Myint Shwe took a journalism program from Ryerson University 2004

Loading...

Sunday, August 19, 2012

သမတႀကီး ဘာဆက္လုပ္မလဲရခိုင္အေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍သမတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ VOA အေမရိကန္
အသံျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းခဏ္းအေပၚေက်နပ္အားရ
သူမ်ားရိွသကဲ့သို ့အားမရသူမ်ားလည္းရိွေလသည္။

ေက်နပ္အားရသူမ်ားကိုဘာေၾကာင့္ေက်နပ္သည္ကိုစူးစမ္းေနစရာမလိုေခ်။
သိုေသာ္သမတႀကီး၏ေျဖဆိုခ်က္မ်ားအေပၚအားမရျဖစ္ေနသူမ်ားရိွေသာေၾကာင့္
ဘာေၾကာင့္အားမရျဖစ္ၾကသည္ကုိစစ္ေဆးၾကည့္လိုပါသည္။

ေရွးဦးစြာအသိအမွတ္ျပဳရမည့္အခ်က္မွာလက္ရိွအေနထက္ပို၍ႀကီးထြားဆိုး၀ါးသြားႏိုင္စရာ အလြန္ရိွေနသည့္အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈတစ္ခုအားယာယီပဲျဖစ္ျဖစ္ထိမ္း
ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္း (keeps under control, at least for the moment) ျဖစ္သည္။

ထို ့ျပင္သူတို ့ကိုယ္သူတို ့ရိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္တပ္ေနၾကသူမ်ားကိုသမတႀကီးကိုယ္တိုင္က
“ဘဂၤလီမ်ား” ဟုအတိအလင္းအမည္တပ္ေခၚေ၀ၚသြားသည္မွာလည္းသူတို ့၏တကယ့္ လူမ်ိဳးရင္းျမစ္ကိုအမွန္အတိုင္းေခၚေ၀ၚရာေရာက္သျဖင့္ေက်နပ္စရာေကာင္းပါသည္။

သို ့ေသာ္ျပႆနာကိုသမတႀကီးကလကၡဏာခ်က္အကဲျဖတ္ရာတြင္ 
“လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္ - ဘာသာေရးေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္
ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုမွအစျပဳ” သည္ဟုသံုးသပ္ျပသြားပါသည္။ 

မမွားေသာ္လည္းအေပၚယံရွပ္၍ေျပာရာက်သည္ဟုခံစားမိပါသည္။
အေၾကာင္းမွာဤရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးမ်ား ေပါက္ဖြားေပးရာလူ(ခိုး)၀င္ေနမႈျပႆနာ
(immigration issue) ကိုရင္းျမစ္ျပႆနာအျဖစ္ေထာက္ျပမသြားပါ။
ဤသူမ်ားသည္ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးေတြကိုသာမကသူတို ့ႏွင့္အမ်ိဳး၊ဘာသာတူ
မိန္းခေလးမ်ားကိုလည္းေစာ္ကားက်ဳးလြန္ေနၾကေၾကာင္းယခုအခါသိလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထို ့ေနာက္သမတႀကီးကလူ ့အခြင့္အေရး၊ ‘လူသားအျမင္’‘ကမၻာ့ရြာႀကီး’ဆိုေသာေခတ္ေပၚ
အသံုးအႏံႈးမ်ားကိုသံုးစြဲသြားသျဖင့္ထုိစကားလံုးမ်ား၏ရိွသမွ်ပူးတြဲပါအဓိပၸါယ္
မ်ား (connotations) သည္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ႀကီးအေပၚတစံုတရာၾသဇာ
သက္ေရာက္ေနလိမ့္မည္ဟုမွန္းဆမိပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ပင္“ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုက်ေနာ္တို ့ကစကားဆယ္ခြန္းဆယ့္ငါးခြန္းေျပာတာထက္
ခင္ဗ်ားတို ့(ျပည္ပမီဒီယာ)ကတစ္ခြန္းေျပာတာကပိုၿပီးထိေရာက္ပါတယ္-သေဘာထားေတြ
စိတ္ထားေတြအျမင္မွန္ရလာေအာင္၊ေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ေပးပါ”ဟု
ဗီြအိုေအ၏ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရင္းတဆက္တည္းေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားကိုအားကိုးလာျခင္း၊အသံုးခ်ရန္စိတ္ကူးလာျခင္း
တို ့သည္ယခင္စစ္အစိုးရသေဘာထား၊နည္းပရိယယ္မ်ားႏွင့္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္
သျဖင့္သေဘာထားေကာင္းလာသည္ဟုယူဆႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
“ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြစိတ္ထားသေဘာထားေတြအျမင္မွန္ရ
လာေအာင္”ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမူနားမလည္ပါ။

[စင္စစ္ရခိုင္ဘဂၤလီပဋိပကၡေပါက္ကြဲထြက္မလာမီကပင္ေဒသတြင္းအေျခအေန
ကိုေသေသခ်ာခ်ာမသိဘဲလူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ကိုင္ေပါက္ေနေသာျပည္ပမီဒီယာ
ကိုရခိုင္မ်ားသာမက၊ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကစိတ္ပ်က္ေနခဲ့ၾကသည္-ဥပမာ ဘီဘီစီ-အင္နာဂ်ဳံးကိစၥ။ လက္ေတြ ့တြင္ျပည္ပမီဒီယာ၏ၾသဇာကိုျပည္တြင္းမီဒီယာကတျဖည္းျဖည္းဖယ္ရွားလာေနၿပီျဖစ္သည္။]

ရခိုင္ျပည္ထည္းသို ့၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူဘဂၤလီေတြႏွင့္ပါတ္သက္၍ရခိုင္ေတြဘက္က
ဘာေတြမ်ားမွားေနလို ့လဲေမးစရာျဖစ္ေနသည္။အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူေတြ ကိုေဒသခံေတြကအႏိုင္က်င့္တတ္ၾကသည္မွာသဘာ၀ျဖစ္သည္။
ဥပမာထိုင္းမေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘ၀။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူဤသဘာ၀ႏွင့္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ကာေဒသခံေတြက
၀င္လာေနသူေတြကိုေၾကာက္လန္ ့ေနရသည္။ 

ရခိုင္ေတြသည္ သူတို ့ႏွင့္အတူယွဥ္တြဲေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည္။
သူတို ့ဆီကေစ်း၀ယ္စားသည္။သူတို ့ကိုငွားရမ္းခိုင္းေစျခင္း
အားျဖင့္အလုပ္အကိုင္ေပးသည္။ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ရန္္စလိုက္တာ
ရခိုင္ေတြဘက္ကမဟုတ္။ယခုသတ္ၾက၊ ေသၾကေတာ့လည္း၊သူသတ္-ကို္ယ္သတ္-
သူေသ-ကိုယ္လည္းေသ-တန္းတူရည္တူပဲျဖစ္သည္။တဘက္သတ္ႀကီးမဟုတ္။

ယခုသမတႀကီးကရခိုင္ေတြအျမင္မွန္ရလာေအာင္ေျဖာင့္ဖ်နားခ်ေပးရန္ဗီြအိုေအသတင္းဌာန
ကိုေမတၱာရပ္ခံေနေသာအခါရခိုင္မ်ားသည္-ရိုဟင္ဂ်ာအေရးလိမ္ညာ၀ါဒျဖန္လံႈ ့ေဆာ္ေနၾကသလို
ျပသနာ၏လက္သည္တရားခံျဖစ္ေနၾကသည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစသမတႀကီးကပင္ဘဂၤလီျပႆနာကိုဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္မည္။
တျခားႏိုင္ငံပို ့မည္ဟုကုလသမဂၢဒုကၡသည္ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီးအန္တိုနီယိုဂူတားရက္စ္
(Antonio Guterres) ကိုေျပာလိုက္ေသာအခါရခိုင္ျပည္သူေတြကခ်ီးက်ဴးၾက၊ျပည္ေထာင္စုအလံေတြထူၾကျဖင့္သေဘာထားျပတ္ျပတ္္သားသား
ရိွေသာသမတႀကီးအစိုးရကိုေထာက္ခံၾကေလသည္။

သို ့ရာတြင္သမတႀကီးအစိုးရသည္ျပႆနာပိုႀကီးထြားက်ယ္ျပန္ ့မလာေအာင္ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ သည့္တိုင္အျခားေရရွည္ျပႆနာမ်ားကိုကားဆက္လက္၍ရင္ဆိုင္သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။
၄င္းတို ့မွာ- ျပည္ပကေတာင္းဆိုေနေသာသီးျခားလြပ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရး
အဖြဲ ့ခြင့္ျပဳေပးေရးကိစၥ- ေဒသခံရခိုင္မ်ားကစီးပြားေရးအရမဆက္ဆံေတာ့သျဖင့္
ဘဂၤလီမ်ားအတြက္အစာေရစာလံုေလာက္ေအာင္ရရိွေရးကိစၥ-
အေျခခံပညာကင္းမဲ့ေနသူမ်ားျဖစ္၍ပညာသင္ၾကားေပးရမည့္ကိစၥ -
မယားအမ်ားယူ၊အကန္ ့အသတ္မရိွခေလးေမြးေနေသာလူအုပ္ႀကီး
လူဦးေရတိုးႏံႈးေပါက္ကြဲေနမႈအားလူ ့အခြင့္အေရးမထိခိုက္ေစဘဲထိမ္းခ်ဳပ္ရမည့္ကိစၥ -

ဗြီအိုေအကသီးျခားလြပ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကိစၥကိုေမးျမန္းခဲ့သည္။
ျပည္ပ(ကုလသမဂၢ၊အီးယူစေသာေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္မွာမူဆလင္ႏိုင္ငံေတြက
လူေတြပါလာမည့္) အဖြဲ ့မ်ိဳးကိုဆိုလိုဟန္တူသည္။
ယခုအခါအစိုးရကျပည္တြင္းမွ
ပုဂၢိဳလ္ (၂၇) ဦးျဖင့္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ  ့စည္းေပးလိုက္သည္။
ရလဒ္ကိုသံုးလအတြင္းတင္ျပၾကမည္ဟူ၍သိရသည္။

သံုးလဟူေသာအခ်ိန္သည္ယခုကိစၥအတြက္ရွည္လြန္းပါသည္။
ထို ့ျပင္မည္မွ်သမာသမတ္က်ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ ့စည္းသည္ျဖစ္ေစ
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္“ျပည္တြင္းျဖစ္” ျဖစ္ေနသည္။

