အုပ္စုိးခံမ်ားအားအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္
လူမ်ားစုႏွင့္လူနည္းစု(မ်ား)ဟူ၍ ၂ပိုင္းခြဲ၍အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။
ဤသည္ကိုခြဲျခား၍အုပ္စိုးျခင္း (divide and rule) ဟူ၍လည္းသိၾကသည္။

“လူနည္းစု”ဟူ၍အင္ပါယာကိုအုပ္စိုးသူကေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခံရသူလူမ်ိဳးတစ္ခုသည္
ေခတ္မွီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ၊ စစ္ပညာမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခံရ၍၄င္းတို ့
ကိုလက္ကိုင္ျပဳ (proxy) ကာ - လူမ်ားစုမ်ားကိုအုပ္စိုးေလသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ လူနည္းစု/လူမ်ားစုခြဲျခားျခင္းသည္အုပ္စိုးသူ၏အလုပ္ျဖစ္သည္။

ထပ္၍သတိျပဳစရာမွာလူနည္းစုကိုသတ္မွတ္ရာ၌ တကယ့္ပကတိလူနည္းစု 
(absolute minority) စစ္စစ္ တစ္ခုကိုအုပ္စိုးသူကမေရြးခ်ယ္ပါ။ အေၾကာင္း မွာတကယ့္ပကတိလူနည္းစုတစ္ခုသည္လူဦးေရအလြန္နည္းလြန္းေန
အလြန္လည္းေခတ္ေနာက္က်ေနတတ္၍ျဖစ္ပါသည္။အသံုးမတည့္ပါ။ 
ထို ့ေၾကာင့္လူမ်ားစုႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရသာလွ်င္လူနည္းစုျဖစ္ေနေသာ
အျခားအုပ္စုတစ္ခုခုကိုုေရြးခ်ယ္တတ္ပါသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ရွမ္းမ်ား၊ မြန္မ်ား၊ ရခိုင္မ်ားသည္လည္းလူနည္းစုမ်ားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္းသူတို ့သည္ဗမာမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာခ်င္းတူေနသျဖင့္ဘာသာေရးအရလူနည္းစု 
(religious minority) မဟုတ္ၾက။ 

ထို ့ေၾကာင့္ဗမာမဟုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာလည္းမဟုတ္ေသာအျခား“လူနည္းစု” တစ္ခုကိုသာေရြး၍လက္စြဲျပဳသြားသည္ကိုေတြ ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို ့ေၾကာင့္လူနည္းစု (minority) ဆိုသည္မွာနယ္ခ်ဲ ့သမားကသူ
အသံုးခ်ရန္တီထြင္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံေရးထြင္လံုး (political construct)
တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားလြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ထိုသို ့လူနည္းစုအမည္တပ္ကာ
အသံုးခ်ခံရသည့္လူမ်ိဳးစုသည္နယ္ခ်ဲ ့သမားကိုယ္စားလက္စားေခ်ခံရသည့္ျဖစ္
ရပ္မ်ားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ အာဖရိကတိုက္ရိွရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံ 
(Rawanda) တြင္ဟူတူ(Hutu)လူမ်ားစုကဘယ္လ္ဂ်ီယံနယ္ခ်ဲ ့သမား
ကေျမႇာက္စား၍အသံုးခ်ခံရေသာတြတ္ဆီ (Tutsi) လူနည္းစု၀င္
လူဦးေရသန္းတစ္၀က္ေလာက္ကိုမ်ိဳးတံုးနီးပါးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ဤလူနည္းစု-လူမ်ားစုခြဲျခားသတ္မွတ္၍အုပ္စိုးျခင္းသည္ကိုလိုနီမ်ားအားလြပ္
လပ္ေရးေပးရခ်ိန္အထိအသံုးတည့္လွသည္။ အိႏိၵယျပည္ကိုလြပ္လပ္ေရးေပး
ခ်ိန္တြင္မူဆလင္လူနည္းစုကိုဟိႏၵဴလူမ်ားစုကအႏိုင္က်င့္လိမ့္မည္ဟူေသာ
ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ေခ်ာက္လွန္ ့ခ်က္ကိုမူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မိုဟာမက္
အလီဂ်င္နားကနားေယာင္သြားသျဖင့္ပါကစၥတန္ဟူေသာအမည္ျဖင့္
သီးျခားႏိုင္ငံတစ္ခုခြဲေထာင္သြားေလသည္။

စင္စစ္အိႏိၵယဘက္ျခမ္းတြင္က်န္ရစ္ေသာမူဆလင္
လူဦးေရသည္ပါကစၥတန္ထက္ပိုမ်ားပါသည္။
ယေန ့အထိလည္းထိုအတိုင္းပင္။

