Myint Shwe took a journalism program from Ryerson University 2004

Loading...

Friday, May 31, 2013

အမ်ိဳးသားအေရး တမ်ိဳးသားလံုး၀ိုင္း၀န္းကူညီႏိုင္ခြင့္ရိွမွျဖစ္မည္                                                                                                                                 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဆြမ္းခံၾကြမည့္သံဃာမ်ားကိုဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံမည့္ေဘးမွကာကြယ္မႈျပဳေပးေနပံု


ေက်ာက္နီေမာ္မွမသီတာေထြးကြယ္လြန္သည့္တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္၀မ္းနည္း ျခင္းအခမ္းအနားကိုရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲ၍
မည္သည့္္ေနရာတြင္မွွ်က်င္းပခဲ့သည္ဟုမၾကားရေပ။အေနာက္ကမၻာျဖစ္ေသာဥေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကတို ့တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရိွသူ (vulnerable person) တစ္ဦးအားဤသို ့ေစာ္ကားၿပီးရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရလွ်င္ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္(သမတ/၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားတက္ေရာက္ ကာ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစကားေျပာျခင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုကိုႏွစ္သိမ့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကိုတီဗီ၊သတင္းစာမ်ား
တြင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာျပည္တြင္ထိုကဲ့သို ့ေသာႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ (political culture) မရိွေသးသည္မွာ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္။ သမတဦးသိန္းစိန္ေကာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါမိမိတို ့ႏွင့္မဆိုင္သလိုေနခဲ့ၾကသည္။
အထူးသျဖင့္ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေတာင္ကုတ္တြင္အျခားအျပစ္မဲ့လူဆယ္ဦးအသတ္ခံရေသာအခါ၌
သက္ဆိုင္သူပူေဆြးေနသူမ်ား (mourners) အားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးခဲ့ေသာေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကံဆိုးရွာသူမိန္းခေလး၏ႏွစ္ပါတ္လည္၌မိမၼသားခ်င္းျဖစ္ပါလွ်က္ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလိုေနသည္မွာအက်ည္းတန္လွသည္။

ဤအခ်က္သည္သူမအားသူမ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက“လူထုေခါင္းေဆာင္”ဟုတဖြဖြအမႊမ္းတင္ေနေသာ္လည္း
ဤသို ့ဟုတ္မဟုတ္ရခိုင္လူထုကိုေမး ၾကည့္ပါဟုေစာဒကတက္စရာျဖစ္ေနသည္။


သမတျဖစ္ေစ-ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေစယခုကဲ့သို ့ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွစ္ဘက္ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ဤအခမ္းအနားမ်ိဳးကိုအားေပးလွ်င္ႏိုင္ငံေရးအရမွားယြင္းသည္ (politically incorrect) ဟုဆင္ေျခေပးႏိုင္ၾက
ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအရမွား/မွန္ျပႆနာ (political correctness) သည္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား(self-interest) အေပၚအေျခတည္၍ ဆံုးျဖတ္ၾကေသာကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာလူသားအားလံုး၏ေကာင္းက်ိဳး (humanitarian interest) ကိုႏွလံုးသြင္း၍စဥ္းစားျခင္းမဟုတ္ေျခ။

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနျခင္း (attitudes analysis) ကို ရပ္တန္ ့ ၍လက္ေတြ  ့ရင္ဆိုင္ေနရေသာျပႆနာကိုေဆြးေႏြးပါမည္။

