Myint Shwe took a journalism program from Ryerson University 2004

Loading...

Friday, August 3, 2012

ရခိုင္အေရး ေလွ်ာ့တြက္လွ်င္ ခံၾကရလိမ့္မည္


                                                                                                                      Photo credit - Arif Ali - AFP

ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ - ၂၀၁၂

ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန ့စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုပ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၌ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ပံုမွန္အေျခအေနသို ့ျပန္ေရာက္ေနၿပီဟုနိဂံုးခ်ဳပ္၍ေဖၚျပထားသည္။ 
(source - EMG Media / The Voice / 7Day news journal)

ဤေၾကျငာခ်က္သည္ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ဒုကၡကိုေလွာင္ေျပာင္လိုက္သလိုျဖစ္ေနသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုေန ့တြင္ပင္ေပါက္ေတာၿမိဳ  ့နယ္မွေနာက္ထပ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေစ်းမွအျပန္မူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာသံုးေယာက္ကဓါးႏွင့္ ေထာက္၍မုဒိမ္းက်င့္လႊတ္လိုက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာခိုင္လံုေသာသတင္းျဖစ္ကာတရားခံမ်ားထည္းမွတစ္ဦးကိုပင္ဖမ္းမိထား
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေနရဥၥရာသတင္းဌာနက တရားခံအမည္ႏွင့္တကြေဖၚျပခဲ့သည္။
မသီတာေထြးတံုးကလိုအသက္ပါမဆံုးရႈံးေသာ္လည္းအရွက္တကြဲအက်ိဳး နည္းျဖစ္ရသည္ခ်င္းအတူတူျဖစ္သည္။

ရခိုင္သားမ်ားသည္မိမိတို ့တိုင္းျပည္အတြင္း၌အမ်ားျပည္သူသြားလာခ်ိန္အတြင္းအမ်ားျပည္
သူသြားလာေနက်ေနရာမ်ားတြင္ႏိုင္ငံအတြင္းသို ့တရားမ၀င္ေရာက္ရိွေနသူမ်ား၏ တစ္မ်ိဳးတစားတည္းေသာအမႈျဖင့္ထပ္တလဲလဲက်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈကိုခံေနရျခင္းသည္
“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”က်ဆံုးေနျခင္းမဟုတ္လွ်င္တျခားဘာျဖစ္ႏိုင္ သနည္း။ (ဒါေတာင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရိွေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။သို ့မဟုတ္လွ်င္ရခိုင္ေတြဘ၀မွာေတြးရဲစရာပင္မရိွ)

ဤအျဖစ္မ်ိဳးျမန္မာျပည္သားေတြခံစားခဲ့ၾကရဘူးသည္မွာဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းတိုင္းျပည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို ့ လက္ေအာက္က်ေရာက္ခ်ိန္ (၁၉၄၁-၄၅) ကသာျဖစ္သည္။ရခိုင္ျပည္သုိ ့တပ္ရင္းေပါင္း မ်ားစြာပို ့ထားပါလွ်က္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြဘာေၾကာင့္ဤမွ်အတင့္ရဲေနၾကသနည္း။

အေၾကာင္းမွာအားကိုးစရာေတြတစ္ခုမကရိွေနၾကလို ့ျဖစ္သည္။

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအေပၚ - သူတို ့အေၾကာင္းႏွင့္သူတို ့ - သက္ညႇာေနျခင္း

(၂)  UNHCR အပါအ၀င္ INGO မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူတို ့ဘက္ကရပ္တည္ေပးေနျခင္း။

(၃) ႏိုင္ငံတကာမွအမ်ိဳးတူဘာသာတူေတြကေငြအင္အား၊ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးအားျဖင့္ပံ့ပိုးေနျခင္း

(၄) အစၥလမ္ႏိုင္ငံႀကီး (OIC) အခ်ိဳ ့ကျမန္မာ အေပၚ သံတမန္ဖိအားေပးမ်ားေနသည္ကိုသိၾကျခင္း။

(၅) Jihad အဖြဲ ့ေတြကျမန္မာျပည္ကိုသူတို ့၏ေနာက္ထပ္စစ္ေျမျပင္ အျဖစ္သတ္္မွတ္ခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနျခင္း။

တစ္အခ်က္-ကိုအေသးစိပ္သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ - 

(က) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဟုဆိုေသာ္လည္းလက္ေတြ  ့အုပ္ခ်ဳပ္သူအမ်ားစု သည္ျမန္မာလူမ်ိဳး 

မ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီးအလြန္လည္းအက်င့္ပ်က္လာဘ္စားတတ္ၾကသျဖင့္သူတို ့ထံမွမ်က္ႏွာသာေပးမႈ 

ကိုေငြျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း -

(ခ) ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္သည္ေလာေလာလတ္လတ္လမ္းခြဲခဲ့ေသာစစ္အာဏာရွင္အရိပ္မဲ 

ႀကီးေၾကာင့္ႏိုုင္ငံ တကာ၏သံသယမ်က္လံုးမ်ားေအာက္တြင္အလုပ္လုပ္ေနရသျဖင့္ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ 

