Myint Shwe took a journalism program from Ryerson University 2004

Loading...

Friday, May 31, 2013

အမ်ိဳးသားအေရး တမ်ိဳးသားလံုး၀ိုင္း၀န္းကူညီႏိုင္ခြင့္ရိွမွျဖစ္မည္                                                                                                                                 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဆြမ္းခံၾကြမည့္သံဃာမ်ားကိုဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားကေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံမည့္ေဘးမွကာကြယ္မႈျပဳေပးေနပံု


ေက်ာက္နီေမာ္မွမသီတာေထြးကြယ္လြန္သည့္တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္၀မ္းနည္း ျခင္းအခမ္းအနားကိုရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲ၍
မည္သည့္္ေနရာတြင္မွွ်က်င္းပခဲ့သည္ဟုမၾကားရေပ။အေနာက္ကမၻာျဖစ္ေသာဥေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကတို ့တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရိွသူ (vulnerable person) တစ္ဦးအားဤသို ့ေစာ္ကားၿပီးရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရလွ်င္ႏွစ္ပါတ္လည္အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္(သမတ/၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားတက္ေရာက္ ကာ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစကားေျပာျခင္း၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုကိုႏွစ္သိမ့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကိုတီဗီ၊သတင္းစာမ်ား
တြင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာျပည္တြင္ထိုကဲ့သို ့ေသာႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ (political culture) မရိွေသးသည္မွာ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္။ သမတဦးသိန္းစိန္ေကာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါမိမိတို ့ႏွင့္မဆိုင္သလိုေနခဲ့ၾကသည္။
အထူးသျဖင့္ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေတာင္ကုတ္တြင္အျခားအျပစ္မဲ့လူဆယ္ဦးအသတ္ခံရေသာအခါ၌
သက္ဆိုင္သူပူေဆြးေနသူမ်ား (mourners) အားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးခဲ့ေသာေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကံဆိုးရွာသူမိန္းခေလး၏ႏွစ္ပါတ္လည္၌မိမၼသားခ်င္းျဖစ္ပါလွ်က္ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလိုေနသည္မွာအက်ည္းတန္လွသည္။

ဤအခ်က္သည္သူမအားသူမ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက“လူထုေခါင္းေဆာင္”ဟုတဖြဖြအမႊမ္းတင္ေနေသာ္လည္း
ဤသို ့ဟုတ္မဟုတ္ရခိုင္လူထုကိုေမး ၾကည့္ပါဟုေစာဒကတက္စရာျဖစ္ေနသည္။


သမတျဖစ္ေစ-ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေစယခုကဲ့သို ့ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွစ္ဘက္ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ဤအခမ္းအနားမ်ိဳးကိုအားေပးလွ်င္ႏိုင္ငံေရးအရမွားယြင္းသည္ (politically incorrect) ဟုဆင္ေျခေပးႏိုင္ၾက
ပါသည္။ႏိုင္ငံေရးအရမွား/မွန္ျပႆနာ (political correctness) သည္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား(self-interest) အေပၚအေျခတည္၍ ဆံုးျဖတ္ၾကေသာကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာလူသားအားလံုး၏ေကာင္းက်ိဳး (humanitarian interest) ကိုႏွလံုးသြင္း၍စဥ္းစားျခင္းမဟုတ္ေျခ။

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနျခင္း (attitudes analysis) ကို ရပ္တန္ ့ ၍လက္ေတြ  ့ရင္ဆိုင္ေနရေသာျပႆနာကိုေဆြးေႏြးပါမည္။