ဤေကာ္မရွင္ဖြဲ ့ေပးေရးကိုေတာင္းဆိုသည္မွာျပည္ပကျဖစ္သည္။ျပည္တြင္းကမဟုတ္။
ျပည္တြင္းကလူေတြကျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ကိုသိၿပီးသားျဖစ္သည္။
ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလိုက္ေလွ်ာေသာဘက္(အစိုးရ)၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
အစိုးရအေပၚသံသယမရိွေအာင္’ျဖစ္သည္။

ထို ့ေၾကာင့္အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကိုေဖၚထုတ္ရန္သည္ဒုတိယကိစၥသာျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားထက္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသူမ်ားေက်နပ္ေအာင္လုပ္ဘို ့ကအဓိကျဖစ္သည္။
သံသယရိွေနသမွ်ဘယ္ေလာက္လုပ္ျပေစကာမူေက်နပ္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။
ျပည္ပကသူတို ့လူေတြလာ၍စံုစမ္းခြင့္မရသမွွ်သံသယရိွၾကမွာလည္းျဖစ္သည္။

ယခုပင္ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္အေျခစိုက္“ရိုဟင္ဂ်ာ”အေရးလုပ္ေနသူေတြကျမန္မာအစိုးရ
ခန္ ့ျပည္တြင္းျဖစ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကုိ discredit လုပ္ရန္အဓိကရထိုင္းတကၠသိုလ္
တစ္ခုကိုအသံုးခ်၍ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္မည္ဟုသိရသည္။
ထိုင္းအေျခစိုက္ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာကိုပါအသံုးခ်၍လူသားမ်ားအေရး 
(humanitarian aspects) ကိုအသားေပးကာထိုးႏွက္လာေပေတာ့မည္။
က်ိမ္းေသသည့္အခ်က္မွာျပႆနာသည္ျပီးဆံုးဘို ့အေ၀းႀကီးလိုေသးေၾကာင္း
အခုမွအစသာရိွေသးေၾကာင္းလူသိမ်ားလာေအာင္ publicity လုပ္မည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားကအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ASEAN အဖြဲ ့က “ရိုဟင္ဂ်ာ”ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ေခါင္းစဥ္တင္သည္ကိုျမန္မာကျပည္တြင္းေရး
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ပါယ္ခ်ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ စင္စစ္အိုအုိင္စီ (OIC)၏
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တူရကီကလာၾကည့္တာ၊ ေနာက္ထပ္လည္းအင္ဒိုနီးရွား
ဒုသမတေဟာင္း)ၾကက္ေျခနီဥကၠဌလာၾကည့္မွာေတြကိုပင္ခြင့္ျပဳႏိုင္လွ်င္
ASEAN initiative ကိုလက္မခံႏိုင္စရာမရိွ။ 

မိမိတို ့ကစတင္ဖိတ္ေခၚမႈျပဳလွ်င္ျပည္တြင္းေရး၀င္မစြက္ေရးမူကိုမထိခိုက္ႏိုင္။

ႏွစ္ဘက္ပဋိပကၡ၏ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္စခန္းေရာက္ဘဂၤလီငါးေသာင္းေက်ာ္အား
စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ထားေရးႏွင့္က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာ၀န္မ်ားသည္
အစိုးရ၏ေခါင္းေပၚက်ေနသည္။အကယ္၍စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကိစၥအဖုအထစ္ျဖစ္ေနလွ်င္
ထိုဘဂၤလီဒုကၡသည္မ်ားအားကာလအကန္ ့အသတ္မရိွစားနပ္ရိကၡာေထာက္ပ့့ံေရး
ေဆး၀ါးႏွင့္က်မၼာေရးမ်ားအတြက္ျပည္ပမွေထာက္ပ့့ံေရးအကူအညီမ်ားရရိွေရးကိစၥ
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာႏိုင္သည္။

စားေရရိကၡာႏွင့္က်မၼာေရးသည္လူသားခ်င္းစာနာေရးျဖစ္သျဖင့္ခ်က္ခ်င္းကူညီရမည္သာ။
သို ့ေသာ္သမတႀကီးအေလးထား၍ေျပာသြားသည္မ်ားအနက္သူတို ့အား
ပညာသင္ေပးေရးကိစၥလည္းပါ၀င္ေနသည္။

ပညာသင္ၾကားေရးသည္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။
သူတို ့ကိုဤအခြင့္အေရးမေပးသင့္ဟုမေျပာလို။သို ့ေသာ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္
သူတို ့၏အဆင့္အတန္း(status)ဘာျဖစ္သည္ဆိုတာကို
တိတိက်က်ကမၻာသိအလ်င္သတ္မွတ္သင့္သည္။

ဤသို ့မသတ္မွတ္ေသးဘဲအဆင့္ေက်ာ္၍မဆိုႏိုင္ငံသားမ်ားသာရႏိုင္သည့္ပညာေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျမန္မာအစိုးရကသူတို ့အားေပးခဲ့လွ်င္ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္
ဤအခ်က္ကိုေထာက္၍ဒီလူေတြဟာဒီႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ေနလို ့ႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးေတြေပးခဲ့တာေပါ့ဟုေစာဒကတက္လာႏိုင္သည္။

ထို ့ေၾကာင့္သူတို ့ကိုပညာသင္ေရးမစမီသူတို ့တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အဆင့္အတန္း (status
သည္ဘာလဲ၊ တရားမ၀င္ေရာက္လာသူလား (illegal migrant) ႏိုင္ငံသားေလာင္း
(potential citizens)ေတြလားအလ်င္ကြဲကြဲျပားျပားသတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာေၾကာင္းထင္ရွားသူမ်ားကိုဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ
ေနၿပီးျဖစ္ပါေစပညာသင္ေပးစရာမလို။ Immigration Detention Camps
သို ့ပို ့ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္သာရိွသည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ပညာသင္ၾကားမႈမစတင္ခင္လူအရင္စစ္ထုတ္ပစ္ေရးလုပ္ရပါမည္။
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံႏိုင္မည့္သူမ်ားကိုရခိုင္မွသည္ျပည္ေထာင္စု၏ေဒသအသီးသီး
သို ့ေရႊ  ့ေျပာင္းျခင္းျဖင့္လူစုခြဲသင့္သည္။သို ့မွသာလက္ေတြ ့ပညာသင္ေပးဘို ့လြယ္ကူလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊ ၾသစေတ်းလ်
စေသာmajor accepting countriesမ်ားတြင္၀င္ခြင့္ရသူမ်ားကိုတိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ ့အျပား
တြင္ျဖန္ ့၍ေနရာခ်ထားသည္။တေနရာတည္းမွာစုမထား။ဤသို ့ေနရာခ်
ထားေပးၿပီးမွ English as a Second Language (ESL)ကိုသင္ၾကားေပးသည္။

ထို ့ေၾကာင့္စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ေဆး၀ါးက်မၼာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ေျပာစရာမရိွေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးကိစၥကိုရႈေဒါင့္စံုမွအေသအခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးမွစီစဥ္သင့္ပါသည္။

သူတို ့အားလံုးကိုသိုးႏွင့္ဆိပ္မခြဲျခားဘဲပညာသင္ၾကားေရးစတင္မည္ဆိုပါက
လက္ေတြ ့သေဘာအရႏိုင္ငံသား (de facto citizenship)အျဖစ္သတ္မွတ္ထားရာ
ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟုၾသစေတ်းလ်အေျခစိုက္ျမန္မာပညာရွင္တစ္ဦးကထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ဒီလူေတြပညာသင္ခြင့္ဆံုးဆံုးရႈံးေနလို ့ဒီေလာက္စရိုက္ၾကမ္း
တမ္းေနတာ၊ေဒသခံမ်ားကိုအႏၱရယ္ျပဳေနတာျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္
သူတို ့ကိုအေျခခံပညာေတာ့သင္ေပးသင့္သည္ဟုယူဆလွ်င္လည္း
လူရွစ္သိန္းအနက္ဘယ္သူေတြကိုသင္ေပးမလဲ၊အားလံုးကိုသင္ေပးမွာလား။
ဘာပညာေတြသင္ေပးမလဲဆိုသည့္ေမးခြန္းေတြဆက္၍ေပၚထြက္လာလိမ့္ဦးမည္။

သမတႀကီးေၾကျငာထားၿပီးသားအခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီကေရာက္ႏွင့္ေန သူမ်ား၏ေျမးမ်ိဳးဆက္ကိုလက္ခံမည္ဆိုသည့္အခ်က္အရလူအနည္းဆံုး၂သိန္းေလာက္
ကိုျမန္မာဘာသာေျပာ-ဖတ္-ေရး(အသံုးလံုး)တတ္ေျမာက္ေစရန္ပင္အနည္းဆံုးတႏွစ္
အခ်ိန္ျပည့္အားသြန္ခြန္စိုက္(intensively) သင္ေပး/သင္ယူၾကမွျဖစ္မည္။
ေဒၚလာေတြသန္းခ်ီ၍ ကုန္မည့္ဤအစီအစဥ္ကိုကုလသမဂၢ(UNESCO?)လိုေနရာမွ
အကူအညီမပါပဲကို္ယ့္အင္အားျဖင့္ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားစဥ္းစားရေပမည္။ တတ္ႏိုင္၍အကုန္အက်ခံလွ်င္ေကာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ရမည့္ဘ႑ာမ်ား
ထည္းမွဖဲ့ေပးရာက်မေနေပဘူးလားေမးရမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေနရမည့္အရြယ္မ်ား(၅ ႏွစ္မွအထက္)ကိုမူလတန္းပညာေရးသင္ေပး၍ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သို ့ေသာ္ရခိုင္ေက်ာင္းေတြကိုသူတိုသြားတက္မွာမဟုတ္သလိုရခိုင္ေတြကလည္းလက္ခံခ်င္မွာမဟုတ္။

ေနာက္ထပ္လက္ေတြ ့ျပႆနာမ်ားရိွေသးသည္။
ပထမျပႆနာမွာ-သူတို ့ကိုအႏွစ္ႏွစ္အလလစာသင္ေပးခဲ့သူေက်ာင္းဆရာကိုပင္
သတ္ျဖတ္ခဲ့သူမ်ားကိုဘယ္ရခိုင္ဘယ္ဗမာကေနာက္ထပ္သူတို ့အၾကားသြား၍
စာသင္ခ်င္မည္နည္း။