မ်ားကိုအထူးသက္ညႇာစြာဆက္ဆံျပေနရျခင္း -

(ဂ) အေနာက္တိုင္းစီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈဆန္ရွင္ေအာက္တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနရစဥ္ကမိမိတို ့အားအဘက္ 

လုပ္၍စီးပြားေရးအရဆက္ဆံခဲ့ ေသာအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ား (အီရန္၊ ကူ၀ိတ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 

မေလးရွား၊ ဘရူႏိုင္း၊ ယူေအအီး စေသာႏိုင္ငံမ်ား)အေပၚမ်က္ႏွာနာေနျခင္း (ယခုအထိထိုႏိုင္ငံမ်ားသို ့ဆန္၊

သား-ငါး ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားတင္ပို ့ေနေသး ျခင္း၊ ထိုႏိုုင္ငံမ်ားမွ - မဆိုစေလာက္ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ားကိုလက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေနျခင္း)တို ့ကိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္ေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။

ႏွစ္အခ်က္ - တတိယကမၻာရိွက်ဆံုးေနေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ခ်ိနဲ ့ေသာႏိုင္ငံမ်ား (Failed states / weak 

states) တြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာကယ္ဆယ္ေရး (humanitarian) INGO မ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏လုပ္ငန္း

သဘာ၀အရပင္ လက္ခံႏိုင္ငံ (host country) ၏ဆႏၵ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဴးစီးပြားတို ့ႏွင့္ဆန္ ့

က်င္၍ေဆာင္ရြက္ၾကရတတ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NGO မ်ားသည္ပဥၥမံအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား 

ကိုေသခ်ာစြာမစီစစ္ဘဲ၀န္ထမ္းခန္ ့ထားသည္။ (ထို ့ေၾကာင့္ေနာင္ NGO တြင္ေဒသခံ၀န္ထမ္းခန္ ့လွ်င္ 

အစိုးရထံမွ clearance requirement လိုအပ္သင့္သည္။)

သံုးအခ်က္ - အေနာက္ႏိုင္ငံေရာက္ရိုဟင္ဂ်ာအႏြယ္မ်ားသည္သူတို ့အေရး (cause) အတြက္လိမ္ညာ 

၀ါဒျဖန္ ့ရန္၀န္မေလးၾက။ အေနာက္တိုင္းသတင္းပရိႆတ္၏အႀကိဳက္ႏွင့္အေပၚယံေၾကာၾကည့္ 

တတ္ေသာအားနည္းခ်က္ကိုအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရိွၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံအေျခခ်ျမန္မာေတြ မယွဥ္ၿပိဳင္

 ႏိုင္ေသာအခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရခိုင္ေတြဘက္ကက်ဴးလြန္တာေတြလည္းရိွမည္သာျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ႏိုင္ငံ 

သားေတြျဖစ္ ေနသျဖင့္တရားဥပေဒျဖင့္မိမိရရ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏိွပ္ကြပ္ႏိုင္သည္။ 

(အစိုးရကလည္းဆန္ရင္းကိုသာနာနာ ဖြတ္လိမ့္မည္။) ရိုဟင္ဂ်ာကက်ဴးလြန္၍အေရးယူရလွ်င္ NGO ေတြ

 ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာကလူ ့အခြင့္အေရး ႏွင့္ကိုင္ေပါက္လိမ့္မည္။ ထို ့ ေၾကာင့္၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးအရအျခား 

တစ္ဘက္က တပမ္းသာေနၿပီးသားျဖစ္သည္။

ေလးအခ်က္ - ျမန္မာႏွင့္သံတမန္ဆက္ဆံေရးသက္တမ္းရင့္အီရန္ႏိုင္ငံသည္ပင္ရိုဟင္ဂ်ာအေရး၌ျမန္မာ 

အေပၚဖိအားေပးေနသည္။ ကုလသမဂၢတပ္မ်ားေစလႊတ္ခိုင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 

ပါ၀င္ေသာအစၥ လမ္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ ့ (OIC) ကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံသို ့  စံုစမ္းေရးအဖြဲ ့

တစ္ခုေစလႊတ္လိုေန သည္။ ၄င္းတို ့အထည္းတြင္ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာမေလးရွားႏွင့္  

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလား ဒက္ရွ္ ႏွင့္ပါကစၥတန္တို ့လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ 

အသစ္စက္စက္အေမရိကန္သံအမတ္သည္၄င္း၊ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး

သည္၄င္းရိုဟင္ဂ်ာကိုျမန္မာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေလဟန္ယူဆေျပာဆိုမႈေတြရိွေနၾကသည္။

ငါးအခ်က္ - Jihad - ဤအခ်က္ကရခိုင္ကရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုေျမာက္ၾကြေနေအာင္အဖန္တီးေပး 

ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ အင္ဒိုနီရွားႏွင့္ပါကစၥတန္တို ့ရိွအစြန္းေရာက္ေတြကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ jihad

ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမည္ဟုအတိအလင္းေၾကျငာထားသည္။


 jihad ႏွင့္နဖူးေတြ ့ဒူးေတြ ့ မၾကံဳဘူးေသး ေသာျမန္မာအစိုးရဘက္ကထိထိေရာက္ေရာက္ျပင္ 

ဆင္ေနတာမေတြ ့ရေသး။ျမန္မာအစိုးရ၏ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ပံုကိုအကဲခပ္ရသည္မွာမိမိဘက္ကဤေရြ 