ေရရွည္အသြင္ေဆာင္လာေနေသာဘာသာေရးပဋိပကၡကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္အစိုးရသည္အေျခအေန၏ေနာက္ၿမီးဆြဲဘ၀သို ့က်ေရာက္ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တဘက္ကဆင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္ထည္းတြင္မိေနသည္။  ဤအခ်က္က္ိုရွင္းလင္းပါမည္။
အိမ္နီးနားခ်င္းဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံသည္လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေနသည့္ႏို္င္ငံျဖစ္ေနသည္သာမကကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ
ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားေရေအာက္ေရာက္ၿပီးေျမဧရိယာတစတစဆံုးရႈံးေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
အာဏာရပါတီကအိမ္နီးခ်င္းျမန္မာျပည္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမပ်က္ေစရန္အစြန္းေရာက္အစၥလမ္းမစ္ေတြကိုႏွိမ္နင္းေနေသာ္ျငားလည္း
ဘီဂန္ခါလီဒါဇီယာဦးေဆာင္ေသာအတိုက္အခံပါတီသည္တစ္ခ်ိန္ကဂ်ာမန္နာဇီေတြအေၾကာင္းျပခဲ့ေသာေနစရာေျမေနရာရရိွေရး (lebensraum) ဆင္ေျခကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းသတင္းစာမွျပန္၍ထုတ္ေဖၚကာလူပိုေတြကိုႏိုင္ငံျပင္ပမွာေနရာရွာၾက ဖို ့ေျမႇာက္ေပးေနေလသည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွလူပိုမ်ားသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံကုန္းေၾကာင္းေရ ေၾကာင္းတို ့မွတစ္ဦးခ်င္းေကာအုပ္လိုက္ထြက္
ခြာေနၾကသည္။ ေတာင္ဘက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထံေရေၾကာင္းျဖင့္ေရာက္သြားၾကသည့္ ဘဂၤလီမ်ားကသူတို ့သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္ေျပးလာသူေတြပါဟုေျပာၾကသည္။

ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည္သူတို ့အားလူသားခ်င္းစာနာမႈအရဒုကၡသည္အျဖစ္လက္ခံေပးေနၾကရသည္။
အစိုးရမ်ားကဤကဲ့သို ့လက္ခံ လာၾကေစရန္ INGO မ်ားကေလာ္ဘီလုပ္မည္ကိုသံသယရိွစရာမလိုေခ်။
ထိုအစိုးရမ်ားဘက္ကၾကည့္လွ်င္ဤ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသူေတြကိုဒုကၡသည္ အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္မွသာေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံ

တစ္ခုခုကိုေရႊ  ့ေျပာင္းေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္၍သူတို ့အဖို ့ေရြးစရာလမ္းမရိွေခ်။ သို ့မဟုတ္ပါကသည္လူေတြ
သူတို ့ဆီမွာေသာင္တင္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွမေလးရွားရိွအႀကီးဆံုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္လူတစ္သိန္းရိွေနသည္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ပါဆိုသူေတြက ၉၀%  ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ျပင္ပမွာမိသားစုအလိုက္ေနထိုင္ခြင့္ရေနသူေတြတရားမ၀င္ေနထိုင္သူေတြမပါေသး။
ဒုကၡသည္အျဖစ္ႏွင့္ေရာက္လာ၍စခန္းဖြင့္ၿပီးလက္ခံထားျခင္း၊အသက္ရွင္ေရးအကူအညီေတြေပးျခင္းသည္မမွားေပ။ 

သို ့ေသာ္ထိုလူေတြကသူတို ့ဒုကၡသည္ ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ “ျမန္မာျပည္မွာ”လူမ်ားစုကသူတို ့ကိုႏွိပ္စက္ေနပါသည္ ဟုေျပာၾကသည္။ ႏွိပ္စက္တာ (persecution) မရိွဘဲႏွင့္ဒုကၡသည္ (တရား၀င္အသံုးအႏံႈးမွာ ‘ခိုလႈံသူ’ - refugee) ျဖစ္ခ်င္လို ့မရပါ။
UNHCR Handbook ၏အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္ (criterion) ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္မွာလူမ်ားစုကသူတို ့အားႏိွပ္ စက္ေနပါသည္ဟုသက္ေသျပႏိုင္ေစရန္မွာဗလီေတြမ်ားမ်ားမီးေလာင္ေလေကာင္းေလျဖစ္ေနသည္။

ျပႆနာဆက္ျဖစ္ေနေအာင္ဖန္တီးေနရမည္ျဖစ္သည္။ (keeps the issue alive)။

သို ့မွသာဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံမွတိုက္ရိုက္ရာေထာင္ခ်ီ၍လစဥ္ထြက္ခြာလာေသာျမန္မာဘာသာစကားတစ္ခြန္းမွနားမလည္ေသာ
ဘဂၤလီမ်ားထိုင္းႏွင့္မေလးရွားႏိုင္ငံေတြမွာခိုလံႈခြင့္ရၾကမွာျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္မွာဘာသာေရးပဋိပကၡဆက္ရိွေနဘို ့ သူတို ့အတြက္လိုအပ္ပါသည္။ ယခုဤ “ဆင္ကြက္”ထည္းမွာျမန္မာလူထုနဲ ့ျမန္မာအစိုးရမိေနသည္။ 