ဒုတိယလက္ေတြ ့ျပႆနာမွာမိန္းခေလးမ်ားကိုစာသင္ေရးျဖစ္သည္။
ေခတ္ေနာက္က်မူဆလင္မ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပညာသင္ျခင္းကိုအျပင္းအထန္
ဆန္ ့က်င္ၾကသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္မိန္းခေလးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို
ရက္ရက္စက္စက္ေဖါက္ခြဲ၊ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနတာမ်က္ျမင္ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသည္အမ်ိဳးဘာသာတူအမ်ိဳးသမီးဆရာမမ်ားကသင္ေပးေသာ
မိန္းခေလးသီးသန္ ့ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ရခိုင္တြင္ဘဂၤလီေခၚေတာမ်ား၏
ဇနီးမ်ား၊ႏွစ္မမ်ား၊သမီးမ်ားကိုလူမ်ိဳးဘာသာမတူသူအမ်ိဳးသားမ်ားကျမန္မာဘာသာစာ
သင္ေပးေရးသည္ေျမြတြင္းထည္းလက္ႏိႈက္ရတာေလာက္အႏၱရယ္ႀကီးေပလိမ့္မည္။
ထို ့ေၾကာင့္သူတို ့ကိုပညာသင္ေပးမွျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ျပည္တြင္းေနျမန္မာမူဆလင္
ကြန္ျမဴနီတီကိုအကူအညီေတာင္းသင့္သည္။

အကယ္၍ဤအလုပ္ကိုအစိုးရကကိုယ္တိုင္မလုပ္၊ျပည္တြင္းျမန္မာမူဆလင္ကြန္ျမဴနီတီကိုလည္း
မသံုးခ်င္၍INGO မ်ားထံလႊဲေပးမည္ဆိုလွ်င္၄င္းတို ့ကျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား
(national interest)ႏွင့္ဆန္ ့က်င္မည့္သင္ၾကားမႈမ်ိဳးမ်ားမလုပ္ၾကဟုမေျပာႏိုင္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးစရာအခ်က္မွာဘဂၤလီလူဦးေရအဆမတန္တိုးေနတာကို
ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။ဘဂၤလီမ်ားအတြင္းလူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကိုသမတႀကီးက
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြားေသာ္လည္းမည္သို ့ေျဖရွင္းမည္ကိုေျပာမသြားပါ။
ေမးသူကမေမးလို ့လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘဂၤလီတိုး၏လူဦးေရတိုးႏံႈးသည္တႏိုင္ငံလံုး၏လူဦးေရတိုးႏႈံးထက္မေက်ာ္လြန္သင့္ပါ။
(တႏိုင္ငံလံုးဖ်မ္းမွ် တိုးႏံႈးသည္ ၂.၂ % ဟုထင္ ပါသည္)။ ထို ့ေၾကာင့္လူဦးေရမ်ားေသာ
မိသားစုမ်ားတြင္ကာယကံရွင္မ်ားကမိမိတို ့အသိျဖင့္မကန္ ့သတ္လွ်င္အစိုးရကျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္
ကန္ ့သတ္ေပးဘို ့ျဖစ္သည္။ (Eugenic/ forced neutering)

ဘဂၤလီမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံထည္းစိမ့္၀င္လာျခင္းသည္တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွလူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ရာျမန္မာႏိုင္ငံထည္းတြင္ဆက္လက္ေပါက္ကြဲမႈအျဖစ္မခံႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိုခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈ (national security threat) ဆိုေနသည္မွာ ဤအခ်က္ကိုဆိုလိုပါသည္။ ဤသို ့ကိုင္တြယ္ရာ၌လူ ့အခြင့္အေရးစံတစ္ခုခုႏွင့္
ညိဖြယ္ရိွေကာင္းရိွမည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့က်ိဳးစား၍လိုက္နာသင့္ပါသည္။

သို ့ေသာ္မလႊဲမေရွာင္သာေသာအေျခအေနတြင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုဦးစားေပး
ရလိမ့္မည္။သူေတာ္စင္မ်ားအဖို ့သီလစင္ၾကယ္ဖို ့ကအဓိကျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊
ႏိုင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္ေနသူမ်ားကေတာ့မိမိတို ့တာ၀န္ေၾကျပြန္ရမည္။ 
(Saints can be pure but statesmen must be responsible.)

ရခုိင္အေရးသည္ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ႏိုင္ငံေရးခြန္အား(political strength) ကိုျပည္တြင္းျပည္ပမ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုစလံုးမွာစာေမးပြဲစစ္လို္သလိုျဖစ္ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေသာဒီမိုကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္သည္ ပထမကမၻာစစ္အၿပီးစစ္ရႈံးဂ်ာမဏီတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေ၀မာသမတႏိုင္ငံ
(Weimer Republic, 1919-1933) ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္
ဆင္ဆင္တူေသာအေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

ဂ်ာမန္ေ၀မာသမတႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္အရည္အခ်င္း
အထိုက္အေလွ်ာက္ရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။တိုင္းျပည္အေပၚေစတနာမွန္၍
ဂ်ာမန္ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုအစြမ္းကုန္အေကာင္အထည္ေဖ
ေပးရန္စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈ (commitment) လည္းရိွခဲ့ၾကသည္။

သို ့ေသာ္စစ္ရႈံးဂ်ာမဏီ၏ႏိုင္ငံတကာသို ့ျပဳရမည္၀တၱရားမ်ား (international obligations) မ်ားကမခ်ိမဆန္ ့ႀကီးမားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္အရစစ္ႏိုင္သူမ်ားသို ့ေပးရမည့္ စစ္ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားကအလြန္တရာေလးလံလွၿပီးျပည္တြင္းတြင္လည္း ၀ဲ-ယာအစြန္းေရာက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကလည္းမျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေၾကြးေက်ာ္သံမ်ားျဖင့္အစိုးရကိုေဘး ၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္မွာအေျပာအေဟာေကာင္းေသာအစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီဟစ္တလာေနာက္သို ့လူထုကစုျပံဳလိုက္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

စစ္အာဏာရွင္ေနာက္ခံရိွေနေသာျမန္မာအုပ္စိုးသူမ်ား၏ႏိုင္ငံတကာသို ့တင္ရိွေနေသာ ၀တၱရားမွာေ၀မာသမတႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီမ်ားေတာ့မဟုတ္။ မိမိ၏အတိပ္အာဏာ
ရွင္စံနစ္အရိပ္မည္းႀကီးေၾကာင့္အလြန္မယံုသကၤာျဖစ္ေနေသာႏိုင္ငံတကာမိသားစုႀကီးက
ယံုၾကည္လာေအာင္လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားကုိအထူးပိုပိုသာသာေလးစားလိုက္နာျပရျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္ဘဂၤလီပဋိပကၡတြင္ႏိုင္ငံတကာ၏ယံုၾကည္မႈရေအာင္တန္ဘိုးေပးခဲ့ရသည္မ်ားရိွသည္ဟု
ဤသံုးသပ္ခ်က္ျပဳသူကယံုၾကည္ပါသည္။သို ့ေသာ္ဤေပးဆပ္မႈေၾကာင့္ပင္ဤျပႆနာ
သည္လူမ်ိဳးသန္ ့စင္ေရး (ethnic cleansing) မဟုတ္ဟူေသာ၀ါရွင္တန္
ေထာက္ခံခ်က္ကိုရႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Jihad ျဖင့္ခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနမႈလည္း (ေလာေလာဆယ္ေတာ့)ဆက္လက္၍အသံမမည္ဘဲရပ္သြားေစသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ So far, so good ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။    

သို ့ရာတြင္အာဏာရွင္စံနစ္ႀကီးေၾကာင့္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးမၿပိဳကြဲယံုတမယ္ယိုယြင္းေနၿပီး လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားသည္ကိုယ့္နယ္ႏွင့္ကိုယ္ဗဟိုအစိုးရႏွင့္စင္ၿပိဳင္ရိွေနၾကတံုးျဖစ္သည္။
ႏွစ္ရွည္စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈဒဏ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္လည္းတိုင္းျပည္လူထုသည္မြဲျပာက်ေနသည္
တဘက္တြင္ေျမမရိွေသာဘဂၤလီမ်ားကျမန္မာျပည္ထည္းစိမ့္၀င္ေနသကဲ့သို ့အျခားတဘက္ တြင္အလုပ္လက္မဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကတိုင္းျပည္ကိုစြန္ ့ခြာ၍အလုပ္အကိုင္ရွိရာမ်ားသို ့ ထြက္ခြာသြားေနၾကသည္။ သမတႀကီးဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ဤက်ဆင္းလာေနေသာႏိုင္ငံေတာ္
(Failing state) ကို အခ်ိန္မွီယံုက ေလးလႊဲေျပာင္းယူရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤခ်ိနဲ ့မႈသည္လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္ မဟုတ္ပဲလူတိုင္းျမင္ႏိုင္သျဖင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာသမတႏိုင္ငံ”ထူေထာင္လိုသူမ်ားကအခြင့္ေကာင္းယူ
တာျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ေက်ာက္နီေမာ္ကိစၥေပၚသည္ျဖစ္ေစမေပၚသည္ျဖစ္ေစတနည္း
နည္းျဖင့္လုပ္ၾကံလာလိမ့္မည္ဟုရခိုင္အေရးတြင္‘အေၾကာင္းသိသူ’တိုင္းကေျပာခဲ့ၾကသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ဗြီအိုေအႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္သမတႀကီးက“အခုလိုဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို
ခ်ီတက္ေနတဲ့ခရီးမွာ“မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ”ၾကံဳေတြ ့လာတဲ့အခက္အခဲတစ္ခု”ဟုေျပာဆိုျခင္း သည္နားေထာင္ရသူေတြစိတ္ဧေအာင္တမင္ေလွ်ာ့ေပါ့၍ေျပာခဲ့သည္ဟုသာဆိုခ်င္ပါသည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ ဤ “ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ”ကိုအခ်ိန္ွမွီအၿပီးသပ္မေျဖရွင္းႏိိုင္လွ်င္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္
ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ ့ရဘို ့ျဖစ္လာႏိုင္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာဘဂၤလီေတြဘဲဆိုတာသက္ေသျပစရာမလိုေအာင္
ရွင္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို ့စဥ္လွ်က္သူ ့တိုင္းျပည္ကလူသံုးသိန္း  ကိုျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြအျဖစ္လက္ခံဘို ့ေတာင္းဆိုေနသည္။ ထိုလူေတြကို အစာေရစာျပတ္ေစလွ်က္ျမန္မာျပည္ထည္းျပန္သြားေအာင္ဖိအားေပးေနသည္။

ဘဂၤလီမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံထည္းသို ့သာမကအိႏိၵယ(အာသံျပည္နယ္)ထည္းသို ့လည္း
စိမ့္၀င္ေနသည္။အိႏၵိယသည္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္သူႀကိဳက္သည့္နည္းျဖင့္အေရးယူေနႏိုင္ (
(Intruders are shot dead) ေသာ္လည္းျမန္မာကအိႏိၵယကိုတုပနိုင္သည့္အေျခအေနမရိွေပ။

မၾကာေသးမီကဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရအသိုင္းအ၀ိုင္း၌ျမန္မာႏွင့္ေရျပင္ပိုင္နက္
အျငင္းပြားမႈ၌အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သူတို ့ဘက္ကိုအသာစီးေပး သည္ဟုယူဆကာဒါကာတြင္ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကေလးတစ္ခုက်င္းပခဲ့သည္။ 
သူ ့ႏိုင္ငံတြင္းရိွရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံသံုးသိန္းကိုျမန္မာကလက္ခံေပးရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။ ၄င္းကိုၾကည့္လွ်င္ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ေျပာ့ေျပာင္းလိမ့္မည္ဟုမေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္။
အကယ္၍ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးသိသိသာသာတင္းမာလာလွ်င္မူဆလင္ကမၻာက
ဘဂၤလားဒက္ရွ္ဘက္ကအခိုင္အမာရပ္တည္ကူညီၾကလိမ့္မည္ကိုသံသယရိွစရာမလို။

ထို ့ေၾကာင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အေရးသည္အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိုခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိုခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနေသာကိစၥတစ္ခုသည္ျပည္တြင္းေရးသက္သက္မဟုတ္ေပ။
သမတႀကီးေျပာေနေသာကမၻာ့ရြာႀကီးေခတ္တြင္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္လူ၀င္မႈျပႆနာ၊
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ၊ AIDS ျပႆနာ၊အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္မႈ 
(Illegal migration, narcotics, AIDS, terrorism, Cybercrime) စသည့္ျပႆနာမ်ား
ကိုျပည္တြင္းေရးဟုသတ္မွတ္ကာႏိုင္ငံတကာႏွင့္-အထူးသျဖင့္အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္-ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္မျငင္းဆန္ၾကေတာ့ေပ။ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ကိုပင္ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

အကယ္၍သမတႀကီးအစိုးရသတ္မွတ္သလို “ရိုဟင္ဂ်ာ” အေရးသည္ျပည္တြင္းေရးကိစၥ သက္သက္ျဖစ္လွ်င္ယခုသူတို ့ကိုယ္သူတို ့ “ရို ဟင္ဂ်ာ”အမည္တပ္ေနသူမ်ားအား
တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ဟုသြယ္၀ိုက္၍အတည္ျပဳေပးေနသလိုျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
သမတႀကီးကသူတို ့ကိုဘဂၤလီမ်ား (ဘဂၤလားဒ္ရွ္မွလာေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား)ဟုေခၚေနၿပီး
သူတို ့ဖန္တီးေသာျပႆနာကိုေတာ့ “ျပည္တြင္းေရး”ဟုသတ္မွတ္ေနလွ်င္
ေရွ  ့ေနာက္ညီညြတ္မႈရိွမည္မဟုတ္ပါ။  (inconsistent)

အျခားတဘက္တြင္လည္းျပည္တြင္းေရးျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည့္ကိစၥတစ္ခုကို
အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးခ်ိမ္းေခ်ာက္မႈဟုထပ္၍ေခါင္းစဥ္တပ္ရခက္ေပလိမ့္မည္။
အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိုခ်ိမ္းေခ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ(ဟုတ္/မဟုတ္မေသခ်ာေသာ) ကိစၥတစ္ခုအားျဖင့္ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏စည္းလံုးညီညြတ္ေသာေထာက္ခံမႈရႏိုင္ရန္ခက္ခဲလိမ့္မည္။ 

အထူးသျဖင့္ျမန္မာမူဆလင္မ်ား၏သစၥာရိွ၍လိႈက္လွဲေသာေထာက္ခံမႈ
(sincere and resolute support) ကိုရယူရန္ခက္ေပလိမ့္မည္။

ထို ့ေၾကာင့္ဤျပသနာတြင္ျပည္တြင္းေရးျဖစ္သည္ဟူေသာရပ္တည္ခ်က္သည္မိမိကိုယ္ကို
မိမိျပန္ေခ်မႈံုးရာေရာက္ေနသည့္ရပ္တည္ခ်က္ (a self-defeating attitude) ျဖစ္ေနသည္။

ေျပာရလွ်င္ကမၻာရြာႀကီးေခတ္မွာျပည္တြင္းေရးဆင္ေျခသည္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
အက်ိဳးထက္အျပစ္ကပိုမ်ားကာသံုးမ၀င္ေတာ့သေလာက္နီးနီး (almost irrelevant)ျဖစ္ေနၿပီ။
ထို ့ေၾကာင့္၄င္းအစားကိုယ့္စီရင္ပိုင္ခြင့္ (our jurisdiction)ဆိုတာေလာက္ပဲေျပာလာၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို ့၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစတင္၍ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ open doorေပၚလစီကို
စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာတစ္ခုတည္းအတြက္ကန္ ့သတ္ထား၍မရႏိုင္ပါ။
  
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္(၁၉၆၂- ၂၀၁၂) အတြင္းပထမ၂၆ ႏွစ္သည္ မိမိဖာသာအထီးက်န္လမ္းေၾကာင္း (self-isolation) ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့၍ေနာက္၂၄ ႏွစ္မွာ အေနာက္တိုင္းဆန္ရွင္ပိတ္ဆို ့ေရးေအာက္မွာေနခဲ့ရကာအားကိုးရေလာက္သည့္
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုခုႏွင့္မဟာမိတ္ျပဳထားေသာလံုျခံဳေရးစာခ်ဳပ္(Security Pact)
တစ္ခုခုမရိွခဲ့။ လြပ္လပ္၍တက္ၾကြေသာႏိုင္ငံျခားေရး၀ါဒကိုက်င့္သံုးေနသည္ဟူေသာ
အမိ်ဳးသားေရးမာန(national pride) ကလည္းဤအထီးက်န္ျဖစ္မႈကိုဖံုးကြယ္ေပးထားခဲ့သည္။
သို ့ေသာ္ထိုကာလမ်ားအတြင္းႏိုင္ငံတကာမီဒီယာကျမန္မာႏိုင္ငံကို
(Pariah state) ဟုသာအမွန္အတိုင္းသာေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတရုပ္ျပည္သူ ့သမတႏိုင္ငံကအေရးေပၚမိတ္ေဆြ
(A friend in need) အျဖစ္ရပ္တည္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းအခမဲ့မဟုတ္ဘဲ
တန္ဘိုးေပးရသည္မ်ားရိွသည္မွာအားလံုးအသိျဖစ္သည္။ 

တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈမ်ားကိုလက္ခံထားေသာေၾကာင့္
အထူးသျဖင့္ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းႏွင့္ဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ တရုပ္ကျမန္မာႏိုင္ငံကိုအထိုက္အေလွ်ာက္(ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္)
ေဖးမမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ္လည္းတိတိက်က်ေျပာၾကၿပီဆိုလွ်င္
တရုပ္သည္ျမန္မာ၏လံုျခံဳေရးကိုအေမရိကန္ကထိုင္း၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္
ဂ်ပန္တို ့ကိုအာမခံသလိုအာမခံသူ (security guarantor) မဟုတ္ေပ။ 

ထို ့ျပင္ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥသည္ျမန္မာကတရုပ္ကိုနားရြက္တံေတြးဆြတ္လိုက္သလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ (ဤကိစၥေၾကာင့္အာဏာရပါတီအတြင္းတင္းမာသူအုပ္စုလႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္သြားေသးသည္။)

ထိုကာလမ်ားအတြင္းျမန္မာ-တရုပ္ဆက္ဆံေရးသည္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈက အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္းျမန္မာႏွင့္ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရးသည္
ဘက္ေပါင္းစံုျဖစ္သည္သာမကရြယ္တူႏိုင္ငံေတြခ်င္းျဖစ္သျဖင့္ပို၍ရင္းႏွီးၾကသည္။
အထီးက်န္ ၂၄ ႏွစ္တာကာလတေလွ်ာက္ ASEAN ကအေနာက္ဒီမိုကေရစီမီဒီယာမ်ား ၏ေလွာင္ေျပာင္မႈကိုခံလွ်က္ျမန္မာႏွင့္ Constructive engagement policy ကို က်င့္သံုးေပးခဲ့သျဖင့္ျမန္မာအဖို ့အသက္ရႈေပါက္ရခဲ့သည္။
ASEAN ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္(Surin Pitsuwan) သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအထူးေစတနာထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ASEAN အုပ္စုတြင္လူဦးေရသန္း ၅၀၀ ရိွသည့္အနက္မူဆလင္ကတ၀က္ေက်ာ္သျဖင့္
ျမန္မာျပည္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ဘာသာေရးပဋိကၡျဖစ္မွာ
မလိုလားေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဤကဲ့သို ့ေသာေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္လာ၍သက္တမ္းၾကာ
သြားလွ်င္အလာူတူပဋိပကၡမ်ိဳးရိွၿပီးသားထိုင္းႏိုင္ငံအျပင္မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို ့အထိ
ကူးစက္က်ယ္ျပန္ ့လာကာအဖြဲ ့၏စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုထိခိုက္မွာစိုးရိမ္ဟန္ရိွသည္။
ထို ့ေၾကာင့္“ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးမည္ကိုကန္ ့ကြက္လိုကကန္ ့
ကြက္ႏိုင္ေသာ္လည္းျပည္တြင္းေရးျဖစ္သည္ (ASEAN ပဋိဥာဥ္ကိုခ်ိဳးေဖါက္ရာက်သည္) ဟူေသာျငင္းပါယ္မႈသည္ေတြးေခၚပံုလြဲေနသည္(wrong-headed) ဟုထင္ပါသည္။