ဤမွ်ညင္သာစြာကိုင္တြယ္ေပးေန သျဖင့္ Jihad အထိလုပ္စရာအေၾကာင္း မရိွႏိုင္ဟူ၍၄င္း 

(မသီတာေထြးအမႈတရားခံ ၂ဦးကိုေသဒဏ္ေပးထားေသာ္လည္းတကယ္လက္ေတြ  ့ေသဒဏ္မစီရင္) ၊ 

မိမိႏွင့္ဆက္ဆံေရး ရိွေနၿပီးသားအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားကိုမိမိတို ့ဘက္ကမည္မွ်ေလာက္

အထိတရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကိုလက္ေတြ  ့ျပႏိုင္လွ်င္ထိုအစိုးရမ်ားကသူတို 

့ႏိုင္ငံမ်ားရိွအစြန္းေရာက္ေတြကိုနားခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္းယူဆေနပံုရသည္။ဤသို ့ယူဆေနသည္ဆိုလွ်င္ 

မွားပါလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ----

တစ္ - အစြန္းေရာက္ေတြခိုေအာင္းေနေသာအစၥလမ္ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ားသည္ထိုသူမ်ားအေပၚ၌ၾသဇာမ 

ေညာင္းပါ။ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္သာ အစြန္းေရာက္ေတြကသာအစိုးရအဖြဲ ့၀င္ေတြအေပၚဖိအားေပးေန၊ၾသ

ဇာေညာင္းေနၾကသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ထိုႏိုင္ငံမ်ားရိွမိမိ၏သံတမန္ေတြ (အီဂ်စ္ -

ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ား - အင္ဒိုနီးရွား - အီရန္-ပါကစၥတန္ - စသည္တို ့မွျမန္မာသံရံုး၀န္ထမ္းေတြ ကို) 

စံုစမ္းၾကည့္သင့္သည္။

ႏွစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုင္းရင္းသားစာရင္း၀င္ျဖစ္ေရးသည္ပထမေျခလွမ္းဟုဆိုလွ်င္ - ဘဂၤလီ ၇၄

ရိွၿပီးရခိုင္ ၆% သာက်န္ေတာ့ေသာဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာၿမိဳ ့နယ္ ၂ခုသည္၄င္းတို ့ အတြက္သီးသန္ ့ 

နယ္ေျမ(ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ပါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအထူးေဒသမ်ိဳး)တစ္ခုျဖစ္ေရး 

သည္ဒုတိယေျခလွမ္းျဖစ္ လာႏိုင္သည္။ျပင္သစ္ႏွင့္ၾသစေတ်းလ်ားတို ့မွာသူတို ့

ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ရွာရီယာဥပေဒ (Sharia law)ျဖင့္သီးသန္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ဆိုေသာေတာင္းဆို 

မႈမ်ိဳးေတြမေအာင္ျမင္ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံမွာအေကာင္အထည္ေဖၚရန္အႀကီး 

အက်ယ္အားထုပ္လာႏိုင္သည္။ ဘာေၾကာင့္ဤသို ့တရားလြန္ရန္စေနမည္နည္း။

အေၾကာင္းမွာျမန္မာအစိုးရသစ္၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလူတိုင္းနည္းတူရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြက 

လည္းသိေနသည္။ ၄င္းတို ့မွာ -


၁ - ထိုအစိုးရ၏၀န္ထမ္းေတြအလြန္လာဘ္စားသည္။အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးစည္းရိုးႀကီးမွာက်ိဳးေပါက္ေနသည္။

၂ - အစိုးရသစ္ဆိုသည္မွာစင္စစ္စစ္ယခင္အာဏာရွင္စံနစ္ထည္းကစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ

ပင္ျဖစ္ၾက၍ ႏို္င္ငံတကာအစိုးရမ်ားက သံသယ ႀကီးစြာျဖင့္ဆက္ဆံတာခံေနၾကရသည္။

ျပည္ပႏွင့္ဘာျပႆနာမွ်အျဖစ္မခံခ်င္ေသာ၊ မျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵရိွႏိုင္သည္။  

၃ - တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္၊ သီးသန္ ့ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေတြမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ျပ ႆနာကိုသက္တမ္း

ရွည္ေနေအာင္ လုပ္ထားဖို ့လိုမည့္ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုရိွေနသည္။ ၄င္းမွာျမန္မာႏိုင္ငံမွ 

ထြက္ေျပးလာေသာဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ဒုတိယႏိုင္ငံတြင္ေခတၱခိုလႈံၿပီးတတိယႏိုင္ငံမ်ား

အေျခခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ (ဤဒုတိယအခ်က္သည္

လက္ရိွအဆင့္မွာပင္ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္ျပႆနာဆက္ျဖစ္ေန/ရိွေနေအာင္ 

ရန္စျခင္းကိုဆက္လုပ္ေနမည္မွာအလြန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကိုဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရကမရွင္း ေျဖႏိုင္ေပ။ 