[အကယ္၍သာထိုအခ်ိန္က (၁၉၄၇) ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဟူ၍ခြဲမထြက္ခဲ့လွွ်င္
၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ဘဂၤလားဒက္ရွ္ဟူေသာႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုထပ္၍ေပၚလာစရာ
အေၾကာင္းမရိွ။ ထိုသို ့ဆိုလွ်င္အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာသည္ယခုထက္
အမ်ားႀကီးပိုက်ယ္၀န္းေနမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို ့လည္းခိုး၀င္လာမည့္ 
ဘဂၤလီမ်ားျပႆနာယခုေလာက္ႀကီးလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ 
သားမ်ားသည္ျမန္မာဘက္ကိုသာတရားမ၀င္ခိုး၀င္ေနသည္မဟုတ္အိႏိၵယ 
ဘက္ျခမ္း(အေနာက္ဘဂၤလားနယ္ထည္း)သို ့လည္းခိုး၀င္ေနၾကသည္။ 
လူမ်ိဳး၊ဘာသာစကားခ်င္းတူေနသျဖင့္ဦးေရအားျဖင့္ျမန္မာထည္း၀င္သည့္
ထက္ပင္ပိုမ်ားေသးသည္။]

[ေနာက္လအနည္းငယ္အၾကာျမန္မာႏိုင္ငံကိုလြပ္လပ္ေရးေပးရခ်ိန္
တြင္လည္းဤလူနည္းစု/လူမ်ားစုေသြးခြဲနည္းကိုၿဗိတိသွ်အစိုးရက
အသံုးျပဳရန္ႀကိဳးစားေသးေသာ္လည္းျမန္မာအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အား
လံုးတို ့၏အျမင္က်ယ္မႈေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ခဲ့။]

ထို ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလူနည္းစု/လူမ်ားစုဟူ၍ ထပ္မံခြဲျခားသည့္နယ္ခ်ဲ ့စံနစ္၏လက္က်န္အေလ့အက်င့္တစ္ခုကိုမသိသား
ဆိုး၀ါးစြာဆက္သံုးေနမိျခင္းကိုသတိျပဳမိဘို ့ၾကလိုသည္။ 

ဤခြဲျခားမႈေၾကာင့္ေကာင္းဖို ့ထက္ဆိုးဖို ့ကပိုမ်ားပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိုႏိုင္ငံေရးၾသဇာႀကီးသူတစ္ဦးကို္ယ္တိုင္က
‘လူနည္းစု-လူမ်ားစု’ခြဲျခားျပမႈေၾကာင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား (citizens) သည္မိမိတို ့ 
ကိုယ္ကိုလူနည္းစု၀င္ေလာ - လူမ်ားစု၀င္ေလာဆန္းစစ္၍အုပ္စုတစ္ခုခု
၀င္ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္သြားၾကလိမ့္မည္။ထိုအခါ -
-        
   လူမ်ားစုထည္းကရမ္းကားလိုသူမ်ားကိုတက္ၾကြလာေစသည္။
အသားလြတ္ - အေၾကာင္းမဲ့ - ေမာက္မာလာေစသည္။

-        လူမ်ားစုထည္းကသာမန္လူမ်ားကိုမူ ‘လူမ်ားစုျဖစ္ေနတာနဲ ့ပဲ
အရာရာကိုအေလွ်ာ့ေပးသီးခံေနရေတာ့မွာလား’ဟူေသာေမးခြန္း
    ျဖင့္ထာ၀စဥ္ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနေစသည္။

-       လူနည္းစုထည္းမွရမ္းကားလိုသူမ်ားကိုထာ၀စဥ္တပ္လွန္ ့ေပး
ထားရာက်သည္။တစ္ခ်ိဳ ့ကိုစစ္ေသြးၾကသူမ်ား(militants) ျဖစ္လာေစသည္။
    ျပႆနာကိုလိုတာထက္ပို၍တုန္ ့ျပန္ေစသည္ (over-reaction)
-       ေသြးရိုးသားရိုးျဖစ္ရပ္မ်ားကိုပင္အဓိပၸါယ္ေကာက္လဲြေစသည္။
(ဥပမာ ကိုျမေအးေျပာေသာ ‘ေထာင္ေခ်ာက္’)

-       လူနည္းစုထည္းမွသာမန္လူမ်ားကိုထာ၀စဥ္ထိပ္လန္ ့ေနေစသည္။
အားကိုးရာအျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ(law and order enforcement agencies)ကိုအားကိုးသူႏွင့္အစြန္းေရာက္မ်ားကိုအားကိုးမိသူ
ဟူ၍ႏွစ္ပိုင္းကြဲထြက္သြားေစသည္။ (အစြန္းေရာက္သူမ်ားမိမိတို ့၏
ေသြးသားထည္းမွာရိွလွွ်င္) သူတို ့၏ခံစားခ်က္မ်ား(ဒုကၡမ်ား)ကို
နားလည္စာနာမိရာမွေနာက္ဆံုးအားကိုးမိ/ကူညီမိသြားတတ္သည္။