ေသခ်ာသည္မွာဘဂၤလီမ်ားစိမ့္၀င္လာျခင္းလူ၀င္မႈျပႆနာ (immigration issue သည္ အခ်ိန္မွီမေျဖရွင္းႏိုင္၍သက္တမ္းရင့္သြားလွ်င္မူလရင္းျမစ္ျပႆနာေပ်ာက္ကာ
လူ ့အခြင့္အေရး၊လူသားခ်င္စာနာေရးျပႆနာ (humanitarian issue) မ်ား
အျဖစ္တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။ ဤသို ့ဆိုလွ်င္လူသား
အေရး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ (humanitarian intervention)
လုပ္ရန္ေတာင္းဆိုသံေတြက်ယ္ေလာင္ဖြယ္ရာရိွသည္။

ဤသို ့ဆိုလွ်င္မိမိဘက္ကတပမ္းရံႈးေနသည္။
ၾကာေလေျဖရွင္းရခက္ေလျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Friday, August 3, 2012

ရခိုင္အေရး ေလွ်ာ့တြက္လွ်င္ ခံၾကရလိမ့္မည္


                                                                                                                      Photo credit - Arif Ali - AFP

ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ - ၂၀၁၂

ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန ့စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုပ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၌ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ပံုမွန္အေျခအေနသို ့ျပန္ေရာက္ေနၿပီဟုနိဂံုးခ်ဳပ္၍ေဖၚျပထားသည္။ 
(source - EMG Media / The Voice / 7Day news journal)

ဤေၾကျငာခ်က္သည္ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ဒုကၡကိုေလွာင္ေျပာင္လိုက္သလိုျဖစ္ေနသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုေန ့တြင္ပင္ေပါက္ေတာၿမိဳ  ့နယ္မွေနာက္ထပ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေစ်းမွအျပန္မူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာသံုးေယာက္ကဓါးႏွင့္ ေထာက္၍မုဒိမ္းက်င့္လႊတ္လိုက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာခိုင္လံုေသာသတင္းျဖစ္ကာတရားခံမ်ားထည္းမွတစ္ဦးကိုပင္ဖမ္းမိထား
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေနရဥၥရာသတင္းဌာနက တရားခံအမည္ႏွင့္တကြေဖၚျပခဲ့သည္။
မသီတာေထြးတံုးကလိုအသက္ပါမဆံုးရႈံးေသာ္လည္းအရွက္တကြဲအက်ိဳး နည္းျဖစ္ရသည္ခ်င္းအတူတူျဖစ္သည္။

ရခိုင္သားမ်ားသည္မိမိတို ့တိုင္းျပည္အတြင္း၌အမ်ားျပည္သူသြားလာခ်ိန္အတြင္းအမ်ားျပည္
သူသြားလာေနက်ေနရာမ်ားတြင္ႏိုင္ငံအတြင္းသို ့တရားမ၀င္ေရာက္ရိွေနသူမ်ား၏ တစ္မ်ိဳးတစားတည္းေသာအမႈျဖင့္ထပ္တလဲလဲက်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈကိုခံေနရျခင္းသည္
“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”က်ဆံုးေနျခင္းမဟုတ္လွ်င္တျခားဘာျဖစ္ႏိုင္ သနည္း။ (ဒါေတာင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရိွေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။သို ့မဟုတ္လွ်င္ရခိုင္ေတြဘ၀မွာေတြးရဲစရာပင္မရိွ)

ဤအျဖစ္မ်ိဳးျမန္မာျပည္သားေတြခံစားခဲ့ၾကရဘူးသည္မွာဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းတိုင္းျပည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို ့ လက္ေအာက္က်ေရာက္ခ်ိန္ (၁၉၄၁-၄၅) ကသာျဖစ္သည္။ရခိုင္ျပည္သုိ ့တပ္ရင္းေပါင္း မ်ားစြာပို ့ထားပါလွ်က္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြဘာေၾကာင့္ဤမွ်အတင့္ရဲေနၾကသနည္း။

အေၾကာင္းမွာအားကိုးစရာေတြတစ္ခုမကရိွေနၾကလို ့ျဖစ္သည္။

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအေပၚ - သူတို ့အေၾကာင္းႏွင့္သူတို ့ - သက္ညႇာေနျခင္း

(၂)  UNHCR အပါအ၀င္ INGO မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူတို ့ဘက္ကရပ္တည္ေပးေနျခင္း။

(၃) ႏိုင္ငံတကာမွအမ်ိဳးတူဘာသာတူေတြကေငြအင္အား၊ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးအားျဖင့္ပံ့ပိုးေနျခင္း

(၄) အစၥလမ္ႏိုင္ငံႀကီး (OIC) အခ်ိဳ ့ကျမန္မာ အေပၚ သံတမန္ဖိအားေပးမ်ားေနသည္ကိုသိၾကျခင္း။

(၅) Jihad အဖြဲ ့ေတြကျမန္မာျပည္ကိုသူတို ့၏ေနာက္ထပ္စစ္ေျမျပင္ အျဖစ္သတ္္မွတ္ခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနျခင္း။

တစ္အခ်က္-ကိုအေသးစိပ္သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ - 

(က) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဟုဆိုေသာ္လည္းလက္ေတြ  ့အုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ားစု သည္ျမန္မာလူမ်ိဳး 

မ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီးအလြန္လည္းအက်င့္ပ်က္လာဘ္စားတတ္ၾကသျဖင့္သူတို ့ထံမွမ်က္ႏွာသာေပးမႈ 

ကိုေငြျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း -

(ခ) ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္သည္ေလာေလာလတ္လတ္လမ္းခြဲခဲ့ေသာစစ္အာဏာရွင္အရိပ္မဲ 

ႀကီးေၾကာင့္ႏိုုင္ငံ တကာ၏သံသယမ်က္လံုးမ်ားေအာက္တြင္အလုပ္လုပ္ေနရသျဖင့္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ 

မ်ားကိုအထူးသက္ညႇာစြာဆက္ဆံျပေနရျခင္း -

(ဂ) အေနာက္တိုင္းစီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈဆန္ရွင္ေအာက္တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနရစဥ္ကမိမိတို ့အားအဘက္ 

လုပ္၍စီးပြားေရးအရဆက္ဆံခဲ့ ေသာအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ား (အီရန္၊ ကူ၀ိတ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 

မေလးရွား၊ ဘရူႏိုင္း၊ ယူေအအီး စေသာႏိုင္ငံမ်ား)အေပၚမ်က္ႏွာနာေနျခင္း (ယခုအထိထိုႏိုင္ငံမ်ားသို ့ဆန္၊

သား-ငါး ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားတင္ပို ့ေနေသး ျခင္း၊ ထိုႏိုုင္ငံမ်ားမွ - မဆိုစေလာက္ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ားကိုလက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေနျခင္း)တို ့ကိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။

ႏွစ္အခ်က္ - တတိယကမၻာရိွက်ဆံုးေနေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ခ်ိနဲ ့ေသာႏိုင္ငံမ်ား (Failed states / weak 

states) တြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာကယ္ဆယ္ေရး (humanitarian) INGO မ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏လုပ္ငန္း

သဘာ၀အရပင္ လက္ခံႏိုင္ငံ (host country) ၏ဆႏၵ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဴးစီးပြားတို ့ႏွင့္ဆန္ ့

က်င္၍ေဆာင္ရြက္ၾကရတတ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NGO မ်ားသည္ပဥၥမံအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား 

ကိုေသခ်ာစြာမစီစစ္ဘဲ၀န္ထမ္းခန္ ့ထားသည္။ (ထို ့ေၾကာင့္ေနာင္ NGO တြင္ေဒသခံ၀န္ထမ္းခန္ ့လွ်င္ 

အစိုးရထံမွ clearance requirement လိုအပ္သင့္သည္။)

သံုးအခ်က္ - အေနာက္ႏိုင္ငံေရာက္ရိုဟင္ဂ်ာအႏြယ္မ်ားသည္သူတို ့အေရး (cause) အတြက္လိမ္ညာ 

၀ါဒျဖန္ ့ရန္၀န္မေလးၾက။ အေနာက္တိုင္းသတင္းပရိႆတ္၏အႀကိဳက္ႏွင့္အေပၚယံေၾကာၾကည့္ 

တတ္ေသာအားနည္းခ်က္ကိုအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရိွၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံအေျခခ်ျမန္မာေတြ မယွဥ္ၿပိဳင္

 ႏိုင္ေသာအခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရခိုင္ေတြဘက္ကက်ဴးလြန္တာေတြလည္းရိွမည္သာျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ႏိုင္ငံ 

သားေတြျဖစ္ ေနသျဖင့္တရားဥပေဒျဖင့္မိမိရရ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏိွပ္ကြပ္ႏိုင္သည္။ 

(အစိုးရကလည္းဆန္ရင္းကိုသာနာနာ ဖြတ္လိမ့္မည္။) ရိုဟင္ဂ်ာကက်ဴးလြန္၍အေရးယူရလွ်င္ NGO ေတြ

 ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာကလူ ့အခြင့္အေရး ႏွင့္ကိုင္ေပါက္လိမ့္မည္။ ထို ့ ေၾကာင့္၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးအရအျခား 

တစ္ဘက္က တပမ္းသာေနၿပီးသားျဖစ္သည္။

ေလးအခ်က္ - ျမန္မာႏွင့္သံတမန္ဆက္ဆံေရးသက္တမ္းရင့္အီရန္ႏိုင္ငံသည္ပင္ရိုဟင္ဂ်ာအေရး၌ျမန္မာ 

အေပၚဖိအားေပးေနသည္။ ကုလသမဂၢတပ္မ်ားေစလႊတ္ခိုင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 

ပါ၀င္ေသာအစၥ လမ္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ ့ (OIC) ကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံသို ့  စံုစမ္းေရးအဖြဲ ့

တစ္ခုေစလႊတ္လိုေန သည္။ ၄င္းတို ့အထည္းတြင္ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာမေလးရွားႏွင့္  