ျမန္မာအစိုးရဘက္ကပြဲဦးထြက္အရံႈးမွာမူလျပႆနာျဖစ္ေသာျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းသို ့လူခိုး၀င္ေနမႈကို
တႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းခ်ံဳေသာဘာသာေရးပဋိပကၡအျဖစ္သို ့ပံုေျပာင္းေပးတာကိုခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္၍အေျခအေန၏ေနာက္ၿမီးဆြဲျဖစ္ေနသည္ဟုေ၀ဘန္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္သည္ဤအခ်က္ကိုကုလသမဂၢလိုစင္ျမင့္မွာတစ္ဘက္ကပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ၿပိဳင္၍ျငင္းခံုၾက
၍ျပန္လွန္ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ေသာအေထာက္အထားမ်ား (Conclusive evidences) ျပသႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္ျမန္မာေတြသာမကျပည္တြင္းေနျမန္မာမူဆလင္ေတြလည္းဤေထာင္ေခ်ာက္ထည္းမွာမိေနသည္။
သူ ့ဖက္ကိုယ့္ဖက္အဖိတ္အစင္ေတြရိွေနၿပီမို ့ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ေနၿပီးေက်ာ္လႊားရုန္းထြက္ဘို ့ခက္ေနၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္ၾကည့္လွ်င္လိႈင္သာယာ - မိထၳိလာ - ဥကၠံ - လားရိႈး အျဖစ္အပ်က္တိုင္းတြင္
မူဆလင္ေတြဘက္ကရန္စသည့္သေဘာမ်ားထင္ရွားသည္။ ဗမာေတြ (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဆိုလွ်င္ပိုတိက်မည္)ဘက္က
လည္းခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္မဆိုင္းဘဲတုန္ ့ျပန္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ၄င္းတို ့စိတ္ထည္းမွာေနာက္ထပ္ဘယ္ေန ့-ဘယ္ေနရာမွာ
ထပ္ျဖစ္မလဲဆိုသည္ကိုအသင့္နားစြင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသလိုပင္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ျပႆနာ၏တႏွစ္သားကာလအတြင္း ျဖစ္ေနၾကျဖစ္စဥ္  ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ -
၁ - မူဆလင္ဘက္ကရန္စမည္
၂- ဗုဒၶဘာသာေတြကေန ့ကူးမခံခ်က္ခ်င္းပင္တုန္ ့ျပန္မည္
၃ - အစိုးရ (ရဲ-လံုထိမ္း-စစ္တပ္) က၀င္ထိမ္းမည္ - ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္မည္။

ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ပံု

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ျပႆနာကိုအစိုးရတစ္ဦးတည္း မည္သူ ့အကူအညီ၀င္စြက္မႈမွ်လက္မခံဘဲ
တတ္ႏိုင္သမွ်အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းနည္းျဖင့္ေျဖရွင္း လိုဟန္ရိွသည္။ဤအခ်က္ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား (NLD, 88 မ်ိဳးဆက္စ သည္)မ်ားကလည္းတရားခံအျဖစ္မခံလိုဘဲေက်ေက်နပ္နပ္ျဖင့္ပင္ လက္ေရွာင္ေပးသည့္သေဘာေတြ ့ရသည္။

အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ေျပာဆိုေနပံုမွာျပႆနာကိုအစိုးရကႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေနပါသည္ဟူေသာအသြင္ကိုေဆာင္ထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေလာေလာဆယ္အတြက္ေတာ့မွန္ေကာင္းမွန္မည္။သို ့ေသာ္တေန ့ေန ့ဤျပႆနာရန္ကုန္ေရာက္လာလွ်င္ တိုင္းျပည္ပ်က္ႏိုင္ေလာက္သည္။ ရမည္းသင္း-ပ်ဥ္းမနား-ျပည္-မံုရြာ-ေတာင္ႀကီး-ေတာင္ငူ-ေမာ္လၿမိဳင္စသည့္ျမန္မာမူဆလင္ေတြ အံုခဲေနေသာတျခားၿမိ့ဳႀကီးမ်ားကိုထည့္မတြက္ေသး။

သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သင့္သည္မွာအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့တစ္ခုတည္းအားမကိုးေနဘဲအရပ္သားမ်ား (civilians)
၏အကူအညီကိုယူသင့္သည္။