-        တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအေနျဖင့္ “လူနည္းစု-လူမ်ားစု”
အစြဲ (prejudice) ၀င္ေနၿပီးသားလူထုကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရအလြန္ခက္သည္။
ဘက္လိုက္သည္’ ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္အျမဲရင္ဆိုင္ေနရမည္။

-        အစိုးရကိုယ္တိုင္ကႏိိုင္ငံေတာ္အာဏာ၌တရား၀င္မႈျပႆနာႏွင့္ရင္ဆိုင္
(when its legitimacy in power is questionable) ေနရလွ်င္ပို၍ခက္သည္။
လတ္တေလာရခိုင္အေရးတြင္ေဒၚစု၏ “လူနည္းစု”ကိုၾကင္နာပါဟူေသာ
စကားေနာက္ကေစတနာကိုသိပါသည္။ သို ့ေသာ္ထိုစကားသည္ႏိုင္ငံေရး
အရမွားယြင္းေသာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေပၚအေျခစိုက္
ထားသည္ကိုေတာ့လက္ခံ၍မျဖစ္ႏိုင္။

ျမန္မာမူဆလင္မ်ားသည္အထက္ကတင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တကယ့္အရိွအျဖစ္အရလူနည္းစုမဟုတ္ပါ။
သူတို ့သည္အျခားသူမ်ားနည္းတူ“ႏိုင္ငံသားမ်ား”(citizens)သာျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခားသူမ်ားထက္ဘာအခြင့္အေရးမွလည္းပို/ေလွ်ာ့ယူခ်င္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 
အထူးသျဖင့္ “လူနည္းစု” အျဖစ္သတ္မွတ္ခံ၍ “လူမ်ားစု”၏
မဟာဂရုဏာေတာ္ေအာက္တြင္ေနလိုၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ဤသို ့ေနၾကလွ်င္လည္းဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားေတြ 
(second class citizens) ျဖစ္ကုန္ၾကလိမ့္မည္။ 
ထို ့ေၾကာင့္သူတို ့ကို “လူနည္းစု”ဟုသတ္မွတ္၍ဆက္ဆံျခင္းကို
သူတို ့ကိုယ္တိုင္ကႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးတြင္လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား (minority rights)
ကိုကာကြယ္ေပး ထားေသာေနရာတစ္ခုေတာ့ရိွပါသည္။
ပါလီမန္အတြင္း၌ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစု၏ဆႏၵတိုင္းကိုဒီမိုကေရစီကို
အသံုးခ်၍လူနည္းစုအေပၚအတင္းအဓမၼျပဌန္းယူတာ
(Tyranny of majority) မျဖစ္ေအာင္အထူးကိစၥအနည္းငယ္
တြင္ဥပေဒျဖင့္ႀကိဳတင္တားဆီးေပးထားသည္။ 

သို ့ေသာ္ခြ်င္းခ်က္သာျဖစ္၍ပုံမွန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏
တရားကိုယ္ျဖစ္ေသာ “အမ်ားစုဆႏၵအတည္” (majority rule)
ကိုအပ်က္အစီးမခံပါ။

ျမန္မာစကားတြင္ “ဆင္သြားရင္လမ္းျဖစ္သည္”ဟူေသာစကားတစ္ခြန္းရိွသည္။ သို ့ေသာ္ဆင္ကန္းေတာတိုးသလိုသြားသည့္ေနာက္ကိုလိုက္လို ့လည္းမျဖစ္။
လူနည္းစု-လူမ်ားစုခြဲျခားျခင္းသေဘာအရသာဆိုလွ်င္
ဗမာေတြႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္က်န္လူတိုင္းသည္လူနည္းစုေတြျဖစ္ကုန္သျဖင့္
သိမ္ေမြ ့ေသာနည္းျဖင့္ဗမာႏွင့္ဗမာမဟုတ္သူတိုင္းကို
‘ရန္ဘက္’အေနအထားမွာ "တည္" ထားေပးလိုက္သလိုျဖစ္ေနသည္။

ျဖစ္သင့္သည္မွာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာကိုးကြယ္မႈ လူဦးေရစသည့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမရိွ၊ လူတိုင္းကိုအားလံုးတန္းတူႏိုင္ငံသား(citizens) ေတြခ်ည္းအျဖစ္ရႈျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာဒီမုိကေရစီ၏အုပ္ျမစ္ျဖစ္ေသာလူကို‘လူသက္သက္’အျဖစ္သာ
သတ္မွတ္ေသာတစ္သီးပုဂၢလလူသား၀ါဒ (individualism)ႏွင့္လည္းကိုက္ညီသည္။