နဂိုရိွဧရိယာက်ဥ္းရသည့္ အထည္းကမၻာႀကီးပို၍ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ပင္လယ္ေရျပင္ျမင့္တက္ လာသျဖင့္ကမ္းေျခေဒသအဆံုးရံႈးခံရဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထည္းတြင္ေရွ ့ဆံုးတန္းမွာရိွေနသည္။ ဘဂၤလားဒက္ရွ္သည္ “ေနစရာေျမေနရာ (Lebensraum)” သေဘာ တရားကိုကိုင္စြဲရေတာ့မည့္ ဘ၀ကိုေရာက္ေနၿပီဟု သူတို ့ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ိဳ  ့ကပင္ေျဗာင္ေျပာ (ေရးသား) ေနၾကၿပီ။ (ရိွပ္ဟာစီနာ အစိုးရအဖြဲ ့ကျမန္မာဘက္ကသံသယ မရိွေအာင္ကိစၥတစ္ခ်ိဳ  ့ေဆာင္ရြက္ျပေပမင့္အသံုးမ၀င္ပါ။)

ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွထြက္ခြာလာသူမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားမွသည္ ၾသစေတ်းလွ်၊ နယူဇီလန္အထိ၄င္း၊ အေနာက္ဘက္ေဆာ္ဒီ ႏွင့္ UK အထိ ၄င္း၊ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ USA, Canada, Australia, Norway စသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းလူခ်မ္းသာႏိုင္ငံမ်ားအထိ၄င္း နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍သြားေနၾကသည္။ ယခုထိုင္းနယ္စပ္ကစခန္းေတြပိတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာေမာင္ေတာေဒသမွာျပႆနာျဖစ္/ရိွေနမွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို ့ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသူတို ့ထည္းမွတစ္ခ်ိဳ ့ ကိုယ္တိုင္သံုးသပ္တင္ျပထားတာေတြဖတ္ရသည္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစျမန္မာသည္ေဘးခ်င္းကပ္ျမစ္တဘက္ကမ္းႏိုင္ငံျဖစ္ေနယံုသာမ
ကျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားေနမႈ သည္ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္သျဖင့္ဘဂၤလီတို ့၏ျမန္မာဘက္ကမ္းမွာတိုင္းျပည္တည္ဘို ့ စိတ္ကူးသည္လည္းၾကာရွည္ စြာရွင္သန္ေနႏို္င္သည္။

အထက္ကသံုးသပ္ျပခဲ့ေသာအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအရ - ယခုၾကံဳေတြ ့ေနရ

ေသာရန္စမႈမ်ား (တိုင္းရင္းသူမိန္း ခေလးမ်ားကိုဖမ္း၍ဂိုဏ္းဖြဲ ့မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ 

တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းသြားလာလုပ္ကိုင္ေနေသာေဒသခံမ်ားကို- 

အထူးသျဖင့္သံဃာေတာ္မ်ားကို - ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ေသသည္အထိတိုက္ ခိုက္ျခင္း) တို ့

သည္လက္ရိွအေရးယူ ျခင္းမ်ားေလာက္ျဖင့္ရပ္ဆိုင္းသြား လိမ့္မည္မဟုတ္။

၄င္းတို ့အားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ  ့မ်ားကေနာက္ဆံုးတြင္မလႊဲသာမေရွာင္သာ 

ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူလာသည့္အခါတြင္လည္းလူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအျဖစ္၄င္း၊

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလို)လူမ်ားစုကလူနည္းစုအေပၚအႏိုင္က်င့္မႈအျဖစ္လည္းႏိုင္ငံတကာ

တြင္ အႀကီးအက်ယ္၀ါဒ ျဖန္ ့တိုက္ပြဲတိုး၍ဆင္လာၾကေပဦးမည္။ (ျပႆနာကိုလူနည္းစု-လူမ်ားစု 

ပဋိပကၡဟုအေပၚယံၾကည့္၍သံုးသပ္လိုက္ေသာအခါ “လူနည္းစု” သည္လည္း တရား၀င္တိုင္းရင္းသားေတြ 

ဟုလက္ခံထားသလိုလိုျဖစ္ေနသည္။)ထို ့ေၾကာင့္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ျမန္မာနိုင္ငံသည္သူတို ့

အတြက္ဘယ္လိုမွအရႈံးမရိွႏိုင္ေသာဘဂၤလီနယ္ခ်ဲ  ့သမား တို ့၏ဆင္ကြက္ထည္းသို ့ေရာက္ေနၿပီဟု 

ပင္ေျပာရေပမည္။

(ဘဂၤလားဒက္ရွ္အစိုးရကဆိုလွ်င္ျမန္မာဘက္တြင္ရိွေနၿပီး သားလူရွစ္သိန္းသာမကသူ ့

ဘက္တြင္ရိွေနသူသံုးသိန္းကိုပါလက္ခံရမည္ဟုေတာင္းဆိုေနသည္။) သို ့ျဖစ္၍အခ်ိန္ဆြဲ၍

တုံ ့ေႏွးေနပါကပို၍ဆိုးလာႏိုင္သည္။  ဘယ္ေလာက္အထိဆိုးႏိုင္သနည္း။


ျမန္မာအစိုးရ၏အေရးယူမႈမ်ားကို လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ’၊ ‘ဗုဒၶဘာသာ