ေရရွည္အသြင္ေဆာင္လာေနေသာဘာသာေရးပဋိပကၡကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္အစိုးရသည္အေျခအေန၏ေနာက္ၿမီးဆြဲဘ၀သို ့က်ေရာက္ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တဘက္ကဆင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္ထည္းတြင္မိေနသည္။  ဤအခ်က္က္ိုရွင္းလင္းပါမည္။
အိမ္နီးနားခ်င္းဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံသည္လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေနသည့္ႏို္င္ငံျဖစ္ေနသည္သာမကကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ
ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားေရေအာက္ေရာက္ၿပီးေျမဧရိယာတစတစဆံုးရႈံးေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
အာဏာရပါတီကအိမ္နီးခ်င္းျမန္မာျပည္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမပ်က္ေစရန္အစြန္းေရာက္အစၥလမ္းမစ္ေတြကိုႏွိမ္နင္းေနေသာ္ျငားလည္း
ဘီဂန္ခါလီဒါဇီယာဦးေဆာင္ေသာအတိုက္အခံပါတီသည္တစ္ခ်ိန္ကဂ်ာမန္နာဇီေတြအေၾကာင္းျပခဲ့ေသာေနစရာေျမေနရာရရိွေရး (lebensraum) ဆင္ေျခကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းသတင္းစာမွျပန္၍ထုတ္ေဖၚကာလူပိုေတြကိုႏိုင္ငံျပင္ပမွာေနရာရွာၾက ဖို ့ေျမႇာက္ေပးေနေလသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွလူပိုမ်ားသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံကုန္းေၾကာင္းေရ ေၾကာင္းတို ့မွတစ္ဦးခ်င္းေကာအုပ္လိုက္ထြက္
ခြာေနၾကသည္။ ေတာင္ဘက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံေရေၾကာင္းျဖင့္ေရာက္သြားၾကသည့္ ဘဂၤလီမ်ားကသူတို ့သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ေျပးလာသူေတြပါဟုေျပာၾကသည္။

ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည္သူတို ့အားလူသားခ်င္းစာနာမႈအရဒုကၡသည္အျဖစ္လက္ခံေပးေနၾကရသည္။
အစိုးရမ်ားကဤကဲ့သို ့လက္ခံ လာၾကေစရန္ INGO မ်ားကေလာ္ဘီလုပ္မည္ကိုသံသယရိွစရာမလိုေခ်။
ထိုအစိုးရမ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္ဤ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူေတြကိုဒုကၡသည္ အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္မွသာေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံ

တစ္ခုခုကိုေရႊ  ့ေျပာင္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္၍သူတို ့အဖို ့ေရြးစရာလမ္းမရိွေခ်။ သို ့မဟုတ္ပါကသည္လူေတြ
သူတို ့ဆီမွာေသာင္တင္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွမေလးရွားရိွအႀကီးဆံုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္လူတစ္သိန္းရိွေနသည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ပါဆိုသူေတြက ၉၀%  ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ျပင္ပမွာမိသားစုအလိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရေနသူေတြတရားမ၀င္ေနထိုင္သူေတြမပါေသး။
ဒုကၡသည္အျဖစ္ႏွင့္ေရာက္လာ၍စခန္းဖြင့္ၿပီးလက္ခံထားျခင္း၊အသက္ရွင္ေရးအကူအညီေတြေပးျခင္းသည္မမွားေပ။ 

သို ့ေသာ္ထိုလူေတြကသူတို ့ဒုကၡသည္ ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ “ျမန္မာျပည္မွာ”လူမ်ားစုကသူတို ့ကိုႏွိပ္စက္ေနပါသည္ ဟုေျပာၾကသည္။ ႏွိပ္စက္တာ (persecution) မရိွဘဲႏွင့္ဒုကၡသည္ (တရား၀င္အသံုးအႏံႈးမွာ ‘ခိုလႈံသူ’ - refugee) ျဖစ္ခ်င္လို ့မရပါ။
UNHCR Handbook ၏အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္ (criterion) ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္မွာလူမ်ားစုကသူတို ့အားႏိွပ္ စက္ေနပါသည္ဟုသက္ေသျပႏိုင္ေစရန္မွာဗလီေတြမ်ားမ်ားမီးေလာင္ေလေကာင္းေလျဖစ္ေနသည္။