ဒီမိုကေရစီသည္လြပ္လပ္မႈ၊ တသီးပုဂၢလ၀ါဒႏွင့္အကန္ ့သတ္ခံအစိုးရ 
(Liberty, individualism and limited government) ဆိုသည့္ေဒါက္
သံုးခုအေပၚအေျချပဳသည္ဟုအေမရိကန္ဒီမိုကေရစီကိုေနရာတက်ျပန္ထားရန္
အားထုတ္ေနသူေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ရြန္ေပါလ္ (Ron Paul - Rep./Texas) ကေျပာသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ယခုသံုးသပ္ခ်က္၏အစတြင္ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းရခိုင့္အေရး
(ကြ်ႏု္ပ္တို ့ေခတ္၏ဓည၀တီအေရးေတာ္ပံု) သည္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားေတြ
ကိုေရွ ့ခရီးအတြက္အရည္အခ်င္းစစ္ ‘ပထမအစမ္း - စာေမးပြဲ’လိုျဖစ္ေနသည္။

အာဏာရွင္ေခတ္တေလွ်ာက္အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးႏိုင္ငံေရးတစ္မ်ိဳးတည္း ကိုလုပ္တတ္ရံုျဖင့္ေနရာရခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ေရွ ့တြင္လာမည့္အမ်ိဳး
မ်ိဳးေထြျပားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား(diverse challenges)
အတြက္အရည္အခ်င္းသစ္မ်ားထပ္ျဖည့္ၾကဘို ့လိုေနသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနာက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားသို ့ႏိုင္ငံေရးေလ့
လာေရးခရီးမ်ားထြက္ေနၾကသည္။အလြန္ေကာင္းေသာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္မိမိတို ့မွာ“ဓါတ္ခံေကာင္း”ရိွၿပီးသားျဖစ္ေနဘို ့ေတာ့လိုမည္။
သို ့မဟုတ္လွ်င္ျပည္ပကိုအထင္ႀကီး၊ ျပည္ပကညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို
ဦးထိပ္ရြက္ကာျပန္လာၾကလိမ့္မည္။

လတ္တေလာရခိုင္ကိစၥကဲ့သို ့ပူပူေႏြးေႏြးလည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိစၥ
(national security issue) ကက်န္ကိစၥမ်ားကိုေက်ာ္လႊားတက္လာေသာအခါ မ်ိဳးတြင္ဘက္လိုက္ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရဘို ့ရိွသည္။ 

ဥပမာဘိလပ္သို ့တစ္ေခါက္ျပန္မည့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား
Burma Campaign UKလိုအဖြဲ ့မ်ိဳးေတြႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာဆန္ ့က်င္ေရး
အမ်ိဳးသားေရးအုပ္စုေတြကစိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ေစာင့္ေနၾကပါလိမ့္မည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို ့ေခတ္“ဓည၀တီအေရးေတာ္ပံု”သည္“လူပုကေလးမ်ား”အတြက္
အစမ္းစာေမးပြဲျဖစ္ေပမည့္ “မႏွင္းျဖဴ” အတြက္မူ စာေမးပြဲႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
Tuesday, June 5, 2012

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ မ်ားေျဖရွင္းၾကရာတြင္ --

“People are unable to forgive what they cannot punish.” 
- (a line from a textbook on international human rights)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မိန္းခေလးတစ္ဦးအား၀ိုင္း၀န္း၍မုဒိမ္းက်င့္၊
လူကိုသတ္ၿပီး၊ပစၥည္းေတြပါယူသြားေသာအမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္လူမ်ိဳးဘာသာျခားျဖစ္ေနယံုမက
ဘက္ႏွစ္ဘက္ရာဇ၀င္သေဘာရန္ေစာင္ေနၾကသည္မွာလည္း
လြပ္လပ္ေရးေခတ္မတိုင္မီကတည္းကျဖစ္ရာ
ယခုအမႈသည္လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရးသေဘာေဆာင္လာ
ကာေနာက္ရက္ပိုင္းအတြင္းျပည္နယ္၏အျခားတေနရာ၌
လက္စားေခ်ပြဲႀကီးတစ္ခုေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 