ရပ္ရြာလံုျခံဳေရးႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ေရးကိစၥ
Neighborhood security and self – protection

အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ မ်ားသက္သက္အားျဖင့္ဘယ္နည္းႏွင့္မွ်မလံုေလာက္ႏိုင္သည္မွာသိသာလွသျဖင့္လက္ေတြ  ့က်
က်ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းလိုလွ်င္လူထု၏အကူအညီကိုယူမွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မူဆလင္မ်ားကဘုန္းႀကီးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္၍လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့။ ဆြမ္းခံၾကြေသာကိုယ္ေတာ္မ်ားကိုက်ည္ကာအကၤ် ီ၀တ္ေပးကာစစ္သားမ်ားကေနာက္ကတေကာက္ေကာက္လိုက္၍လံုျခံဳေရးယူေပးေနရေသာ
သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားပလူပ်ံေနသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကားရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဤအျဖစ္မ်ိဳးသံဃာေတာ္မ်ားရင္ဆိုင္ရကာအသက္ဆံုးရႈံးခံေနၾကရ
သည္မွာမသီတာေထြးကိစၥမတိုင္မီပေ၀သဏီကတည္းကျဖစ္သည္။ ယခုမွျပည္မဘက္သို ့နယ္ခ်ဲ  ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားအားလုပ္ၾကံမႈႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚရက္စက္မႈမ်ားသည္ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍
ရႏိုင္စေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာနည္းျဖစ္လွ်င္ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွန္ကန္ေသာနည္းဆိုသည္မွာျပႆနာေပၚလာမွေရာက္လာေသာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာအားကိုးသည့္နည္းမဟုတ္ပါ
ျဖစ္သင့္သည္မွာ ရပ္ရြာအလိုက္ “သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့မ်ား”
(Volunteers for Vulnerable Person Protection) ကိုေဒသခံမ်ားထည္းမွေရြးခ်ယ္ဖြဲ  ့စည္းေပး၍ႀကိဳတင္၍ဟန္ ့တားရန္စီစဥ္သင့္သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား၊လူကပၸိယမ်ားယခင္ကထက္ဦးေရပို၍ထားရိွကာလံုျခံဳေရး အေစာင့္အျဖစ္သံုးသင့္သည္။ သူတို ့အားအစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္အခ်ိန္ျပည့္အဆက္အသြယ္ရိွေစရန္လက္ ကိုင္ဖံုးမ်ားရရိွေစရန္စီစဥ္ေပးသင့္သည္။

ဤနည္းသည္မိမိတုိ ့ရပ္ရြာ၊သံဃာႏွင့္မိန္းခေလးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈမ်ားကိုဥပေဒေဘာင္အျပင္ဘက္မွလက္တုန္ ့ျပန္ၾကမည့္
ဗရမ္းဗတာလူအုပ္ ႀကီးမ်ား (mobs) ကိုတနည္းတဖံုအားျဖင့္ႀကိဳတင္၍ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာလည္းက်ေပလိမ့္မည္။
ဤေစတနာအေလွ်ာက္တာ၀န္ယူမည့္ေဒသခံလုပ္အားေပးမ်ား၏ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားအေနျဖင့္ ၂၄/၇ အေျခခံျဖင့္ နာရီမလပ္အလွည့္က်ကင္းတာ၀န္ယူရန္ျဖစ္သည္။ သူတို ့သည္သံဃာေတာ္မ်ားၾကြရာသို ့လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မသကၤာေသာေနရာမ်ားကိုအထူးေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ လူျပတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။

သူတို ့အားကိုယ္ခံပညာမ်ား (Martial arts) သင္ေပးသင့္သည့္အျပင္တိုက္ခိုက္လာသူမ်ား (attackers)၏ရန္မွာကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာတန္ျပန္လက္နက္မ်ားကိုလည္းခြင့္ျပဳေပးထားသင့္သည္။လူရမ္းကားအုပ္စုမ်ားကိုၿဖိဳခြဲရန္ရဲေခြး (Canine units) မ်ားကိုပါပူးတြဲေပးထားသင့္သည္။[မကၠဆီကိုႏွင္ထိစပ္ေနေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္
တစ္ခ်ိဳ  ့တြင္လူထုကနယ္စပ္လူခိုး၀င္မႈကိုကိုယ္ထူကိုယ္ထလက္နက္ကိုင္၍ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကသည္မွာၾကာၿပီ။ (Vigilante)]

ဤေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္အဖြဲ ့မ်ားသည္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း (cooperation and coordination) မ်ားရိွရေပမည္။၄င္းတို ့ကိုဥပေဒနားလည္ကြ်မ္းက်င္၍ရပ္ရြာကယံုၾကည္ေလးစားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား (respectable persons) ကအုပ္ခ်ဳပ္ေစရမည့္အျပင္သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ့မ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားသင့္သည္။

ဤအစီအစဥ္က ၃ ခ်က္အက်ိဳးရိွႏိုင္ေစလိမ့္မည္။
၁ - အသင့္ျပင္ထားေသာအေနျဖင့္ေစာင့္ၾကည္ ့ေနေသာေၾကာင့္တဘက္ကရန္စရန္အခြင့္မသာျဖစ္လိမ့္မည္။ သို ့မဟုတ္ပို၍နည္းပါးသြားေစလိမ့္မည္။
 ၂ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုးၾကားတက္ၾကြေနသူမ်ားအားဤတာ၀န္ေပးထားျခင္းျဖင့္သူတို ့ကိုယ္တိုင္ mobs အျဖစ္ႏွင့္တရားလက္ လြတ္တုန္ ့ျပန္မည့္အခ်က္ကိုေခ်ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေစမည္။ [သို ့ေသာ္သူတို ့တြင္လည္း - မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ - သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္တုန္ ့ျပန္ခြင့္ရိွေစရမည္။] 
၃ - အစိုးရ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့မ်ားဘက္ဘက္လိုက္သည္ဟူေသာအျမင္မ်ားနည္းပါးသြားႏိုင္သည္။

တႏွစ္အတြင္းတျဖည္းျဖည္းႏွင့္စုပံုလာေနေသာျဖစ္ေပၚမႈမ်ား

၁ - တဘက္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့အေရးယူေနသည္ဟူေသာဗုဒၶဘာသာေတြဘက္က စြပ္စြဲမႈမ်ားဆက္တိုက္ထြက္ေပၚေနကာမေက်နပ္မႈတစတစပိုႀကီးထြားလာႏိုင္
ျပည္သူ ့အျမင္တြင္ကုလားကိုအေၾကာင္းမဲ့အေလွ်ာ့ေပးလြန္းသည္ဟုထင္လာမည္။ [လားရိႈးတြင္သာသနာေရး၀န္ႀကီးကိုဘုန္းႀကီးေတြကဆဲသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။] 

၂- ၀န္ထမ္းမ်ားလာဘ္ယူသည္ဟူေသာစြပ္စြဲမႈမ်ားလည္းဆက္၍ထြက္ေပၚေန
ျပႆနာရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအမ်ိဳးသားေရးကိုသစၥာေဖါက္သည္ဟူေသာအျမင္ပို၍

အင္အားႀကီးမားလာမည္။ အက်င့္ပ်က္၀န္ ထမ္းကိုထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူေသာအစိုးရကိုပါအျပစ္ျမင္လာမည္။
အစိုးရႏွင့္လူထုအၾကားေခ်ာက္ကမၻားယခုထက္ပို၍က်ယ္ျပန္ ့လာမည္။

၃ - ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ ၇၈၆ ႏွင့္အၿပိဳင္ျပဳ၍ေပၚထြက္လာသည္။ ၉၆၉ သည္ကို လိုနီေခတ္ကအဂၤလိပ္ေတြေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ ဘိနပ္စီးတက္ၾကတာကိုမခံႏိုင္၍ YMCA ကိုတုပၿပီးအမ်ိဳး-ဘာသာသာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုကာ YMBA အသင္းေပၚ
လာသလိုမ်ိဳးေပၚလာတာျဖစ္သည္။ ၉၆၉ သည္ဘာသာေရး -လူမႈေရး - စီးပြားေရးသံုးမ်ိဳးစလံုးကိုခ်ံဳငံု၍ေပၚထြက္လာသည္။

ယာယီတပြဲတိုးမဟုတ္ဘဲေရရွည္တည့္တန္ ့သြားမည့္ပံုရိွသည္။ ၉၆၉ ကိုႏိွပ္ကြပ္လွ်င္အစိုးရႏွင့္ျပည္သူထိပ္တိုက္ေတြ  ့ႏိုင္သည္။