လူမ်ားစုကမူဆလင္လူနည္းစု’ အေပၚအႏိုင္က်င့္မႈအျဖစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ၀ါဒျဖန္ ့

ခံရလွ်င္ႏိုင္ငံတကာပရိႆတ္ကအမွန္တရားအျဖစ္လက္ခံသြားႏိုင္သည္။ အခ်ိန္အတိုင္း 

အတာတရပ္ေရာက္ေသာအခါ Jihad လုပ္ဖို ့ အေၾကာင္းလံုေလာက္လာလိမ့္မည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေရရွည္တြင္ျပႆနာ၏တစ္ဘက္ျခမ္းကဤလူခုိး၀င္မႈျပႆနာ 

(illegal migration issue) ကိုဘာသာေရးျပႆနာ (religious strife) 

ျဖစ္ေအာင္လမ္းခင္းေပးေနလွ်င္အျခားတစ္ဘက္ျခမ္းကလည္း အေႏွးႏွင့္အျမန္

ဆိုသလိုလိုက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းလာရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ (process) အတြင္းသို ့ယခုအခ်ိန္အထိ၀င္ပါမလာေသးေသာျပည္ 

တြင္းရိွျမန္မာမူဆလင္ထုသည္ေရ ရွည္ေတာင့္မခံႏိုင္ဘဲတစတစပါ၀င္လာႏိုင္သည္

။ႏိုင္ငံေရးအသိရင့္က်က္ေသာလူႀကီးပိုင္းကအရြယ္သဘာ၀အရေသြးဆူေသာလူငယ္ပိုင္းကိုအခ်ိန္ 

တစ္ခုအထိသာထိမ္းထားႏိုင္လိမ့္မည္။ မႏၱေလးမွ ျမန္မာမူဆလင္ငါးဖြဲ ့၏စုေပါင္းေၾကျငာခ်က္ 

သည္ဤအားထုပ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ရန္ကုန္မွျမန္မာမူဆလင္ေတြထံမွမူဘာသံမွ်မၾကားရ။

ယခုအခ်ိန္တြင္တႏိုင္ငံလံုးရိွျမန္မာမူဆလင္လူငယ္ပိုင္းမ်ားသည္စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရႏွစ္ပိုင္းျပတ္ေန 

ေသာေ၀ဒနာကိုခံစားေနရႏိုင္သည္ (psychologically torn) ။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ကိုျမေအး သည္သူတို ့အားလံုး၏ေ၀ဒနာကိုကိုယ္ စားျပဳေနသည္။ 

(Ko Mya Aye epitomizes their lots. His utterances reveal their pain.)


[9/11 ေနာက္ပိုင္း USA ႏွင့္U.K တို ့မွဥပမာမ်ားအရ Jihadists မ်ား သည္ျပည္ပကတာလီဘန္ေတြ 

မဟုတ္ဘဲျပည္တြင္းေပါက္မူဆလင္ ေတြျဖစ္ေနသည္။ အားလံုးနီးပါးသည္တကၠသိုလ္ပညာတတ္မ်ား၊ 

တစ္ဦး ဆိုလွ်င္US Army မွဒုဗိုလ္မႈးႀကီးျဖစ္ သည္။]ဤသို ့ေထာက္ျပသျဖင့္ျမန္မာ 

မူဆလင္ေတြကိုသံသယမ်က္လံုးသက္သက္ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟုမဆိုလုိ၊ 

suspect and respect အညီအမွ်ယွဥ္တြဲ က်င့္သံုးဘို ့ေတာ့လိုအပ္မည္။

 ျဖစ္သင့္သည္မွာႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္မိမိတို ့မ်က္ေစ့ေရွ  ့ေမွာက္မွာပင္လူ၀င္မႈျပႆနာ

ကိုမည္သို ့ဘာသာေရးပဋိပကၡအျဖစ္ပံုေျပာင္းလာေအာင္လုပ္ေနသည္ကိုသတိမလြတ္သင့္။

သို ့ေသာ္မည္မွ်သတိထားေနၾကသည္ျဖစ္ေစအခ်ိန္မွီအဆံုးသတ္မေပးႏိုင္လွ်င္ဘာသာေရးပဋိပကၡ

ဆိုေသာနိဂံုးသည္က်ိမ္းေသဆိုက္ေရာက္လာလိမ့္မည္။


ႏိုင္ငံတကာအေတြ ့အၾကံဳမ်ားအရ Jihad သည္ဘာသာေရးစစ္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ဘာသာေရးပစ္မွတ္မ်ားကို 

အထူးဦးစားေပးတိုက္ခိုက္တတ္သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ဘာမီယံဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ႀကီးကိုေဖါက္ခဲြဖ်က္ 

ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္မည္ဆိုေသာေကာလဟဠ

သည္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရိွဟုမဆိုႏိုင္။ ေရႊတိဂံုသည္အတားအဆီးမရိွလူတိုင္းလည္ပါတ္ႏိုင္သည္သာမက၊ 

ျခံစည္းရိုးမရိွဟင္းလင္းပြင့္ေနေသာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

(အစိုးရကအလြန္အမင္းအားေပးေနေသာကမၻာလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာ

၀င္မ်ားအထြဋ္အျမတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာသာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားကိုေငြရွာစရာေနရာမ်ားအျဖစ္

အသံုးခ်ေနျခင္း (commercialization of holy sitesကိုမည္သူမွကန္ ့ကြက္ရေကာင္းမွန္းမသိေသး။)


Jihad ၏အသြင္အျပင္သည္အဓိကအားျဖင့္ေျပာက္ၾကားစစ္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ပစ္မွတ္ေပ်ာ့ (soft 

target) ျဖစ္ေသာအရပ္သားမ်ားကိုပို၍တိုက္ခိုက္သည္ျဖစ္၍ၿမိဳျပေျပာက္က်ားစစ္ (urban guerrilla 

warfare) စစ္လည္းျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္လူဦးေရထူထပ္ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ  ့လိုေနရာကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 

အထပ္မ်ား၍လူစည္ကားေသာ ေမာလ္မ်ား၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား (Highrise structures) 

သည္ထိေရာက္မႈအေကာင္းဆံုးပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္။

Jihadist မ်ားသည္အယူသည္းမ်ား (fanatics) ျဖစ္ၾကသျဖင့္ကိုယ္တိုင္အေသခံ၍တိုက္ခိုက္

သူမ်ား (suicide attackers) ျဖစ္တတ္ၾကသလို၊ အ မ်ိဳးသမီးမ်ား၊ခေလးမ်ားႏွင့္တိရစာၦန္ 

မ်ားကိုပါအသံုးျပဳသည္အထိေထြျပားၾကသည္။  Jhiad ၏အျခားထင္ရွားေသာတိုက္ကြက္မ်ားမွာ

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း (assassinationဓါးစာခံဖမ္း၍ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားေတာင္းျခင္း (hostage 

taking)တို ့ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ 

(ideal hostage - candidate) တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သလို၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာေျပာင္းထားသူ 

ဗီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္သည္ (victim-candidate) တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား 

သည္သတိႏွင့္ေနထိုင္သြားလာသင့္ၾကသည္။


စင္စစ္ယခုပင္ႀကိဳတင္ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္သူမ်ားကျမန္မာမူဆလင္မ်ားေရာင္းေသာကြမ္းယာမ်ား၊ 

ဒန္ေပါက္ထမင္းဆိုင္၊ လဘက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ အေၾကာင္းမသိေသာ 786 ဆိုင္မ်ားကိုသတိႏွင့္သံုးစြဲဘို ့ 

Facebook တြင္ ႀကိဳတင္သတိေပးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။


ဤသည္မွာျမန္မာမူဆလင္တို ့၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသပိတ္ေမွာက္ခိုင္းေနျခင္းမဟုတ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းအသက္ႏွင့္က်မၼာေရးကိုမိမိ၏အသိစိတ္ျဖင့္ကာကြယ္တတ္ဖို ့ျဖစ္သည္။

ယခုတင္ျပခ်က္မ်ားသည္လူအမ်ားေခ်ာက္ခ်ားေအာင္လွန္ ့ေနျခင္းလည္းမဟုတ္။ မိမိတို ့ပေယာဂမပါေသာ္ 

လည္းမိမိတို ့သာအမ်ားဆံုးခံစားရႏိုင္ဘြယ္ရိွေသာဒုကၡမ်ား ကိုမည္သို ့ ့အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေရး 

သာျဖစ္သည္။ လူထုကိုတပ္လွန္ ့ျခင္းသည္နည္းမွားလွ်င္ျပႆနာကိုပိုဆိုးေအာင္လုပ္သလိုလည္း

ျဖစ္ႏိုင္သည္။သို ့ေသာ္လိုအပ္ ေနပါကမလုပ္ဘဲထား၍လည္းမျဖစ္ေပ။ ထို ့ေၾကာင့္သိမ္ေမြ ့

ေသာနည္းလမ္းမ်ားအျမဲမျပတ္ရွာေဖြေနသင့္သည္။ 

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနျဖင့္လူစည္ကားရာေနရာတိုင္းတြင္ CCTV တပ္ဆင္ခိုင္း သင့္ၿပီ။ 

အြန္လိုင္းအင္တာနက္ေလာကတြင္သတင္းအစအနမ်ားႀကိဳတင္ထြက္ေပၚေလ့ရိွတတ္သျဖင့္အခ်ိန္ျပည့္ 

monitor လုပ္ေနသင့္သည္။ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း၊ ရဲ၊ မီးသတ္၊သူနာျပဳ အေယာင္ေဆာင္မႈမ်ားရိွ 

တတ္သျဖင့္လံုျခံဳေရးစည္းကမ္းပိုင္းေလ်ာ့ရည္းမႈကိုလံုး၀သီးမခံသင့္ေတာ့သလို 

အေျခအေနသစ္တိုင္းအတြက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ update လုပ္ရမည္။ 


USA တြင္  9/11 ေနာက္ပိုင္းတြင္ Homeland Security Department ဖြင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အလားတူ 9/11 တစ္ခုျဖစ္သည္အထိေစာင့္မေနသင့္ဘဲမိမိတတ္ႏိုင္သည့္