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလား ဒက္ရွ္ ႏွင့္ပါကစၥတန္တို ့လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ 

အသစ္စက္စက္အေမရိကန္သံအမတ္သည္၄င္း၊ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး

သည္၄င္းရိုဟင္ဂ်ာကိုျမန္မာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေလဟန္ယူဆေျပာဆိုမႈေတြရိွေနၾကသည္။

ငါးအခ်က္ - Jihad - ဤအခ်က္ကရခိုင္ကရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုေျမာက္ၾကြေနေအာင္အဖန္တီးေပး 

ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အင္ဒိုနီရွားႏွင့္ပါကစၥတန္တို ့ရိွအစြန္းေရာက္ေတြကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ jihad

ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမည္ဟုအတိအလင္းေၾကျငာထားသည္။


 jihad ႏွင့္နဖူးေတြ ့ဒူးေတြ ့ မၾကံဳဘူးေသး ေသာျမန္မာအစိုးရဘက္ကထိထိေရာက္ေရာက္ျပင္ 

ဆင္ေနတာမေတြ ့ရေသး။ျမန္မာအစိုးရ၏ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ပံုကိုအကဲခပ္ရသည္မွာမိမိဘက္ကဤေရြ 

ဤမွ်ညင္သာစြာကိုင္တြယ္ေပးေန သျဖင့္ Jihad အထိလုပ္စရာအေၾကာင္း မရိွႏိုင္ဟူ၍၄င္း 

(မသီတာေထြးအမႈတရားခံ ၂ဦးကိုေသဒဏ္ေပးထားေသာ္လည္းတကယ္လက္ေတြ  ့ေသဒဏ္မစီရင္) ၊ 

မိမိႏွင့္ဆက္ဆံေရး ရိွေနၿပီးသားအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားကိုမိမိတို ့ဘက္ကမည္မွ်ေလာက္

အထိတရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကိုလက္ေတြ  ့ျပႏိုင္လွ်င္ထိုအစိုးရမ်ားကသူတို 

့ႏိုင္ငံမ်ားရိွအစြန္းေရာက္ေတြကိုနားခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္းယူဆေနပံုရသည္။ဤသို ့ယူဆေနသည္ဆိုလွ်င္ 

မွားပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ----

တစ္ - အစြန္းေရာက္ေတြခိုေအာင္းေနေသာအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားသည္ထိုသူမ်ားအေပၚ၌ၾသဇာမ 

ေညာင္းပါ။ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္သာ အစြန္းေရာက္ေတြကသာအစိုးရအဖြဲ ့၀င္ေတြအေပၚဖိအားေပးေန၊ၾသ

ဇာေညာင္းေနၾကသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ထိုႏိုင္ငံမ်ားရိွမိမိ၏သံတမန္ေတြ (အီဂ်စ္ -

ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ား - အင္ဒိုနီးရွား - အီရန္-ပါကစၥတန္ - စသည္တို ့မွျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းေတြ ကို) 

စံုစမ္းၾကည့္သင့္သည္။

ႏွစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုင္းရင္းသားစာရင္း၀င္ျဖစ္ေရးသည္ပထမေျခလွမ္းဟုဆိုလွ်င္ - ဘဂၤလီ ၇၄

ရိွၿပီးရခိုင္ ၆% သာက်န္ေတာ့ေသာဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာၿမိဳ ့နယ္ ၂ခုသည္၄င္းတို ့ အတြက္သီးသန္ ့ 

နယ္ေျမ(ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ပါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအထူးေဒသမ်ိဳး)တစ္ခုျဖစ္ေရး 

သည္ဒုတိယေျခလွမ္းျဖစ္ လာႏိုင္သည္။ျပင္သစ္ႏွင့္ၾသစေတ်းလ်ားတို ့မွာသူတို ့

ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ရွာရီယာဥပေဒ (Sharia law)ျဖင့္သီးသန္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ဆိုေသာေတာင္းဆို 

မႈမ်ိဳးေတြမေအာင္ျမင္ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံမွာအေကာင္အထည္ေဖၚရန္အႀကီး 

အက်ယ္အားထုပ္လာႏိုင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ဤသို ့တရားလြန္ရန္စေနမည္နည္း။

အေၾကာင္းမွာျမန္မာအစိုးရသစ္၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလူတိုင္းနည္းတူရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြက 

လည္းသိေနသည္။ ၄င္းတို ့မွာ -


၁ - ထိုအစိုးရ၏၀န္ထမ္းေတြအလြန္လာဘ္စားသည္။အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးစည္းရိုးႀကီးမွာက်ိဳးေပါက္ေနသည္။

၂ - အစိုးရသစ္ဆိုသည္မွာစင္စစ္စစ္ယခင္အာဏာရွင္စံနစ္ထည္းကစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ

ပင္ျဖစ္ၾက၍ ႏို္င္ငံတကာအစိုးရမ်ားက သံသယ ႀကီးစြာျဖင့္ဆက္ဆံတာခံေနၾကရသည္။

ျပည္ပႏွင့္ဘာျပႆနာမွ်အျဖစ္မခံခ်င္ေသာ၊ မျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵရိွႏိုင္သည္။  

၃ - တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္၊ သီးသန္ ့ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေတြမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ျပ ႆနာကိုသက္တမ္း

ရွည္ေနေအာင္ လုပ္ထားဖို ့လိုမည့္ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုရိွေနသည္။ ၄င္းမွာျမန္မာႏိုင္ငံမွ 

ထြက္ေျပးလာေသာဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ဒုတိယႏိုင္ငံတြင္ေခတၱခိုလႈံၿပီးတတိယႏိုင္ငံမ်ား

အေျခခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ (ဤဒုတိယအခ်က္သည္

လက္ရိွအဆင့္မွာပင္ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္ျပႆနာဆက္ျဖစ္ေန/ရိွေနေအာင္ 

ရန္စျခင္းကိုဆက္လုပ္ေနမည္မွာအလြန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကိုဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရကမရွင္း ေျဖႏိုင္ေပ။ 

နဂိုရိွဧရိယာက်ဥ္းရသည့္ အထည္းကမၻာႀကီးပို၍ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္တက္ လာသျဖင့္ကမ္းေျခေဒသအဆံုးရံႈးခံရဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထည္းတြင္ေရွ ့ဆံုးတန္းမွာရိွေနသည္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္သည္ “ေနစရာေျမေနရာ (Lebensraum)” သေဘာ တရားကိုကိုင္စြဲရေတာ့မည့္ ဘ၀ကိုေရာက္ေနၿပီဟု သူတို ့ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ  ့ကပင္ေျဗာင္ေျပာ (ေရးသား) ေနၾကၿပီ။ (ရိွပ္ဟာစီနာ အစိုးရအဖြဲ ့ကျမန္မာဘက္ကသံသယ မရိွေအာင္ကိစၥတစ္ခ်ိဳ  ့ေဆာင္ရြက္ျပေပမင့္အသံုးမ၀င္ပါ။)

ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွထြက္ခြာလာသူမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားမွသည္ ၾသစေတ်းလွ်၊ နယူဇီလန္အထိ၄င္း၊ အေနာက္ဘက္ေဆာ္ဒီ ႏွင့္ UK အထိ ၄င္း၊ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ USA, Canada, Australia, Norway စသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းလူခ်မ္းသာႏိုင္ငံမ်ားအထိ၄င္း နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍သြားေနၾကသည္။ ယခုထိုင္းနယ္စပ္ကစခန္းေတြပိတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာေမာင္ေတာေဒသမွာျပႆနာျဖစ္/ရိွေနမွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို ့ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသူတို ့ထည္းမွတစ္ခ်ိဳ ့ ကိုယ္တိုင္သံုးသပ္တင္ျပထားတာေတြဖတ္ရသည္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစျမန္မာသည္ေဘးခ်င္းကပ္ျမစ္တဘက္ကမ္းႏိုင္ငံျဖစ္ေနယံုသာမ
ကျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားေနမႈ သည္ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္သျဖင့္ဘဂၤလီတို ့၏ျမန္မာဘက္ကမ္းမွာတိုင္းျပည္တည္ဘို ့ စိတ္ကူးသည္လည္းၾကာရွည္ စြာရွင္သန္ေနႏို္င္သည္။

အထက္ကသံုးသပ္ျပခဲ့ေသာအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအရ - ယခုၾကံဳေတြ ့ေနရ

ေသာရန္စမႈမ်ား (တိုင္းရင္းသူမိန္း ခေလးမ်ားကိုဖမ္း၍ဂိုဏ္းဖြဲ ့မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ 

တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းသြားလာလုပ္ကိုင္ေနေသာေဒသခံမ်ားကို- 

အထူးသျဖင့္သံဃာေတာ္မ်ားကို - ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ေသသည္အထိတိုက္ ခိုက္ျခင္း) တို ့

သည္လက္ရိွအေရးယူ ျခင္းမ်ားေလာက္ျဖင့္ရပ္ဆိုင္းသြား လိမ့္မည္မဟုတ္။

၄င္းတို ့အားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့မ်ားကေနာက္ဆံုးတြင္မလႊဲသာမေရွာင္သာ 

ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူလာသည့္အခါတြင္လည္းလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအျဖစ္၄င္း၊

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလို)လူမ်ားစုကလူနည္းစုအေပၚအႏိုင္က်င့္မႈအျဖစ္လည္းႏိုင္ငံတကာ

တြင္ အႀကီးအက်ယ္၀ါဒ ျဖန္ ့တိုက္ပြဲတိုး၍ဆင္လာၾကေပဦးမည္။ (ျပႆနာကိုလူနည္းစု-လူမ်ားစု 

ပဋိပကၡဟုအေပၚယံၾကည့္၍သံုးသပ္လိုက္ေသာအခါ “လူနည္းစု” သည္လည္း တရား၀င္တိုင္းရင္းသားေတြ 

ဟုလက္ခံထားသလိုလိုျဖစ္ေနသည္။)ထို ့ေၾကာင့္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ျမန္မာနိုင္ငံသည္သူတို ့

အတြက္ဘယ္လိုမွအရႈံးမရိွႏိုင္ေသာဘဂၤလီနယ္ခ်ဲ  ့သမား တို ့၏ဆင္ကြက္ထည္းသို ့ေရာက္ေနၿပီဟု 