ျပႆနာဆက္ျဖစ္ေနေအာင္ဖန္တီးေနရမည္ျဖစ္သည္။ (keeps the issue alive)။

သို ့မွသာဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံမွတိုက္ရိုက္ရာေထာင္ခ်ီ၍လစဥ္ထြက္ခြာလာေသာျမန္မာဘာသာစကားတစ္ခြန္းမွနားမလည္ေသာ
ဘဂၤလီမ်ားထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံေတြမွာခိုလံႈခြင့္ရၾကမွာျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္မွာဘာသာေရးပဋိပကၡဆက္ရိွေနဘို ့ သူတို ့အတြက္လိုအပ္ပါသည္။ ယခုဤ “ဆင္ကြက္”ထည္းမွာျမန္မာလူထုနဲ ့ျမန္မာအစိုးရမိေနသည္။ 


ျမန္မာအစိုးရဘက္ကပြဲဦးထြက္အရံႈးမွာမူလျပႆနာျဖစ္ေသာျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းသို ့လူခိုး၀င္ေနမႈကို
တႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းခ်ံဳေသာဘာသာေရးပဋိပကၡအျဖစ္သို ့ပံုေျပာင္းေပးတာကိုခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္၍အေျခအေန၏ေနာက္ၿမီးဆြဲျဖစ္ေနသည္ဟုေ၀ဘန္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္သည္ဤအခ်က္ကိုကုလသမဂၢလိုစင္ျမင့္မွာတစ္ဘက္ကပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ၿပိဳင္၍ျငင္းခံုၾက
၍ျပန္လွန္ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ေသာအေထာက္အထားမ်ား (Conclusive evidences) ျပသႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ျမန္မာေတြသာမကျပည္တြင္းေနျမန္မာမူဆလင္ေတြလည္းဤေထာင္ေခ်ာက္ထည္းမွာမိေနသည္။
သူ ့ဖက္ကိုယ့္ဖက္အဖိတ္အစင္ေတြရိွေနၿပီမို ့ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေနၿပီးေက်ာ္လႊားရုန္းထြက္ဘို ့ခက္ေနၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ၾကည့္လွ်င္လိႈင္သာယာ - မိထၳိလာ - ဥကၠံ - လားရိႈး အျဖစ္အပ်က္တိုင္းတြင္
မူဆလင္ေတြဘက္ကရန္စသည့္သေဘာမ်ားထင္ရွားသည္။ ဗမာေတြ (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဆိုလွ်င္ပိုတိက်မည္)ဘက္က
လည္းခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္မဆိုင္းဘဲတုန္ ့ျပန္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ၄င္းတို ့စိတ္ထည္းမွာေနာက္ထပ္ဘယ္ေန ့-ဘယ္ေနရာမွာ
ထပ္ျဖစ္မလဲဆိုသည္ကိုအသင့္နားစြင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသလိုပင္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ျပႆနာ၏တႏွစ္သားကာလအတြင္း ျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္  ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ -
၁ - မူဆလင္ဘက္ကရန္စမည္
၂- ဗုဒၶဘာသာေတြကေန ့ကူးမခံခ်က္ခ်င္းပင္တုန္ ့ျပန္မည္
၃ - အစိုးရ (ရဲ-လံုထိမ္း-စစ္တပ္) က၀င္ထိမ္းမည္ - ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္မည္။

ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ပံု

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ျပႆနာကိုအစိုးရတစ္ဦးတည္း မည္သူ ့အကူအညီ၀င္စြက္မႈမွ်လက္မခံဘဲ
တတ္ႏိုင္သမွ်အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းနည္းျဖင့္ေျဖရွင္း လိုဟန္ရိွသည္။ဤအခ်က္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား (NLD, 88 မ်ိဳးဆက္စ သည္)မ်ားကလည္းတရားခံအျဖစ္မခံလိုဘဲေက်ေက်နပ္နပ္ျဖင့္ပင္ လက္ေရွာင္ေပးသည့္သေဘာေတြ ့ရသည္။

အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာဆိုေနပံုမွာျပႆနာကိုအစိုးရကႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေနပါသည္ဟူေသာအသြင္ကိုေဆာင္ထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေလာေလာဆယ္အတြက္ေတာ့မွန္ေကာင္းမွန္မည္။သို ့ေသာ္တေန ့ေန ့ဤျပႆနာရန္ကုန္ေရာက္လာလွ်င္ တိုင္းျပည္ပ်က္ႏိုင္ေလာက္သည္။ ရမည္းသင္း-ပ်ဥ္းမနား-ျပည္-မံုရြာ-ေတာင္ႀကီး-ေတာင္ငူ-ေမာ္လၿမိဳင္စသည့္ျမန္မာမူဆလင္ေတြ အံုခဲေနေသာတျခားၿမိ့ဳႀကီးမ်ားကိုထည့္မတြက္ေသး။

သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သင့္သည္မွာအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့တစ္ခုတည္းအားမကိုးေနဘဲအရပ္သားမ်ား (civilians)
၏အကူအညီကိုယူသင့္သည္။

ရပ္ရြာလံုျခံဳေရးႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ေရးကိစၥ
Neighborhood security and self – protection

အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ မ်ားသက္သက္အားျဖင့္ဘယ္နည္းႏွင့္မွ်မလံုေလာက္ႏိုင္သည္မွာသိသာလွသျဖင့္လက္ေတြ  ့က်
က်ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းလိုလွ်င္လူထု၏အကူအညီကိုယူမွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မူဆလင္မ်ားကဘုန္းႀကီးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္၍လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့။ ဆြမ္းခံၾကြေသာကိုယ္ေတာ္မ်ားကိုက်ည္ကာအကၤ် ီ၀တ္ေပးကာစစ္သားမ်ားကေနာက္ကတေကာက္ေကာက္လိုက္၍လံုျခံဳေရးယူေပးေနရေသာ
သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားပလူပ်ံေနသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကားရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဤအျဖစ္မ်ိဳးသံဃာေတာ္မ်ားရင္ဆိုင္ရကာအသက္ဆံုးရႈံးခံေနၾကရ
သည္မွာမသီတာေထြးကိစၥမတိုင္မီပေ၀သဏီကတည္းကျဖစ္သည္။ ယခုမွျပည္မဘက္သို ့နယ္ခ်ဲ  ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားအားလုပ္ၾကံမႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚရက္စက္မႈမ်ားသည္ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍
ရႏိုင္စေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာနည္းျဖစ္လွ်င္ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွန္ကန္ေသာနည္းဆိုသည္မွာျပႆနာေပၚလာမွေရာက္လာေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာအားကိုးသည့္နည္းမဟုတ္ပါ
ျဖစ္သင့္သည္မွာ ရပ္ရြာအလိုက္ “သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့မ်ား”
(Volunteers for Vulnerable Person Protection) ကိုေဒသခံမ်ားထည္းမွေရြးခ်ယ္ဖြဲ  ့စည္းေပး၍ႀကိဳတင္၍ဟန္ ့တားရန္စီစဥ္သင့္သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား၊လူကပၸိယမ်ားယခင္ကထက္ဦးေရပို၍ထားရိွကာလံုျခံဳေရး အေစာင့္အျဖစ္သံုးသင့္သည္။ သူတို ့အားအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္အခ်ိန္ျပည့္အဆက္အသြယ္ရိွေစရန္လက္ ကိုင္ဖံုးမ်ားရရိွေစရန္စီစဥ္ေပးသင့္သည္။

ဤနည္းသည္မိမိတုိ ့ရပ္ရြာ၊သံဃာႏွင့္မိန္းခေလးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈမ်ားကိုဥပေဒေဘာင္အျပင္ဘက္မွလက္တုန္ ့ျပန္ၾကမည့္
ဗရမ္းဗတာလူအုပ္ ႀကီးမ်ား (mobs) ကိုတနည္းတဖံုအားျဖင့္ႀကိဳတင္၍ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာလည္းက်ေပလိမ့္မည္။
ဤေစတနာအေလွ်ာက္တာ၀န္ယူမည့္ေဒသခံလုပ္အားေပးမ်ား၏ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားအေနျဖင့္ ၂၄/၇ အေျခခံျဖင့္ နာရီမလပ္အလွည့္က်ကင္းတာ၀န္ယူရန္ျဖစ္သည္။ သူတို ့သည္သံဃာေတာ္မ်ားၾကြရာသို ့လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မသကၤာေသာေနရာမ်ားကိုအထူးေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ လူျပတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။