ဘ႑ာေရးအင္အားျဖင့္ဤေအဂ်င္စီမ်ိဳးတစ္ခုကိုႀကိဳတင္ထူေထာင္ထားသင့္သည္။


ေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္အစိုးရပို္င္းသည္အားမနာတမ္းေ၀ဘန္ရလွ်င္ - 

လူၿပိန္းႀကိဳက္စကားေတြ ေျပာေနသည္မ်ားရိွသည္။ သမတႀကီးကဒီလူေတြကို

တျခားႏိုင္ငံေတြပို ့ပစ္ဘို ့ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံျဖစ္ရာျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ခိုး 

၀င္လာသူမ်ားသည္ပို၍ဆင္းရဲေသာေနရာမွလာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤမွ်ေလာက္ဆင္းရဲ၊ပညာမဲ့ကာ၊

ခေလးေမြးတာကလြဲ၍ဘာ human capacity မွမရိွသူမ်ားကိုလူသားခ်င္းစာနာမႈ 

ျဖင့္လက္ခံမည့္ႏိုင္ငံမ်ားရိွလွ်င္ပင္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမဆိုစေလာက္ဦးေရကိုသာယူလိမ့္မည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္ အေျခ အေနမွာ - ေျပာခ်င္ရာေျပာႏိုင္သည္၊လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို ့ေတာ့မရ -

ဆိုသလိုျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၀န္ႀကီးကလည္းေရွ ့ႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ 

မည့္အထည္းဒီလူေတြမပါ၀င္ဟုေျပာသည္။ဒီလူေတြကိုစာရင္းမေကာက္လွ်င္သူတို ့၏ေနာက္ဆံုးအေျခ 

အေနကိုမည္သို ့သိႏိုင္မည္နည္း။

မသီတာေထြးအေစာ္ကားခံရၿပီးအသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္မွ ၂လအတြင္း ျပႆနာသည္ Jihad ဘာသာေရး 

စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲမည္အထိေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွၿပိဳင္တူခ်ိန္းေခ်ာက္လာၾကသည္ အထိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး 

ရင့္က်က္ (mature) လာသည္။ ဤသည္မွာအေၾကာင္း ၂ခုေၾကာင့္ဤမွ်ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရင့္က်က္ 

လာျခင္းျဖစ္သည္။ (

၁) တဘက္ကစီမံကိန္းရိွရိွႀကိဳတင္အကြက္ခ် စတင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းယခုသက္ေသေတြႏွင့္ 

တကြျမင္ၾကရၿပီ။ 

(၂) ျမန္မာ အစိုးရဘက္ကအလစ္အငိုက္ခံလိုက္ရသလိုျဖစ္သြားသည့္အျပင္ျပႆနာကို

ရင္ဆိုင္ရာတြင္နဂိုဓါတ္ခံလည္း ည့့ံဖ်င္းသည္။ (၀န္ထမ္းလာဘ္စား မႈစသည့္အခ်က္ ၄ ခ်က္ 

အထက္တြင္တင္ျပၿပီး) မည္သို ့ျဖစ္ေစဤအခ်က္မ်ားကိုအက်ယ္ခ်ဲ ့မေနေတာ့ဘဲေအာက္ပါအခ်က္ (၇) 

ခ်က္ကိုသာထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနေသာႏိုင္ငံတကာအေတြ ့

အၾကံဳမ်ား(UK, France, Italy, Thailand, Australia) ထည္းမွျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္

မည့္အခ်က္အခ်ိဳ  ့သာျဖစ္သည္။ 


၁- ေနာက္ထပ္ဘဂၤလီေတြခိုး၀င္မလာႏိုင္ေအာင္နယ္စပ္ႏွင့္ပိုင္နက္ ေရျပင္ကိုထိထိမိမိပိတ္ဆို ့ဖို ့

၂- ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား - BGF - ဖြဲ ့စည္းေပးၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္

၃- ရိွၿပီးသားလူေတြလူဦးေရတိုးႏံႈးက်ဆင္းလာေအာင္တားဆီးေရးထိထိ ေရာက္ေရာက္လုပ္ဖို ့

၄ - ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအေပၚဖိအားေလွ်ာ့ေအာင္ႏွင့္/ခိုး၀င္သူမ်ားကိုေရာေႏွာ လက္ခံမထားႏိုင္ေအာင္

 နယ္စပ္မွာမထားဘဲျပည္တြင္းကိုေျပာင္းေရႊ  ့ၿပီးထိမ္းသိမ္းေရးစခန္းေတြမွာထားရန္(IDC)


၅ - ခေလးေတြႏွင့္လူငယ္ေတြကိုပညာသင္ေပး၊ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ျပည္တြင္းမူဆလင္ 

sponsor ရွာေပးရန္

၆- ႏိုင္ငံျခားမွမိသားစုအလိုက္ေခၚယူမည့္ sponsor မ်ားကို NGO/ အစၥလမ္

 ႏိုင္ငံမ်ားအကူအညီျဖင့္ပူးေပါင္း၍ရွာေပးရန္


၇ - က်န္သူေတြကိုစီစစ္၍အျပစ္ရိွသူမ်ားအားျပစ္ဒဏ္၊ အျပစ္မရိွသူမ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေရးႏွစ္ရွည္သင္တန္း 