ပင္ေျပာရေပမည္။

(ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရကဆိုလွ်င္ျမန္မာဘက္တြင္ရိွေနၿပီး သားလူရွစ္သိန္းသာမကသူ ့

ဘက္တြင္ရိွေနသူသံုးသိန္းကိုပါလက္ခံရမည္ဟုေတာင္းဆိုေနသည္။) သို ့ျဖစ္၍အခ်ိန္ဆြဲ၍

တုံ ့ေႏွးေနပါကပို၍ဆိုးလာႏိုင္သည္။  ဘယ္ေလာက္အထိဆိုးႏိုင္သနည္း။


ျမန္မာအစိုးရ၏အေရးယူမႈမ်ားကို လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ’၊ ‘ဗုဒၶဘာသာ

လူမ်ားစုကမူဆလင္လူနည္းစု’ အေပၚအႏိုင္က်င့္မႈအျဖစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ၀ါဒျဖန္ ့

ခံရလွ်င္ႏိုင္ငံတကာပရိႆတ္ကအမွန္တရားအျဖစ္လက္ခံသြားႏိုင္သည္။ အခ်ိန္အတိုင္း 

အတာတရပ္ေရာက္ေသာအခါ Jihad လုပ္ဖို ့ အေၾကာင္းလံုေလာက္လာလိမ့္မည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေရရွည္တြင္ျပႆနာ၏တစ္ဘက္ျခမ္းကဤလူခုိး၀င္မႈျပႆနာ 

(illegal migration issue) ကိုဘာသာေရးျပႆနာ (religious strife) 

ျဖစ္ေအာင္လမ္းခင္းေပးေနလွ်င္အျခားတစ္ဘက္ျခမ္းကလည္း အေႏွးႏွင့္အျမန္

ဆိုသလိုလိုက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းလာရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ (process) အတြင္းသို ့ယခုအခ်ိန္အထိ၀င္ပါမလာေသးေသာျပည္ 

တြင္းရိွျမန္မာမူဆလင္ထုသည္ေရ ရွည္ေတာင့္မခံႏိုင္ဘဲတစတစပါ၀င္လာႏိုင္သည္

။ႏိုင္ငံေရးအသိရင့္က်က္ေသာလူႀကီးပိုင္းကအရြယ္သဘာ၀အရေသြးဆူေသာလူငယ္ပိုင္းကိုအခ်ိန္ 

တစ္ခုအထိသာထိမ္းထားႏိုင္လိမ့္မည္။ မႏၱေလးမွ ျမန္မာမူဆလင္ငါးဖြဲ ့၏စုေပါင္းေၾကျငာခ်က္ 

သည္ဤအားထုပ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ရန္ကုန္မွျမန္မာမူဆလင္ေတြထံမွမူဘာသံမွ်မၾကားရ။

ယခုအခ်ိန္တြင္တႏိုင္ငံလံုးရိွျမန္မာမူဆလင္လူငယ္ပိုင္းမ်ားသည္စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရႏွစ္ပိုင္းျပတ္ေန 

ေသာေ၀ဒနာကိုခံစားေနရႏိုင္သည္ (psychologically torn) ။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ကိုျမေအး သည္သူတို ့အားလံုး၏ေ၀ဒနာကိုကိုယ္ စားျပဳေနသည္။ 

(Ko Mya Aye epitomizes their lots. His utterances reveal their pain.)


[9/11 ေနာက္ပိုင္း USA ႏွင့္U.K တို ့မွဥပမာမ်ားအရ Jihadists မ်ား သည္ျပည္ပကတာလီဘန္ေတြ 

မဟုတ္ဘဲျပည္တြင္းေပါက္မူဆလင္ ေတြျဖစ္ေနသည္။ အားလံုးနီးပါးသည္တကၠသိုလ္ပညာတတ္မ်ား၊ 

တစ္ဦး ဆိုလွ်င္US Army မွဒုဗိုလ္မႈးႀကီးျဖစ္ သည္။]ဤသို ့ေထာက္ျပသျဖင့္ျမန္မာ 

မူဆလင္ေတြကိုသံသယမ်က္လံုးသက္သက္ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟုမဆိုလုိ၊ 

suspect and respect အညီအမွ်ယွဥ္တြဲ က်င့္သံုးဘို ့ေတာ့လိုအပ္မည္။

 ျဖစ္သင့္သည္မွာႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္မိမိတို ့မ်က္ေစ့ေရွ  ့ေမွာက္မွာပင္လူ၀င္မႈျပႆနာ

ကိုမည္သို ့ဘာသာေရးပဋိပကၡအျဖစ္ပံုေျပာင္းလာေအာင္လုပ္ေနသည္ကိုသတိမလြတ္သင့္။

သို ့ေသာ္မည္မွ်သတိထားေနၾကသည္ျဖစ္ေစအခ်ိန္မွီအဆံုးသတ္မေပးႏိုင္လွ်င္ဘာသာေရးပဋိပကၡ

ဆိုေသာနိဂံုးသည္က်ိမ္းေသဆိုက္ေရာက္လာလိမ့္မည္။


ႏိုင္ငံတကာအေတြ ့အၾကံဳမ်ားအရ Jihad သည္ဘာသာေရးစစ္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ဘာသာေရးပစ္မွတ္မ်ားကို 

အထူးဦးစားေပးတိုက္ခိုက္တတ္သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ဘာမီယံဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ႀကီးကိုေဖါက္ခဲြဖ်က္ 

ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္မည္ဆိုေသာေကာလဟဠ

သည္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရိွဟုမဆိုႏိုင္။ ေရႊတိဂံုသည္အတားအဆီးမရိွလူတိုင္းလည္ပါတ္ႏိုင္သည္သာမက၊ 

ျခံစည္းရိုးမရိွဟင္းလင္းပြင့္ေနေသာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

(အစိုးရကအလြန္အမင္းအားေပးေနေသာကမၻာလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာ

၀င္မ်ားအထြဋ္အျမတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာသာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားကိုေငြရွာစရာေနရာမ်ားအျဖစ္

အသံုးခ်ေနျခင္း (commercialization of holy sitesကိုမည္သူမွကန္ ့ကြက္ရေကာင္းမွန္းမသိေသး။)


Jihad ၏အသြင္အျပင္သည္အဓိကအားျဖင့္ေျပာက္ၾကားစစ္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ပစ္မွတ္ေပ်ာ့ (soft 

target) ျဖစ္ေသာအရပ္သားမ်ားကိုပို၍တိုက္ခိုက္သည္ျဖစ္၍ၿမိဳျပေျပာက္က်ားစစ္ (urban guerrilla 

warfare) စစ္လည္းျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္လူဦးေရထူထပ္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ  ့လိုေနရာကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 

အထပ္မ်ား၍လူစည္ကားေသာ ေမာလ္မ်ား၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား (Highrise structures) 

သည္ထိေရာက္မႈအေကာင္းဆံုးပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္။

Jihadist မ်ားသည္အယူသည္းမ်ား (fanatics) ျဖစ္ၾကသျဖင့္ကိုယ္တိုင္အေသခံ၍တိုက္ခိုက္

သူမ်ား (suicide attackers) ျဖစ္တတ္ၾကသလို၊ အ မ်ိဳးသမီးမ်ား၊ခေလးမ်ားႏွင့္တိရစာၦန္ 

မ်ားကိုပါအသံုးျပဳသည္အထိေထြျပားၾကသည္။  Jhiad ၏အျခားထင္ရွားေသာတိုက္ကြက္မ်ားမွာ

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း (assassinationဓါးစာခံဖမ္း၍ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားေတာင္းျခင္း (hostage 

taking)တို ့ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ 

(ideal hostage - candidate) တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သလို၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာေျပာင္းထားသူ 

ဗီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္သည္ (victim-candidate) တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား 

သည္သတိႏွင့္ေနထိုင္သြားလာသင့္ၾကသည္။


စင္စစ္ယခုပင္ႀကိဳတင္ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္သူမ်ားကျမန္မာမူဆလင္မ်ားေရာင္းေသာကြမ္းယာမ်ား၊ 

ဒန္ေပါက္ထမင္းဆိုင္၊ လဘက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ အေၾကာင္းမသိေသာ 786 ဆိုင္မ်ားကိုသတိႏွင့္သံုးစြဲဘို ့ 

Facebook တြင္ ႀကိဳတင္သတိေပးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။


ဤသည္မွာျမန္မာမူဆလင္တို ့၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသပိတ္ေမွာက္ခိုင္းေနျခင္းမဟုတ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းအသက္ႏွင့္က်မၼာေရးကိုမိမိ၏အသိစိတ္ျဖင့္ကာကြယ္တတ္ဖို ့ျဖစ္သည္။

ယခုတင္ျပခ်က္မ်ားသည္လူအမ်ားေခ်ာက္ခ်ားေအာင္လွန္ ့ေနျခင္းလည္းမဟုတ္။ မိမိတို ့ပေယာဂမပါေသာ္ 

လည္းမိမိတို ့သာအမ်ားဆံုးခံစားရႏိုင္ဘြယ္ရိွေသာဒုကၡမ်ား ကိုမည္သို ့ ့အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေရး 

သာျဖစ္သည္။ လူထုကိုတပ္လွန္ ့ျခင္းသည္နည္းမွားလွ်င္ျပႆနာကိုပိုဆိုးေအာင္လုပ္သလိုလည္း

ျဖစ္ႏိုင္သည္။သို ့ေသာ္လိုအပ္ ေနပါကမလုပ္ဘဲထား၍လည္းမျဖစ္ေပ။ ထို ့ေၾကာင့္သိမ္ေမြ ့

ေသာနည္းလမ္းမ်ားအျမဲမျပတ္ရွာေဖြေနသင့္သည္။ 

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနျဖင့္လူစည္ကားရာေနရာတိုင္းတြင္ CCTV တပ္ဆင္ခိုင္း သင့္ၿပီ။ 

အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေလာကတြင္သတင္းအစအနမ်ားႀကိဳတင္ထြက္ေပၚေလ့ရိွတတ္သျဖင့္အခ်ိန္ျပည့္ 

monitor လုပ္ေနသင့္သည္။ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း၊ ရဲ၊ မီးသတ္၊သူနာျပဳ အေယာင္ေဆာင္မႈမ်ားရိွ 