သူတို ့အားကိုယ္ခံပညာမ်ား (Martial arts) သင္ေပးသင့္သည့္အျပင္တိုက္ခိုက္လာသူမ်ား (attackers)၏ရန္မွာကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာတန္ျပန္လက္နက္မ်ားကိုလည္းခြင့္ျပဳေပးထားသင့္သည္။လူရမ္းကားအုပ္စုမ်ားကိုၿဖိဳခြဲရန္ရဲေခြး (Canine units) မ်ားကိုပါပူးတြဲေပးထားသင့္သည္။[မကၠဆီကိုႏွင္ထိစပ္ေနေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္
တစ္ခ်ိဳ  ့တြင္လူထုကနယ္စပ္လူခိုး၀င္မႈကိုကိုယ္ထူကိုယ္ထလက္နက္ကိုင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကသည္မွာၾကာၿပီ။ (Vigilante)]

ဤေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္အဖြဲ ့မ်ားသည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း (cooperation and coordination) မ်ားရိွရေပမည္။၄င္းတို ့ကိုဥပေဒနားလည္ကြ်မ္းက်င္၍ရပ္ရြာကယံုၾကည္ေလးစားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (respectable persons) ကအုပ္ခ်ဳပ္ေစရမည့္အျပင္သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ့မ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားသင့္သည္။

ဤအစီအစဥ္က ၃ ခ်က္အက်ိဳးရိွႏိုင္ေစလိမ့္မည္။
၁ - အသင့္ျပင္ထားေသာအေနျဖင့္ေစာင့္ၾကည္ ့ေနေသာေၾကာင့္တဘက္ကရန္စရန္အခြင့္မသာျဖစ္လိမ့္မည္။ သို ့မဟုတ္ပို၍နည္းပါးသြားေစလိမ့္မည္။
 ၂ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနသူမ်ားအားဤတာ၀န္ေပးထားျခင္းျဖင့္သူတို ့ကိုယ္တိုင္ mobs အျဖစ္ႏွင့္တရားလက္ လြတ္တုန္ ့ျပန္မည့္အခ်က္ကိုေခ်ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေစမည္။ [သို ့ေသာ္သူတို ့တြင္လည္း - မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ - သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္တုန္ ့ျပန္ခြင့္ရိွေစရမည္။] 
၃ - အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့မ်ားဘက္ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာအျမင္မ်ားနည္းပါးသြားႏိုင္သည္။

တႏွစ္အတြင္းတျဖည္းျဖည္းႏွင့္စုပံုလာေနေသာျဖစ္ေပၚမႈမ်ား

၁ - တဘက္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့အေရးယူေနသည္ဟူေသာဗုဒၶဘာသာေတြဘက္က စြပ္စြဲမႈမ်ားဆက္တိုက္ထြက္ေပၚေနကာမေက်နပ္မႈတစတစပိုႀကီးထြားလာႏိုင္
ျပည္သူ ့အျမင္တြင္ကုလားကိုအေၾကာင္းမဲ့အေလွ်ာ့ေပးလြန္းသည္ဟုထင္လာမည္။ [လားရိႈးတြင္သာသနာေရး၀န္ႀကီးကိုဘုန္းႀကီးေတြကဆဲသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။] 

၂- ၀န္ထမ္းမ်ားလာဘ္ယူသည္ဟူေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားလည္းဆက္၍ထြက္ေပၚေန
ျပႆနာရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအမ်ိဳးသားေရးကိုသစၥာေဖါက္သည္ဟူေသာအျမင္ပို၍

အင္အားႀကီးမားလာမည္။ အက်င့္ပ်က္၀န္ ထမ္းကိုထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူေသာအစိုးရကိုပါအျပစ္ျမင္လာမည္။
အစိုးရႏွင့္လူထုအၾကားေခ်ာက္ကမၻားယခုထက္ပို၍က်ယ္ျပန္ ့လာမည္။