အသက္တစ္ေခ်ာင္းအတြက္အသက္ဆယ္ေခ်ာင္းအေလ်ာ္ယူလိုက္လိုျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ထိုမွ်ႏွင့္မၿပီးဘဲျပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္စစ္ေတြတြင္ပုလိပ္ပစ္သျဖင့္လူေတြ ဒဏ္ရာရထားေသာေသြးသံရဲရဲပံုမ်ားအင္တာနက္တြင္တက္လာသည္။
စစ္ေတြကအျဖစ္အပ်က္သည္ေက်ာက္နီေမာ္ကမုဒိမ္း၊လူသတ္မႈေၾကာင့္ေသြးဆူေန
ေသာလူအုပ္ႀကီးကအျခားအမႈတစ္ခုျဖင့္ရဲစခန္းကိုတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကအကိုင္အတြယ္မတတ္လွ်င္
အစိုးရသည္အေခ်ာင္တရားခံျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည့္သမိုင္းသာဓကလည္းရိွခဲ့သည္။

ျပႆနာေတြေၾကာင့္ဒုကၡမျဖစ္၊ ေျဖရွင္းနည္းေတြေၾကာင့္သာဒုကၡျဖစ္တတ္သည္။

မည္သည့္ေခတ္၊မည္သည့္အစိုးရလက္ေအာက္၌မဆိုလူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း
လူအုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုအဓိကရုဏ္း (communal strife) ျဖစ္လာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားကေျဖရွင္းေပးေသာနည္းသည္ေအာက္ပါေလးမ်ိဳး
အနက္ တစ္ခုခုသာျဖစ္ေနတတ္သည္။ 

၁. ႏွစ္ဘက္စလံုးေက်နပ္တဲ့ေျဖရွင္းနည္း - ရွာမွရွား - မရိွသေလာက္နီးပါး
၂. ႏွစ္ဘက္စလံုးမေက်မနပ္ျဖစ္က်န္ရစ္တဲ့ေျဖရွင္းနည္း - အမ်ားဆံုး ႏွင့္ အျမဲတမ္းနီးပါးျဖစ္
၃. ခံရတဲ့ဘက္ကေက်နပ္တဲ့ေျဖရွင္းနည္း - အဆံုးတြင္ခံရသူကိုယ္စားလက္စားေခ်ေပးျခင္းျဖစ္သြားတတ္
၄. ျပဳတဲ့သူဘက္ကေက်နပ္တဲ့ေျဖရွင္းနည္း - က်ဴးလြန္သူသည္အုပ္စိုးသူအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္  ၀င္ဆံ့ေနေသာအခါ 

 (ဥပမာသတင္းေထာက္ကိုပါးရိုက္ေသာရုပ္ရွင္မင္းသမီးအားစီးကရက္တစ္ဘူးဘိုးစာမွ်ဒဏ္ရိုက္ေသာအမႈမ်ိဳး)

ယခုျပႆနာ၏မူလဇစ္ျမစ္သည္လတ္တေလာအျဖစ္အပ်က္မ်ားထက္
ပို၍က်ယ္ျပန္ ့နက္ရိႈင္းသည္။ တအံု ့ေႏြးေႏြးျဖစ္ေနသည္မွာၾကာၿပီ။

လူတိုင္းပါးစပ္ကဘယ္ေလာက္လစ္ဘရယ္က်ေနေစကာမူကိုယ့္ေသြးသားကိုထိလာလွ်င္
နာတတ္သည့္ လူ ့သဘာ၀ကိုမည္သူမွတကယ္တမ္းမလြန္ေျမာက္ႏိုင္။ 

ကိုယ္တိုင္မခံစားရသူမ်ားကိုေရႊျပည္ေအးတရားေဟာျခင္းခိုင္းျဖင့္လည္း မရႏိုင္။

ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္သူမ်ားကိုအျမန္ဆံုးႏွင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျပရမည္။ တည္ဆဲဥပေဒျပဌန္းခ်က္ျဖင့္လူထုခံစားခ်က္ကိုမေျပာင္းလဲႏိုင္လွ်င္တရားေရးရႈေဒါင့္
 (Judicial aspect) အျပင္ႏိုင္ငံေရးရႈေဒါင့္ (Political aspect) ကိုပါေပါင္းထည့္၍ေက်နပ္သည္အထိေဆာင္ရြက္ရန္သာရိွသည္။
ယခုကိစၥတြင္ႏိုင္ငံေရးရႈေဒါင့္ကိုပါထည့္သြင္းေျဖရွင္းရန္လိုအပ္မည္လား။ 

ရခိုင္လူထုေက်နပ္ေအာင္တစ္ခုခုကိုလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ျပသင့္သည္။ (အစိုးရသစ္ေခတ္တြင္ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ယခင္ကထက္ပို၍ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားသည္။ မိမိတို ့ျပည္နယ္သည္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွယခုရေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားထက္ပို၍ ထိုက္တန္ေၾကာင္းကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေဖၚျပေနၾကသည္ကိုျမင္ေနရသည္။) 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေသဒဏ္သည္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ (Penal Code) 
စာအုပ္ထည္းမွာရိွေသးေသာ္လည္းတကယ္တမ္းမက်င့္သံုးတာၾကာၿပီ။
ေသဒဏ္ေပးကာတကယ္တမ္းကြပ္မ်က္ပစ္ျခင္းကိုအေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုလိုအဓိကရကမၻာ့ဒီမိုကေရစီခံကတုပ္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား 
တြင္ပင္လက္ေတြ ့က်င့္သံုးေနေသးသည္ျဖစ္ရာလိုအပ္ပါကလက္မတြန္ ့သင့္။ 