တတ္သျဖင့္လံုျခံဳေရးစည္းကမ္းပိုင္းေလ်ာ့ရည္းမႈကိုလံုး၀သီးမခံသင့္ေတာ့သလို 

အေျခအေနသစ္တိုင္းအတြက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ update လုပ္ရမည္။ 


USA တြင္  9/11 ေနာက္ပိုင္းတြင္ Homeland Security Department ဖြင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အလားတူ 9/11 တစ္ခုျဖစ္သည္အထိေစာင့္မေနသင့္ဘဲမိမိတတ္ႏိုင္သည့္

ဘ႑ာေရးအင္အားျဖင့္ဤေအဂ်င္စီမ်ိဳးတစ္ခုကိုႀကိဳတင္ထူေထာင္ထားသင့္သည္။


ေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္အစိုးရပို္င္းသည္အားမနာတမ္းေ၀ဘန္ရလွ်င္ - 

လူၿပိန္းႀကိဳက္စကားေတြ ေျပာေနသည္မ်ားရိွသည္။ သမတႀကီးကဒီလူေတြကို

တျခားႏိုင္ငံေတြပို ့ပစ္ဘို ့ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံျဖစ္ရာျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ခိုး 

၀င္လာသူမ်ားသည္ပို၍ဆင္းရဲေသာေနရာမွလာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤမွ်ေလာက္ဆင္းရဲ၊ပညာမဲ့ကာ၊

ခေလးေမြးတာကလြဲ၍ဘာ human capacity မွမရိွသူမ်ားကိုလူသားခ်င္းစာနာမႈ 

ျဖင့္လက္ခံမည့္ႏိုင္ငံမ်ားရိွလွ်င္ပင္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမဆိုစေလာက္ဦးေရကိုသာယူလိမ့္မည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ အေျခ အေနမွာ - ေျပာခ်င္ရာေျပာႏိုင္သည္၊လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို ့ေတာ့မရ -

ဆိုသလိုျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၀န္ႀကီးကလည္းေရွ ့ႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ 

မည့္အထည္းဒီလူေတြမပါ၀င္ဟုေျပာသည္။ဒီလူေတြကိုစာရင္းမေကာက္လွ်င္သူတို ့၏ေနာက္ဆံုးအေျခ 

အေနကိုမည္သို ့သိႏိုင္မည္နည္း။

မသီတာေထြးအေစာ္ကားခံရၿပီးအသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္မွ ၂လအတြင္း ျပႆနာသည္ Jihad ဘာသာေရး 

စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲမည္အထိေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွၿပိဳင္တူခ်ိန္းေခ်ာက္လာၾကသည္ အထိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး 

ရင့္က်က္ (mature) လာသည္။ ဤသည္မွာအေၾကာင္း ၂ခုေၾကာင့္ဤမွ်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရင့္က်က္ 

လာျခင္းျဖစ္သည္။ (

၁) တဘက္ကစီမံကိန္းရိွရိွႀကိဳတင္အကြက္ခ် စတင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းယခုသက္ေသေတြႏွင့္ 

တကြျမင္ၾကရၿပီ။ 

(၂) ျမန္မာ အစိုးရဘက္ကအလစ္အငိုက္ခံလိုက္ရသလိုျဖစ္သြားသည့္အျပင္ျပႆနာကို

ရင္ဆိုင္ရာတြင္နဂိုဓါတ္ခံလည္း ည့့ံဖ်င္းသည္။ (၀န္ထမ္းလာဘ္စား မႈစသည့္အခ်က္ ၄ ခ်က္ 

အထက္တြင္တင္ျပၿပီး) မည္သို ့ျဖစ္ေစဤအခ်က္မ်ားကိုအက်ယ္ခ်ဲ ့မေနေတာ့ဘဲေအာက္ပါအခ်က္ (၇) 

ခ်က္ကိုသာထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာႏိုင္ငံတကာအေတြ ့

အၾကံဳမ်ား(UK, France, Italy, Thailand, Australia) ထည္းမွျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္

မည့္အခ်က္အခ်ိဳ  ့သာျဖစ္သည္။ 


၁- ေနာက္ထပ္ဘဂၤလီေတြခိုး၀င္မလာႏိုင္ေအာင္နယ္စပ္ႏွင့္ပိုင္နက္ ေရျပင္ကိုထိထိမိမိပိတ္ဆို ့ဖို ့

၂- ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား - BGF - ဖြဲ ့စည္းေပးၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္

၃- ရိွၿပီးသားလူေတြလူဦးေရတိုးႏံႈးက်ဆင္းလာေအာင္တားဆီးေရးထိထိ ေရာက္ေရာက္လုပ္ဖို ့

၄ - ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအေပၚဖိအားေလွ်ာ့ေအာင္ႏွင့္/ခိုး၀င္သူမ်ားကိုေရာေႏွာ လက္ခံမထားႏိုင္ေအာင္

 နယ္စပ္မွာမထားဘဲျပည္တြင္းကိုေျပာင္းေရႊ  ့ၿပီးထိမ္းသိမ္းေရးစခန္းေတြမွာထားရန္(IDC)


၅ - ခေလးေတြႏွင့္လူငယ္ေတြကိုပညာသင္ေပး၊ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ျပည္တြင္းမူဆလင္ 

sponsor ရွာေပးရန္

၆- ႏိုင္ငံျခားမွမိသားစုအလိုက္ေခၚယူမည့္ sponsor မ်ားကို NGO/ အစၥလမ္

 ႏိုင္ငံမ်ားအကူအညီျဖင့္ပူးေပါင္း၍ရွာေပးရန္


၇ - က်န္သူေတြကိုစီစစ္၍အျပစ္ရိွသူမ်ားအားျပစ္ဒဏ္၊ အျပစ္မရိွသူမ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေရးႏွစ္ရွည္သင္တန္း 

မ်ားေပးရန္ --

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနၿပီးလႊတ္ေတာ္တက္ေနသည့္ဦးေရႊေမာင္လိုလူကိုေနာက္ဆံုးကိစၥ (နံပါတ္ (၇) 

အခ်က္) ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ထည့္သြင္း ခန္ ့အပ္တာ၀န္ေပးၾကည့္သင့္သည္။

တဘက္တြင္လည္းအလြန္အႏၱရယ္ႀကီးသည့္အစြန္းေရာက္မ်ားအတြက္အေမရိကန္နမူနာ (Guantanamo 

အတိုင္း maximum security facility တစ္ခု ကိုးကိုးကြ်န္းမွာတည္ေဆာက္ဖို ့လိုအပ္ေကာင္းလိုလိမ့္မည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥမွာတရား၀င္မလိုက္ေလွ်ာေသာ္လည္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားသည့္ 

သက္တမ္း ရင့္ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့တစ္ခုကုိ လက္ေတြ ့လိုအပ္ခ်က္အရတာ၀န္ေပး ထားပံုရသည္။

(ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ ဦးစီးသည့္ Arakan Liberation Party)


သို ့ေသာ္အစိုးရသည္မည္မွ်ေကာင္းေသာအစီအမံေတြကိုျပဳလုပ္ေနေစကာမူ၄င္း၏အတြင္းရန္သူျဖစ္ေသာ 

အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြကိုထိထိေရာက္ေရာက္မႏွိမ္နင္းႏိုင္လွ်င္အလကားဘဲျဖစ္လိမ့္မည္။ 

အဆံုးသပ္အားျဖင့္တင္ျပလိုသည္မွာအၾကမ္းဖက္၀ါဒဟူသမွ်ကိုရင္ဆိုင္ရန္မွာမည္မွ်ပင္ေခတ္မွီနည္းပညာ

မ်ားအသံုးခ်ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစအစိုးရတရပ္တည္းျဖင့္မလံုေလာက္ေပ။ျပည္သူတရပ္လံုးက၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ၾကည့္ 

တာ၀န္ယူၾကမွျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၄/၇ အေျခခံျဖင့္မ်က္လံုးေပါင္းသန္းခ်ီ၍ေစာင့္ၾကည့္ေနမွလံု ေလာက္မည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္လူထုအားလံုျခံဳေရးပညာေပးသင္တန္းမ်ားလုပ္ရ ပါမည္။ ဥေရာပ၊ အစၥေရး၊ USA 

စေသာႏိုင္ငံမ်ားရိွသက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား ထံမွေလ့က်င့္သင္ယူရမည္၊ သတင္းဖလွယ္ရမည္။ 

အေျခအေနအရျမန္မာႏိုင္ငံကသူတို ့ထံမွ အတုမယူသင့္ေသးေသာတစ္ခုတည္းေသာကိစၥမွာႀကိဳတင္၍

ေခ်မႈံးေရး (Preemptive strike option) သာျဖစ္ သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံကျဖတ္သန္းေနေသာဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးအစဥ္ကိုအေနာက္ဒီမိုကေရစီကမၻာ

ကနမူနာသစ္တစ္ ခု (test case) အျဖစ္သေဘာထားေန ေၾကာင္းသိရသည္။ သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ဤ new image ကိုထိခိုက္မည့္အရာတိုင္းကိုသတိႀကီးႀကီးျဖင့္ရင္ဆိုင္ကိုင္ 

တြယ္ေနသည္မွာေကာင္းပါ၏။ သို ့ေသာ္၄င္းအတြက္ေပးရမည့္တန္ဘိုးမ်ား ထည္း 

တြင္ရာႏွင့္ခ်ီမည့္ျပည္သူတို ့၏အသက္မ်ား၊ အစါးထိုး၍မရႏိုင္ေသာအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားေျမမွာဘံုးဘံုးလဲၿပိဳက်ပ်က္စီးခံလာရမည္ဆိုလွ်င္ျမန္မာ့သမိုင္း

တြင္သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္မည့္အမ်ိဳးသားေရးဦးခ်ိဳးခံရမႈႀကီး (

national humiliation တစ္ခုကိုခံစားၾကရဘြယ္ျဖစ္ေနသည္။ဤခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနမႈကိုအခ်ိန္မွီ 

မေခ်ဖ်က္ႏိုင္လွ်င္ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကိုထိခိုက္မည္သာမကေနာက္ဆံုးတြင္လက္ရိွခ်ိဳ 

ယြင္းခ်က္မကင္းေသာျပည္ေထာင္စုဖြဲ  ့စည္းထားပံုစံနစ္ကိုပါက်ဆံုးဖို ့ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္။


ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္