၃ - ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ ၇၈၆ ႏွင့္အၿပိဳင္ျပဳ၍ေပၚထြက္လာသည္။ ၉၆၉ သည္ကို လိုနီေခတ္ကအဂၤလိပ္ေတြေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ ဘိနပ္စီးတက္ၾကတာကိုမခံႏိုင္၍ YMCA ကိုတုပၿပီးအမ်ိဳး-ဘာသာသာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုကာ YMBA အသင္းေပၚ
လာသလိုမ်ိဳးေပၚလာတာျဖစ္သည္။ ၉၆၉ သည္ဘာသာေရး -လူမႈေရး - စီးပြားေရးသံုးမ်ိဳးစလံုးကိုခ်ံဳငံု၍ေပၚထြက္လာသည္။

ယာယီတပြဲတိုးမဟုတ္ဘဲေရရွည္တည့္တန္ ့သြားမည့္ပံုရိွသည္။ ၉၆၉ ကိုႏိွပ္ကြပ္လွ်င္အစိုးရႏွင့္ျပည္သူထိပ္တိုက္ေတြ  ့ႏိုင္သည္။

၄ -သူတို ့ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဟခ်က္အေထာက္အထားမ်ားအရမူဆလင္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိနာေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။
 ျမန္မာစီးပြားေရးေလာကတြင္မူဆလင္မ်ားသည္လုပ္ခစားကာယအလုပ္သမားရာခိုင္ႏံႈးနည္းပါးၿပီးလုပ္ငန္းအရြယ္အစားမ်ိဳးစံုတြင္
လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ေစ်းေရာင္းစားသူမ်ားစက္မႈလက္မႈကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာအသက္ေမြးသူမ်ားသည္။၄င္းတို ့၏ေဖါက္သည္
မ်ား (customers) မွာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုသူတို  ့သည္ေဖါက္သည္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲလူမႈေရး
ဘာသာေရးေၾကာင့္မိတ္ပ်က္ကုန္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ခ်မ္းသာေသာမူဆလင္မ်ားအဖို ့ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား
ကိုကူညီမလား - ဟန္ ့တားေပးမလားတစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္မူဆလင္ကိုမူဆလင္ျဖင့္္ထိမ္းေပးရန္တာ၀န္ေပးၾကည့္သင့္သည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္အကူသေဘာ (complementary) သံုးၾကည့္သင့္သည္။ အစၥလမ္ဘာသာတြင္ဆြန္နီ (Sunni) မ်ားကအစြန္းေရာက္ၿပီးရီွယား (Shia) - ဘဟာအီ (Baha’i )
ႏွင့္အာမက္ဒီယား (Ahmedia)  မ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္ျဖစ္ရာဗုဒၶဘာသာေတြဘက္ကသိုးႏွင့္ဆိပ္ခြဲျခားႏိုင္ဖို ့လိုသည္။

အစၥလမ္ဘာသာသည္ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္အျခားဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္၄င္း၊ သူတို ့အခ်င္းခ်င္းဂိုဏ္းကြဲမ်ားအၾကား၌၄င္း 
ေသြးေခ်ာင္းစီးပဋိပကၡမ်ားသမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ေနသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသာမကအ ေနာက္ဥေရာပ
တခြင္တြင္လည္းဤဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ 


ဤျပႆနာသည္ကမၻာ့ျပႆနာႀကီးတရပ္အသြင္သာမကထာ၀ရ(a global issue of all times) လည္းျဖစ္ရာျမန္မာႏိုင္ငံကလည္းဤျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ -

1-    အျမဲတမ္းအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု (a permanent, state level, body to contain extremism) ထူေထာင္ထားရန္လိုေပလိမ့္မည္။

 2-    ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေသာင္းက်န္းမႈကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာအျခားႏိုင္ငံမ်ား (အိႏိၵယ-အစၥေရး -ယူအက္စ္ေအ-ယူေက - ၾသစေတ်းလ်ားစသည္တို ့)  ႏွင့္လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး-အေတြ ့အၾကံဳဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားလုပ္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။


ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္