မ်ားေပးရန္ --

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနၿပီးလႊတ္ေတာ္တက္ေနသည့္ဦးေရႊေမာင္လိုလူကိုေနာက္ဆံုးကိစၥ (နံပါတ္ (၇) 

အခ်က္) ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ထည့္သြင္း ခန္ ့အပ္တာ၀န္ေပးၾကည့္သင့္သည္။

တဘက္တြင္လည္းအလြန္အႏၱရယ္ႀကီးသည့္အစြန္းေရာက္မ်ားအတြက္အေမရိကန္နမူနာ (Guantanamo 

အတိုင္း maximum security facility တစ္ခု ကိုးကိုးကြ်န္းမွာတည္ေဆာက္ဖို ့လိုအပ္ေကာင္းလိုလိမ့္မည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥမွာတရား၀င္မလိုက္ေလွ်ာေသာ္လည္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားသည့္ 

သက္တမ္း ရင့္ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့တစ္ခုကုိ လက္ေတြ ့လိုအပ္ခ်က္အရတာ၀န္ေပး ထားပံုရသည္။

(ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္ ဦးစီးသည့္ Arakan Liberation Party)


သို ့ေသာ္အစိုးရသည္မည္မွ်ေကာင္းေသာအစီအမံေတြကိုျပဳလုပ္ေနေစကာမူ၄င္း၏အတြင္းရန္သူျဖစ္ေသာ 

အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြကိုထိထိေရာက္ေရာက္မႏွိမ္နင္းႏိုင္လွ်င္အလကားဘဲျဖစ္လိမ့္မည္။ 

အဆံုးသပ္အားျဖင့္တင္ျပလိုသည္မွာအၾကမ္းဖက္၀ါဒဟူသမွ်ကိုရင္ဆိုင္ရန္မွာမည္မွ်ပင္ေခတ္မွီနည္းပညာ

မ်ားအသံုးခ်ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစအစိုးရတရပ္တည္းျဖင့္မလံုေလာက္ေပ။ျပည္သူတရပ္လံုးက၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ၾကည့္ 

တာ၀န္ယူၾကမွျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၄/၇ အေျခခံျဖင့္မ်က္လံုးေပါင္းသန္းခ်ီ၍ေစာင့္ၾကည့္ေနမွလံု ေလာက္မည္။ 

ထို ့ေၾကာင့္လူထုအားလံုျခံဳေရးပညာေပးသင္တန္းမ်ားလုပ္ရ ပါမည္။ ဥေရာပ၊ အစၥေရး၊ USA 

စေသာႏိုင္ငံမ်ားရိွသက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား ထံမွေလ့က်င့္သင္ယူရမည္၊ သတင္းဖလွယ္ရမည္။ 

အေျခအေနအရျမန္မာႏိုင္ငံကသူတို ့ထံမွ အတုမယူသင့္ေသးေသာတစ္ခုတည္းေသာကိစၥမွာႀကိဳတင္၍

ေခ်မႈံးေရး (Preemptive strike option) သာျဖစ္ သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံကျဖတ္သန္းေနေသာဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးအစဥ္ကိုအေနာက္ဒီမိုကေရစီကမၻာ

ကနမူနာသစ္တစ္ ခု (test case) အျဖစ္သေဘာထားေန ေၾကာင္းသိရသည္။ သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ဤ new image ကိုထိခိုက္မည့္အရာတိုင္းကိုသတိႀကီးႀကီးျဖင့္ရင္ဆိုင္ကိုင္ 

တြယ္ေနသည္မွာေကာင္းပါ၏။ သို ့ေသာ္၄င္းအတြက္ေပးရမည့္တန္ဘိုးမ်ား ထည္း 

တြင္ရာႏွင့္ခ်ီမည့္ျပည္သူတို ့၏အသက္မ်ား၊ အစါးထိုး၍မရႏိုင္ေသာအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားေျမမွာဘံုးဘံုးလဲၿပိဳက်ပ်က္စီးခံလာရမည္ဆိုလွ်င္ျမန္မာ့သမိုင္း

တြင္သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္မည့္အမ်ိဳးသားေရးဦးခ်ိဳးခံရမႈႀကီး (

national humiliation တစ္ခုကိုခံစားၾကရဘြယ္ျဖစ္ေနသည္။ဤခ်ိမ္းေခ်ာက္ေနမႈကိုအခ်ိန္မွီ 

မေခ်ဖ်က္ႏိုင္လွ်င္ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကိုထိခိုက္မည္သာမကေနာက္ဆံုးတြင္လက္ရိွခ်ိဳ 

ယြင္းခ်က္မကင္းေသာျပည္ေထာင္စုဖြဲ  ့စည္းထားပံုစံနစ္ကိုပါက်ဆံုးဖို ့ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္။


ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


6 comments:

 1. Good, but not the best

  ReplyDelete
  Replies
  1. You said: Good, but not the best.
   According to your saying, you know the best one.
   So let me know your best solution!

   Delete
 2. http://lovegautama.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. Arakan should have Border Guard,but no other people.
  Nobody love Arakan State Like Arakan.


  ReplyDelete
 4. Broad analysis with strategic suggestions. Very good and valuable. The gov should consider deeply.

  ReplyDelete