မိန္းခေလးတစ္ဦးအား၀ိုင္း၀န္း၍မုဒိမ္းက်င့္ - ပစၥည္းယူ - လူကိုသတ္ျဖတ္
အားလံုးတၿပိဳင္တည္းျပဳမူျခင္းသည္အလြန္လူမဆန္သည့္သားရဲတိရိစာၧန္အျပဳအမူ 
(predation) ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးမေရြး - ဘာသာမေရြး - အရြယ္မေရြးမည္သူ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစခြင့္လႊတ္ေထာက္ထားညႇာတာေနစရာအေၾကာင္းမရိွ။

“မ်က္လံုးတစ္လံုးအတြက္မ်က္လံုးတစ္လံုး - သြားတစ္ေခ်ာင္းအတြက္သြားတစ္ေခ်ာင္း” 
သည္တရားမွ်တမႈသေဘာ၏တရားကိုယ္တစ္ခုလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း၄င္း၏
အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကားေသခ်ာသည္။

 (‘An eye for an eye’ is not justice in its entirety. 
  But it certainly is an element of justice.)

တဘက္တြင္မဆီမဆိုင္အျပစ္မဲ့သူဆယ္ဦးကိုလူအုပ္ႀကီးကသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကို
လည္းေလွ်ာ္ပစ္ရန္မဟုတ္။ ဒုတိယကိစၥအျဖစ္မေမ့ေလွ်ာ့စတမ္းဆက္လက္ကိုင္
တြယ္၍တရားခံေတြရႏိုင္သမွ်ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရမည္၊ တရားစီရင္ရမည္။ 
ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းတရားေရး (Criminal justice) တြင္က်ဴးလြန္ခံရသူ 
(victim) သည္တရားလိုမဟုတ္။ႏိုင္ငံေတာ္သည္သာတရားလိုျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ျပည္တြင္းရိွအစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကေက်ာက္
နီေမာ္ႏွင့္ေတာင္ကုတ္တို ့ကလုပ္ရပ္ ၂ခုစလံုးကိုရႈံ ့ခ်ေၾကာင္းတရား၀င္အခမ္းနား မ်ားျဖင့္ေၾကျငာသင့္ၾကသည္။ ေက်ာက္နီေမာ္ကတရားခံမ်ားသည္ မိမိတို ့ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္အလြန္ရွက္မိၾကေၾကာင္း - 
သူတို ့၏မိသားစုမ်ားကိုယ္စား၊ တရားလို၏ မိသားစု
ကိုေတာင္းပန္ေၾကာင္းေၾကျငာသင့္သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္အျပစ္မဲ့လက္စားေခ်ခံရေသာသူမ်ား၏
မိသားစုမ်ားကိုလည္းရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ကိုယ္စားေတာင္းပန္စကားဆိုသင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။ ၀တ္ေၾက၀တ္ကုန္ေၾကျငာခ်က္ေတြထုတ္ၾကဘို ့သာမဟုတ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမဲဆြယ္ၾကတံုးကလိုတကယ္ကြင္းဆင္းလုပ္ၾကရန္လိုအပ္သည္။

မေန ့ကဆူးေလဘုရားေျခရင္းတြင္လူတစ္ရာေလာက္ဆႏၵျပၾက၍
လူတစ္ေထာင္ေလာက္က၀ိုင္းၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုရာျပႆနာ
သည္ျပည္ေထာင္စု၏က်န္ေဒသမ်ားသို ့ကူးစက္လာနိုင္သည္။ 
ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ျပည္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မံုရြာ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေမၿမိဳ ့ စသည္ၿမိဳ ့ႀကီးတိုင္းတြင္အစၥလန္ဘာသာ၀င္ေတြအမ်ားႀကီး ရိွၾကသည္။

ျမန္မာ့အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာသည္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ထေပါက္မည့္
ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဘန္ေကာက္ 
World Economic Forum တြင္ေျပာသြားသည္။
ယခုဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္မည့္ျပႆနာကအခ်ိန္မေရြး
ထေပါက္မည့္တိုင္းဗံုးျဖစ္ေနသျဖင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးငယ္အားလံုး
တို ့မွသူမအပါအ၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႈတ္ပိတ္ေခါင္းေရွာင္ 
လုပ္မေနၾကဘဲ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းေပးရန္တာ၀န္ရိွေပသည္။ 

အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္
မိမိေနရင္းမူလတို္င္းျပည္ရိွအမ်ိဳးသမီးငယ္ကေလးမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဘ၀လံုျခံဳေရးအတြက္သူမကတစ္ခုခုေလာက္ေတာ့ထိထိေရာက္ေရာက္
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။

တဘက္တြင္လည္း ဘဂၤလားနယ္စပ္က “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူမ်ားေၾကာင့္ျပည္တြင္းက
ျမန္မာမူဆလင္ေတြဒုကၡမျဖစ္သင့္။ သူတို ့သည္ပုဂံေခတ္ကတည္းက ရိွေနခဲ့ၾက၍လြပ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုလက္တြဲထူေထာင္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္သည္။ 

“ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟူသည္အရင္းစစ္လိုက္လွ်င္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပႆနာ 
(immigration question) သာျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာမ်ိဳးႏိုင္ငံတိုင္းမွာရိွသည္။ အထူးအဆန္းမဟုတ္။

သို ့ေသာ္လူဦးေရဖိအား (population pressure) အဆမတန္မ်ားေနေသာႏိုင္ငံ
တစ္ခုႏွင့္ကပ္ေနမိလွ်က္သားျဖစ္ေနယံုသာမကကိုယ္တိုင္ကလည္း
ခ်ိနဲ ့ေသာတိုင္းျပည္ (weak state) ျဖစ္ေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပႆနာပိုႀကီးသည္။

အက်င့္ပ်က္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားကိုအသံုးျပဳကာခိုး၀င္လာေနၾကသည္မွာရာစုႏွစ္တ၀က္မကရိွေနၿပီ။ 

အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါလူ၀င္မႈ ျပႆနာ (illegal migration problem) 
ကိုႏိုင္ငံေရးျပႆနာ (political question) အျဖစ္ေျပာင္းလဲဘို ့အားထုတ္လာသည္။
၁၉၄၉ တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၇၈တြင္တစ္ႀကိမ္အေရးယူရသည္။ 
သို ့ေသာ္တိုင္းျပည္ကလည္းခ်ိနဲ ့ - လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး
ႏိုင္ငံတကာစံမ်ား (internationally recognized norms) ကိုလည္း
လိုက္နာရေသးသည္ျဖစ္ရာအျပတ္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့။
ေမာင္းထုတ္ပစ္ခဲ့သူမ်ားကိုပင္ျပန္လက္ခံေပးခဲ့ရသည္။

၁၉၈၈ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးအစဥ္ႀကီးေပၚေပါက္လာေသာအခါ
အခြင့္ေကာင္းႀကီးၾကံဳႀကိဳက္ေလေတာ့သည္။ လူ ့အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ႏွင့္ကပ္၍
ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအျဖစ္ပြဲထုတ္ခြင့္ပိုရလာသည္။

တိုင္းျပည္ကိုအုပ္စိုးေသာ(စစ္)အစိုးရကလည္းႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ၌
တရားမ၀င္ျဖစ္ေနခဲ့ရာဘာကိုမွထိထိ ေရာက္ေရာက္မလုပ္ႏိုင္၊
မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုတြင္ခုခံေရးလုပ္ေနရကာဤျပႆနာမွာ
ျပစ္ထားသေလာက္နီးနီးျဖစ္ခဲ့သည္။

“ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံေရး” ၏အားသာခ်က္တစ္ခုမွာျပည္တြင္းမွာရိွဘာသာေရးတူသူေတြထံမွ
စာနာမႈ (sympathy) ကို ရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။  စင္စစ္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြႏွင့္ျမန္မာ မူဆလင္ေတြအၾကားတြင္ဘာသာေရးမွလြဲ၍က်န္အခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားကြဲျပားသည္။ ပုဂံေခတ္ကတည္းကယေန ့ျမန္မာျပည္ျဖစ္လာမည့္ေဒသတြင္ေရာက္ေနၾက သည့္မူဆလင္မ်ားသည္အျခားေဒသခံမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းေရာယွက္
(cultural assimilation) မႈအေတာ္ရင့္က်က္ေနၿပီးသားျဖစ္သည္။

ျမန္မာမူဆလင္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ျမန္မာမႈ၊ စာေပ၊အႏုပညာ၊ 
ဂီတ၊ ေဗဒင္ ပညာမွအစတြင္လည္းျမန္မာမ်ားႏွင့္တန္းတူထူးခြ်န္ၾကသည္။
လြပ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္စသည့္တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္ 
အမ်ားလည္းသူတို ့ထည္းမွေပၚထြက္ခဲ့သည္။       