၄ -သူတို ့ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဟခ်က္အေထာက္အထားမ်ားအရမူဆလင္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိနာေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။
 ျမန္မာစီးပြားေရးေလာကတြင္မူဆလင္မ်ားသည္လုပ္ခစားကာယအလုပ္သမားရာခိုင္ႏံႈးနည္းပါးၿပီးလုပ္ငန္းအရြယ္အစားမ်ိဳးစံုတြင္
လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ေစ်းေရာင္းစားသူမ်ားစက္မႈလက္မႈကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာအသက္ေမြးသူမ်ားသည္။၄င္းတို ့၏ေဖါက္သည္
မ်ား (customers) မွာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုသူတို  ့သည္ေဖါက္သည္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲလူမႈေရး
ဘာသာေရးေၾကာင့္မိတ္ပ်က္ကုန္သည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ခ်မ္းသာေသာမူဆလင္မ်ားအဖို ့ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား
ကိုကူညီမလား - ဟန္ ့တားေပးမလားတစ္ခုခုကိုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္မူဆလင္ကိုမူဆလင္ျဖင့္္ထိမ္းေပးရန္တာ၀န္ေပးၾကည့္သင့္သည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္အကူသေဘာ (complementary) သံုးၾကည့္သင့္သည္။ အစၥလမ္ဘာသာတြင္ဆြန္နီ (Sunni) မ်ားကအစြန္းေရာက္ၿပီးရီွယား (Shia) - ဘဟာအီ (Baha’i )
ႏွင့္အာမက္ဒီယား (Ahmedia)  မ်ားကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္ျဖစ္ရာဗုဒၶဘာသာေတြဘက္ကသိုးႏွင့္ဆိပ္ခြဲျခားႏိုင္ဖို ့လိုသည္။

အစၥလမ္ဘာသာသည္ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္အျခားဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္၄င္း၊ သူတို ့အခ်င္းခ်င္းဂိုဏ္းကြဲမ်ားအၾကား၌၄င္း 
ေသြးေခ်ာင္းစီးပဋိပကၡမ်ားသမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးျဖစ္ေနသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသာမကအ ေနာက္ဥေရာပ
တခြင္တြင္လည္းဤဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ 


ဤျပႆနာသည္ကမၻာ့ျပႆနာႀကီးတရပ္အသြင္သာမကထာ၀ရ(a global issue of all times) လည္းျဖစ္ရာျမန္မာႏိုင္ငံကလည္းဤျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ -

1-    အျမဲတမ္းအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု (a permanent, state level, body to contain extremism) ထူေထာင္ထားရန္လိုေပလိမ့္မည္။

 2-    ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေသာင္းက်န္းမႈကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာအျခားႏိုင္ငံမ်ား (အိႏိၵယ-အစၥေရး -ယူအက္စ္ေအ-ယူေက - ၾသစေတ်းလ်ားစသည္တို ့)  ႏွင့္လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး-အေတြ ့အၾကံဳဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားလုပ္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။


ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

5 comments:

 1. Pl. consider this suggestion. I think its a reasonable solution to our problem. There may be other solutions. let us solve the problem wisely and calmly.

  ReplyDelete
 2. I agree your opinion and references.We can see the whole world what happened and who did or create those ugly events.We are not a deaf. we can hear.we can see vividly. But it's just a competition. Who will win?Politician?Terrorists?Buddhism?

  ReplyDelete
 3. အားလံုးသေဘာတူပါတယ္။အစိုးရရယ္ဘာသာနွစ္ခုလံုးကကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္ေပါင္းၿပီး ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္နည္းလမ္းရွာဖို႕ေကာ္မတီတစ္ရပ္
  ဖြဲ႔စည္းသင့္တယ္ထင္ပါတယ္

  ReplyDelete
  Replies
  1. အင္းဒီတခါက်ရင္ေတာ့ ၈၈ တို့ ဘာတို့ နိုင္ငံေရးသမားေတြမထည့္ပါနဲ့ေတာ့။

   Delete
 4. VERY VERY GOOD IDEA.. THANK YOU SO MUCH,,, TRY AGAIN AND AGAIN

  .SO PLEASE REQUEST UNION OF MR PRESIDENT WEB SITE..OR HMUU ZAW
  WE ARE EXPECTING
  BELUCK FOREVER

  ReplyDelete