သို ့ေသာ္အာဏာရွင္စံနစ္ေအာက္လူျဖစ္လာၾကသူမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္
စံနစ္ႀကီးေၾကာင့္ပင္တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ - ေရွ  ့ကမ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ပို၍နည္းသည္။ ဤသည္မွာအက္ဒ္မန္ဘာ့က္ေျပာသလို “ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္စမ္းပါလို ့တိုက္တြန္းယင္ - ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုယ္တိုင္ကလည္းခ်စ္ခ်င္စရာျဖစ္ေနဖို ့လိုတယ္။”
 (To make us love our country, our country ought to be lovely. Edmund Burke) ဆိုသည့္အတိုင္းျဖစ္ေနရာသူတို ့ကုိတဘက္သတ္အျပစ္တင္၍လည္းမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ 

အထူးသျဖင့္ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူ ျပည္တြင္းေမြး-ျပည္ပေရာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား
သည္သူတုိ ့ကိုယ္ကိုျမန္မာႏိုင္ငံသားဟူသည့္ identity ထက္ မိမိတို ့ကိုးကြယ္ရာဘာသာ 
(ခရစ္ယန္၊ အစၥလမ္) ျဖင့္အမ်ားအားျဖင့္ identified လုပ္ၾကသည္။ 

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ(ျမန္မာမူဆလင္)ကိုျမေအး၏ သမီးသည္အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ျမန္မာစစ္အစိုးရဆန္ ့က်င္ေရးဆႏၵျပရာတြင္အစၥလမ္
ထံုးစံေခါင္းစည္း (Hijab) ၀တ္ဆင္ကာျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္အလံကိုေျမတြင္
ခ်၍ေျချဖင့္နင္းထားကာဆႏၵျပခဲ့သည္။ သူမသည္ U.K တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အေရးကိုစြမ္းစြမ္းတမန္ေရွ ့တန္းကလုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ 

သူမႏွင့္အလားတူလုပ္ရပ္မ်ားကျပည္တြင္းရိွႏိုင္ငံသားျမန္မာမူဆလင္
မ်ားႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတူတူပင္ျဖစ္ၾကသည္ဟူေသာအထင္မွားကိုျဖစ္ေစေလသည္။ 

ယခင္အပါတ္ကအျဖစ္အပ်က္သည္ရခိုင္ျပည္နယ္ေန “ရိုဟင္ဂ်ာ” အခ်ိဳ ့၏ ရမ္းကားမႈဒဏ္ကိုျပည္တြင္းမူဆလင္ေတြကအစား၀င္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ျပည္တြင္းေနျမန္မာ မူဆလင္(အဖြဲ ့အစည္း)မ်ားသည္မိမိတို ့ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေနရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားဘာမွမပါတ္သက္ေၾကာင္း၊ သူတို ့၏
ရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုဆန္ ့က်င္ေၾကာင္းေၾကျငာ၍ျပတ္ျပတ္သားသား
ရပ္တည္ျပရန္လည္းလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ကိုျမေအးတစ္ဦးတည္း - ျပႆနာျဖစ္လာၿပီးမွ - သူ ့ရပ္တည္ခ်က္
ေၾကျငာေပးတာကိုလက္ခံေသာ္လည္း မလံုေလာက္ပါ။

အစိုးရသစ္အေနႏွင့္လည္းျပႆနာကိုသမရိုးက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းမ်ား 
(administrative measures) ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရလွ်င္ ယခင္အစိုးရေဟာင္း
လက္ထက္ကလိုစစ္တပ္ကို အားကိုးမည့္အစားလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံေနရသူမ်ားႏွင့္
လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားကပါပူးေပါင္းပါ၀င္၍ေျဖ 
ရွင္းေပးၾကရန္အစိုးရကကမ္းလွမ္းသင့္ပါသည္။ 

လိုအပ္မည္ထင္ပါကသူတို ့အားလံုးပါ၀င္သည့္
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးေကာ္မတီႀကီးတစ္ခုအစိုးရက 
ကမကထျပဳဖြဲ ့စည္း၍ယခုကိစၥကိုကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုေတာ့မထည့္သင့္ပါ။ 
[ယခုျပႆနာသည္ဘာသာေရးပဋိပကၡသေဘာေဆာင္လာႏိုင္သည့္အတြက္
ဘာသာေရး၀န္ထမ္းေတြပါလာလွ်င္ပို၍ေကာင္းဘို ့ ထက္ပိုဆိုးဘို ့ကသာ၍မ်ားပါသည္။] 

ႏိုင္ငံေရးကိစၥတြင္ဘာသာေရးကိုအသံုးခ်မိလွ်င္ေနာင္အခါ
သူတို ့ကိုတားဆီး၍ရႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။   

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္